Archivo de etiquetas Subvenciones

Porcontraminate

Máis subvencións á Cámara Oficial Mineira de GaliciaMás subvenciones a la Cámara Oficial Minera de Galicia

Fuente: Sermos Galicia

No Diario Oficial de Galicia do 22 de outubro atopamos o anuncio da Consellaría de Economía e Industria que inclúe dúas partidas orzamentarias para a Cámara Oficial Mineira de Galicia:

    -40.000 € para o mantemento do censo catastral mineiro.

    -42.501 € para o desenvolvemento de actuacións de interese xeral para o sector mineiro de Galicia.

Aínda sen tomar en consideración a correspondencia entre as contías e os servizos nestes dous convenios, de difícil xustificación, isto tráenos á memoria outra información descuberta en xuño pola Sociedade Galega de Historia Natural durante a preparación das alegacións ao Plan Sectorial de Actividades Extractivas de Galicia (PSAEG):

    -153.608,80 € de subvención directa, si, para a Cámara Oficial Mineira de Galicia, pola redacción do PSAEG da Xunta. Este plano ten 111 páxinas, o que supón un desembolso de 1.384 € por páxina, e iso que contén eivas e erros clamorosos como se describe no mesmo documento da SGHN. Ademais da suposta fraude económica, a Cámara Mineira (a cal ten como obxectivo “fomentar o desenvolvemento da minaría, así como representar, defender e promover os intereses dos socios”) convértese en xuíz e parte neste polémico proceso, que pretende deixar cidadanía e medio natural desprotexidos ante os intereses económicos de mineiras e redes clientelares.

Tamén en xuño:

    -100.000 € de novo para a Cámara Oficial Mineira de Galicia, achegados pola D. X. de Innovación, “para equipamentos técnicos e informáticos”.

E outra vez en xuño, saían á luz as estrambóticas “Subvencións a entidades sen ánimo de lucro para o fomento do sector mineiro galego”:

    -300.000 € que aínda non teñen destinatario, pero non hai que ser grande analista para prever que a inefable Cámara Mineira cobrará a súa ración do pastel. Hai que ter en conta que esta partida foi literalmente “roubada” á aplicación orzamentaria de familias e entidades sen ánimo de lucro, o cal a fai máis grotesca. E por se fora pouco, xa detraeran 800.000 € no verán de 2012 do mesmo xeito.

Mais non só da Cámara Mineira vive o chiringuito. Ese día 22 foi moi movido e tamén se publicou no BOE que Incremento Grupo Inversor, S.L., que recibira varias concesións mineiras galegas e millóns de euros en subvencións nos últimos anos (máis de 2 en 20109), se declarou insolvente. Incrible. Habería que engadir os irregulares 350.000 € recibidos pola polémica mineira do proxecto falido de Corcoesto no último bienio (Mineira de Corcoesto, pantalla da canadiana Edgewater, que chegou fichar o presidente da Cámara Mineira). E toda esta información sen ir máis de dous anos atrás no hemeroteca! Isto é o que pode indagar calquera cidadá desde a súa casa, o que non haberá… Estamos a falar de millóns de euros todos os meses só en satisfacer os custes das concesións que ocupan a metade do territorio galego. E estamos a falar dun sector dos que máis capital transnacional move, só en especulación.

Fuente: Sermos Galicia

En el Diario Oficial de Galicia del 22 de octubre encontramos el anuncio de la Consellaría de Economía e Industria que incluye dos partidas presupuestarias para la Cámara Oficial Minera de Galicia:

    -40.000 € para el mantenimiento del censo catastral minero.

    -42.501 € para el desarrollo de acciones de interes geral para el sector minero de Galicia.

Aún sin tener en consideración la correspondencia entre las cantidades y los servicios de estos dos convenios, de difícil justificación, esto tráenos a la memoria otra información descubierta en junio por la Sociedade Galega de Historia Natural durante la preparación de las alegaciones al  Plan Sectorial de Actividades Extractivas de Galicia (PSAEG):

    -153.608,80 € de subvención directa, si, para la Cámara Oficial Mineira de Galicia, por la redacción del PSAEG de la Xunta. Este plano tiene 111 páxinas, lo que supone un desembolso de 1.384 € por página, y estoo que contiene defectos  errores clamorosos como se describe en el mismo documento de la SGHN. Además del supuesto fraude económico, la Cámara Minera (la cual tiene como objectivo “fomentar el desarrollo de la minería, así como representar, defender y promover los intereses de los socios”) conviértese en juez y parte en este polémico proceso, que pretende dejar ciudadanos y medio natural desprotegidos ante los intereses económicos de mineras y redes clientelares.

También en junio:

    -100.000 € de nuevo para la Cámara Oficial Minera de Galicia, previstos por la D. X. de Innovación, “para equipamientos técnicos e informáticos”.

Y otra vez en junio, slía a la luz las estrambóticas “Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para el fomento del sector minero gallego”:

    -300.000 € que aún no teinen destinatario, pero no hay que ser gran analista para prever que la inefable Cámara Minera cobrará  su ración del pastel. Hay que tener en cuenta que esta partida fue literalmente “robada” a la aplicación presupuestaria de familias y entidades sin ánimo de lucro, lo cual la hace más grotesca. Y por si fuera poco, ya disminuída en 800.000 € el verano de 2012 del mismo modo.

Más no sólo la Cámara Minera vive del chiringuito. Ese día 22 fue muy movido y también se publicó el el BOE que Incremento Grupo Inversor, S.L., recibió varias concesiónes mineras gallegas y millones de euros en subvenciónes en los últimos años (más de 2 en 2009), se declaró insolvente. Increíble. Habría que añadir los irregulares 350.000 € recibidos por la polémica mineira del proyecto fallido de Corcoesto el el último bienio (Minera de Corcoesto, pantalla de la canadiense Edgewater, que llegó a  fichar al presidente da la Cámara Minera). Y toda esta información sin ir más de dos años atrás en la hemeroteca!

Esto es lo que puede investigar calquier cidadano desde su casa… Estamos hablando de millones de euros todos los meses sólo en satisfacer los costes de las concesiones que ocupan la mital del territorio gallego. Y estamos hablando de un sector de los que más capital transnacional mueve, sólo en especulación.

other languages »