Archivo de etiquetas Noticias

contraminate Porcontraminate

Por unha acuicultura de calidade, cita en Compostela

O vindeiro sábado, 27 de febreiro, estaremos na manifestación convocada ás 11h30, na Alameda de Santiago de Compostela, para rexeitar o anteproxecto da Lei de Acuicultura de Galicia.

A futura lei, segundo se desprende do propio texto, representa un ataque directo ao tecido social do rural costeiro galego. Aquí resumimos os principais motivos:

Ler máis

contraminate Porcontraminate

Freado o plan de explotacións a ceo aberto en Laciana (O Bierzo, León)Frenado el plan de explotaciones a cielo abierto en Laciana (El Bierzo, León)

La-imagen-del-Feixolín-una-mina-a-cielo-abierto-explotada-más-de-una-década-sin-permisos-legales-es-el-icono-de-la-corrupción-imperante-en-la-España-de-la-primera-decada-del-siglo-XXI.-Laciana-2009.Según informa o Diario de León a 14 de febreiro de 2014: A Junta de Castilla y León retira definitivamente o plan de ceos abertos para Babia e Laciana.
O plan mencionado programaba a apertura de varios ceos abertos: a Mora, Ladrones, ampliazón de Feixolín, Rodeviejas, Chabiadas, Muxivén y Buixonte eran as posibles cortas que, de ser explotadas, deixarían no satélite a imaxe dunha franxa morta no mapa.
Ademáis, como figuraba no mesmo Diario o 23 de Enero de 2014 a Xunta tendrá que facer fronte ao gasto de 2,1 milloóns de euros para restaurar un ceo aberto que abandonou o empresario minero Victorino Alonso. Un exemplo máis da pésima xestión dos cartos dos contribuintes e da impunidade absoluta dos que toman cartas no asunto dándose o relevo de catro en catro anos.

O legado do ceo aberto
Non obstante, a destrucción derivada do exercicio da actividade mineira durante estes anos xa deixou tras de sí augas contaminadas, balsas de lixos en medio dos bosques, montañas desaparecidas, pobos sen vida, xentes enfrontadas...enfrentadas e desinfladas, como un globo insostible que leva 20 anos tratando de aguantar hinchado con respiración asistida.
Vimos afeccións na Red Natura 2000, en áreas de protección estratégicas de oso pardo e urogallo cantábrico...
Neste tempo analizáronse os informes de impacto ambiental, presentáronse alegacións, recursos...formas de acotar no papel os límites da destrucción regulada e ordeada por empresarios e institucións nas súas ansias de planificar o permanente medrar da economía...¿Crecemento para quén?
No seu momento a xente uniuse en contra dos ceos abertos porque observaron neles unha ameaza, en tódolos sentidos. Vitorino Alonso, actualmente sinalado públicamente como mafioso e extorsionador, mais ata fai pouco encuberto polas "autoridades" e acolchado entre subvencións, soubo convertir os plans de reconversión do val de Laciana en alimento para engordar os seus petos.
Pouco entendemos de alianzas estratéxicas: ¿qué fai o empresario acollido polas masas nas marchas mineiras a Madrid? Algo cheiraba a chamusquina...¿Subvencións para o empresario? ¿Qué sacan os sindicatos maioritarios de todo esto?
Os traballadores estiveron máis de medio ano sen cobrar. Estaban anoxados, e o anoxo vai deixando paso á desesperazón. No proceso saen é luz as tramas como o caso do "carbón desaparecido". 
Hunosa está que trina...como sempre, o diñeiro dos poderosos conxura o silencio do innombrable.
O contexto da fin das subvencións ao carbón e a liquidación de CMC propicia que se cancelen os plans de festa do empresario. Pouco lle importa a Europa que os fondos mineiros non foran a donde teñen que ir: o plazo está pechado, e a xente empobrecida e encadeada a un monocultivo que esgotou o seu valor.

