Archivo de etiquetas Minería a cielo abierto

Porcontraminate

A Xunta aproba un estudo mineiro de 156 cuadrículas mineiras en Zas, Santa Comba, Coristanco e Vimianzo.

cuadrículas

Outro proxecto de investigación mineira á procura de ouro, prata e metais afíns (recursos da sección C), ameaza unha vez máis a nosa bisbarra.

O pasado venres 15 de xaneiro, a Consellería de Economía, Emprego e Industria publicaba no DOG aprobaba a solicitude presentada o 20 de xuño de 2011 pola sociedade Grupo M-FM, S.L., dando o  permiso de investigación mineira de 156 cuadrículas mineiras situadas nos municipios de Zas, Santa Comba, Coristanco e Vimianzo. Ler máis

Porcontraminate

Freado o plan de explotacións a ceo aberto en Laciana (O Bierzo, León)Frenado el plan de explotaciones a cielo abierto en Laciana (El Bierzo, León)

La-imagen-del-Feixolín-una-mina-a-cielo-abierto-explotada-más-de-una-década-sin-permisos-legales-es-el-icono-de-la-corrupción-imperante-en-la-España-de-la-primera-decada-del-siglo-XXI.-Laciana-2009.Según informa o Diario de León a 14 de febreiro de 2014: A Junta de Castilla y León retira definitivamente o plan de ceos abertos para Babia e Laciana.
O plan mencionado programaba a apertura de varios ceos abertos: a Mora, Ladrones, ampliazón de Feixolín, Rodeviejas, Chabiadas, Muxivén y Buixonte eran as posibles cortas que, de ser explotadas, deixarían no satélite a imaxe dunha franxa morta no mapa.
Ademáis, como figuraba no mesmo Diario o 23 de Enero de 2014 a Xunta tendrá que facer fronte ao gasto de 2,1 milloóns de euros para restaurar un ceo aberto que abandonou o empresario minero Victorino Alonso. Un exemplo máis da pésima xestión dos cartos dos contribuintes e da impunidade absoluta dos que toman cartas no asunto dándose o relevo de catro en catro anos.

O legado do ceo aberto
Non obstante, a destrucción derivada do exercicio da actividade mineira durante estes anos xa deixou tras de sí augas contaminadas, balsas de lixos en medio dos bosques, montañas desaparecidas, pobos sen vida, xentes enfrontadas...enfrentadas e desinfladas, como un globo insostible que leva 20 anos tratando de aguantar hinchado con respiración asistida.
Vimos afeccións na Red Natura 2000, en áreas de protección estratégicas de oso pardo e urogallo cantábrico...
Neste tempo analizáronse os informes de impacto ambiental, presentáronse alegacións, recursos...formas de acotar no papel os límites da destrucción regulada e ordeada por empresarios e institucións nas súas ansias de planificar o permanente medrar da economía...¿Crecemento para quén?
No seu momento a xente uniuse en contra dos ceos abertos porque observaron neles unha ameaza, en tódolos sentidos. Vitorino Alonso, actualmente sinalado públicamente como mafioso e extorsionador, mais ata fai pouco encuberto polas "autoridades" e acolchado entre subvencións, soubo convertir os plans de reconversión do val de Laciana en alimento para engordar os seus petos.
Pouco entendemos de alianzas estratéxicas: ¿qué fai o empresario acollido polas masas nas marchas mineiras a Madrid? Algo cheiraba a chamusquina...¿Subvencións para o empresario? ¿Qué sacan os sindicatos maioritarios de todo esto?
Os traballadores estiveron máis de medio ano sen cobrar. Estaban anoxados, e o anoxo vai deixando paso á desesperazón. No proceso saen é luz as tramas como o caso do "carbón desaparecido". 
Hunosa está que trina...como sempre, o diñeiro dos poderosos conxura o silencio do innombrable.
O contexto da fin das subvencións ao carbón e a liquidación de CMC propicia que se cancelen os plans de festa do empresario. Pouco lle importa a Europa que os fondos mineiros non foran a donde teñen que ir: o plazo está pechado, e a xente empobrecida e encadeada a un monocultivo que esgotou o seu valor.

¿E agora qué?

http://www.diariodeleon.es/noticias/provincia/junta-tendra-gastar-2-1-millones-restaurar-cielo-abierto-abandono-victorino-alonso_861408.html
http://www.diariodeleon.es/noticias/provincia/junta-retira-definitivamente-plan-cielos-abiertos-babia-laciana_867212.html
http://www.soslaciana.org/

Según informa el Diario de León a 14 de febrero de 2014: La Junta (de CyL) retira definitivamente el plan de cielos abiertos para Babia y Laciana.
La Junta de Castilla y León ha retirado definitivamente el Plan de Explotaciones a Cielo Abierto de Babia y