¿E agora qué?

http://www.diariodeleon.es/noticias/provincia/junta-tendra-gastar-2-1-millones-restaurar-cielo-abierto-abandono-victorino-alonso_861408.html
http://www.diariodeleon.es/noticias/provincia/junta-retira-definitivamente-plan-cielos-abiertos-babia-laciana_867212.html
http://www.soslaciana.org/

Según informa el Diario de León a 14 de febrero de 2014: La Junta (de CyL) retira definitivamente el plan de cielos abiertos para Babia y Laciana.
La Junta de Castilla y León ha retirado definitivamente el Plan de Explotaciones a Cielo Abierto de Babia y Laciana, que había presentado en 2008 y que sufrió un varapalo judicial el noviembre de 2011 por parte del Tribunal Europeo de Justicia. El proyecto beneficiaba sobre todo los intereses de Coto Minero Cantábrico (CMC, del Grupo Alonso), que cuenta con la mayor parte de las concesiones en la zona; y también contaba con una explotación solicitada por Hijos de Baldomero García, del Grupo Viloria
El plan mencionado programaba la apertura de varios cielos abiertos: la Mora, Ladrones, ampliación de Feixolín, Rodeviejas, Chabiadas, Muxivén y Buixonte eran las posibles cortas que, de ser explotadas, hubieran dejado en el satélite la imagen de una franja muerta en el mapa. Y eso hubiera sido sólo una imagen...pero lo tangible del destrozo no lo intuye un mapa.
Además, como figuraba en el mismo Diario el 23 de Enero de 2014 la Junta tendrá que hacer frente al gasto de 2,1 millones de euros para restaurar un cielo abierto que abandonó el empresario minero Victorino Alonso. Un ejemplo más de la pésima gestión del dinero de los contribuyentes y de la impunidad absoluta de quienes toman cartas en el asunto dándose el relevo de cuatro en cuatro años.

El legado del cielo abierto
No obstante, la destrucción derivada del ejercicio de la actividad minera durante estos años ya ha dejado tras de sí aguas contaminadas, escombreras en medio de los bosques, montañas desaparecidas, pueblos sin vida, gentes enfrentadas...enfrentadas y desinfladas, como un globo insostenible que lleva 20 años tratando de aguantar hinchado con respiración asistida.
Hemos visto afecciones en la Red Natura 2000, en áreas de protección estratégicas de oso pardo y urogallo cantábrico...
En este tiempo se han analizado informes de impacto ambiental, se han presentado alegaciones, recursos...formas de acotar en el papel los límites de la destrucción regulada y ordenada por empresarios e instituciones en sus ansias de planificar el crecimiento económico permanente...¿Crecimiento para quién?
En su momento la gente se unió en contra de los cielos abiertos porque vieron en ellos una amenaza, en todos los sentidos. Vitorino Alonso, actualmente señalado públicamente como mafioso y extorsionador, pero hasta hace poco encubierto por las "autoridades" y acolchado entre subvenciones, supo convertir los planes de reconversión del valle de Laciana en alimento para engordar sus bolsillos.
Poco entendemos de alianzas estratégicas: ¿qué hace el empresario acogido por las masas en las marchas mineras a Madrid? Algo olía a chamusquina...¿Subvenciones para el empresario? ¿Qué sacan los sindicatos mayoritarios de todo esto?
Los trabajadores estuvieron más de medio año sin cobrar. Estaban enfadados, y el enfado va dejando paso a la desesperación. En el proceso salen a la luz las tramas como el caso del "carbón desaparecido".
El contexto del fin de las subvenciones al carbón y la liquidación de CMC propicia que se cancelen los planes de fiesta del empresario. Poco le importa a Europa que los fondos mineros no hayan ido a donde tienen que ir: el plazo está cerrado, y la gente empobrecida y encadenada a un monocultivo que ha agotado su valor.

¿Y ahora qué?


http://www.diariodeleon.es/noticias/provincia/junta-tendra-gastar-2-1-millones-restaurar-cielo-abierto-abandono-victorino-alonso_861408.html
http://www.diariodeleon.es/noticias/provincia/junta-retira-definitivamente-plan-cielos-abiertos-babia-laciana_867212.html
http://www.soslaciana.org/

contraminate Porcontraminate

Nota de prensa relativa á moción contra a mina de Ouro de Corcoesto

O Concello de Coristanco, gobernado polo Partido Popular, aproba por unanimidade unha moción contra a mina de ouro de Corcoesto.

  • A presión veciñal obriga ao alcalde do PP Pensado Plágaro, a aprobar por vía de urxencia unha moción contra a mina de Corcoesto.
  • Con Coristanco, son cinco os concellos de Bergantiños que rexeitan o proxecto mineiro.

Se o luns eran os concellos de Carballo e Zas os que aprobaron sendas mocións contra a mina de ouro de Corcoesto e o emprego do cianuro na minaría, este mércores foi o pleno do Concello de Coristanco o que aprobou outra moción contra a mina, presentada por vía de urxencia polo alcalde Popular de Coristanco ante a presión da veciñanza.

Ler máis

contraminate Porcontraminate

Cinco concellos posicionanse contra o proxecto mineiro en Corcoesto

PLENO CORISTANCO 067

Como anunciamos hai uns días, nos plenos de Zas, Carballo e Coristanco debatiuse as mocións pedindo o posicionamento das corporacións locais en relación á mina.

Ler máis

contraminate Porcontraminate

Máis subvencións á Cámara Oficial Mineira de GaliciaMás subvenciones a la Cámara Oficial Minera de Galicia

Fuente: Sermos Galicia

No Diario Oficial de Galicia do 22 de outubro atopamos o anuncio da Consellaría de Economía e Industria que inclúe dúas partidas orzamentarias para a Cámara Oficial Mineira de Galicia:

    -40.000 € para o mantemento do censo catastral mineiro.

    -42.501 € para o desenvolvemento de actuacións de interese xeral para o sector mineiro de Galicia.

Aínda sen tomar en consideración a correspondencia entre as contías e os servizos nestes dous convenios, de difícil xustificación, isto tráenos á memoria outra información descuberta en xuño pola Sociedade Galega de Historia Natural durante a preparación das alegacións ao Plan Sectorial de Actividades Extractivas de Galicia (PSAEG):

    -153.608,80 € de subvención directa, si, para a Cámara Oficial Mineira de Galicia, pola redacción do PSAEG da Xunta. Este plano ten 111 páxinas, o que supón un desembolso de 1.384 € por páxina, e iso que contén eivas e erros clamorosos como se describe no mesmo documento da SGHN. Ademais da suposta fraude económica, a Cámara Mineira (a cal ten como obxectivo “fomentar o desenvolvemento da minaría, así como representar, defender e promover os intereses dos socios”) convértese en xuíz e parte neste polémico proceso, que pretende deixar cidadanía e medio natural desprotexidos ante os intereses económicos de mineiras e redes clientelares.

Tamén en xuño:

    -100.000 € de novo para a Cámara Oficial Mineira de Galicia, achegados pola D. X. de Innovación, “para equipamentos técnicos e informáticos”.

E outra vez en xuño, saían á luz as estrambóticas “Subvencións a entidades sen ánimo de lucro para o fomento do sector mineiro galego”:

    -300.000 € que aínda non teñen destinatario, pero non hai que ser grande analista para prever que a inefable Cámara Mineira cobrará a súa ración do pastel. Hai que ter en conta que esta partida foi literalmente “roubada” á aplicación orzamentaria de familias e entidades sen ánimo de lucro, o cal a fai máis grotesca. E por se fora pouco, xa detraeran 800.000 € no verán de 2012 do mesmo xeito.

Mais non só da Cámara Mineira vive o chiringuito. Ese día 22 foi moi movido e tamén se publicou no BOE que Incremento Grupo Inversor, S.L., que recibira varias concesións mineiras galegas e millóns de euros en subvencións nos últimos anos (máis de 2 en 20109), se declarou insolvente. Incrible. Habería que engadir os irregulares 350.000 € recibidos pola polémica mineira do proxecto falido de Corcoesto no último bienio (Mineira de Corcoesto, pantalla da canadiana Edgewater, que chegou fichar o presidente da Cámara Mineira). E toda esta información sen ir máis de dous anos atrás no hemeroteca! Isto é o que pode indagar calquera cidadá desde a súa casa, o que non haberá… Estamos a falar de millóns de euros todos os meses só en satisfacer os custes das concesións que ocupan a metade do territorio galego. E estamos a falar dun sector dos que máis capital transnacional move, só en especulación.

Fuente: Sermos Galicia

En el Diario Oficial de Galicia del 22 de octubre encontramos el anuncio de la Consellaría de Economía e Industria que incluye dos partidas presupuestarias para la Cámara Oficial Minera de Galicia:

    -40.000 € para el mantenimiento del censo catastral minero.

    -42.501 € para el desarrollo de acciones de interes geral para el sector minero de Galicia.

Aún sin tener en consideración la correspondencia entre las cantidades y los servicios de estos dos convenios, de difícil justificación, esto tráenos a la memoria otra información descubierta en junio por la Sociedade Galega de Historia Natural durante la preparación de las alegaciones al  Plan Sectorial de Actividades Extractivas de Galicia (PSAEG):

    -153.608,80 € de subvención directa, si, para la Cámara Oficial Mineira de Galicia, por la redacción del PSAEG de la Xunta. Este plano tiene 111 páxinas, lo que supone un desembolso de 1.384 € por página, y estoo que contiene defectos  errores clamorosos como se describe en el mismo documento de la SGHN. Además del supuesto fraude económico, la Cámara Minera (la cual tiene como objectivo “fomentar el desarrollo de la minería, así como representar, defender y promover los intereses de los socios”) conviértese en juez y parte en este polémico proceso, que pretende dejar ciudadanos y medio natural desprotegidos ante los intereses económicos de mineras y redes clientelares.

También en junio:

    -100.000 € de nuevo para la Cámara Oficial Minera de Galicia, previstos por la D. X. de Innovación, “para equipamientos técnicos e informáticos”.

Y otra vez en junio, slía a la luz las estrambóticas “Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para el fomento del sector minero gallego”:

    -300.000 € que aún no teinen destinatario, pero no hay que ser gran analista para prever que la inefable Cámara Minera cobrará  su ración del pastel. Hay que tener en cuenta que esta partida fue literalmente “robada” a la aplicación presupuestaria de familias y entidades sin ánimo de lucro, lo cual la hace más grotesca. Y por si fuera poco, ya disminuída en 800.000 € el verano de 2012 del mismo modo.

Más no sólo la Cámara Minera vive del chiringuito. Ese día 22 fue muy movido y también se publicó el el BOE que Incremento Grupo Inversor, S.L., recibió varias concesiónes mineras gallegas y millones de euros en subvenciónes en los últimos años (más de 2 en 2009), se declaró insolvente. Increíble. Habría que añadir los irregulares 350.000 € recibidos por la polémica mineira del proyecto fallido de Corcoesto el el último bienio (Minera de Corcoesto, pantalla de la canadiense Edgewater, que llegó a  fichar al presidente da la Cámara Minera). Y toda esta información sin ir más de dos años atrás en la hemeroteca!

Esto es lo que puede investigar calquier cidadano desde su casa… Estamos hablando de millones de euros todos los meses sólo en satisfacer los costes de las concesiones que ocupan la mital del territorio gallego. Y estamos hablando de un sector de los que más capital transnacional mueve, sólo en especulación.

other languages »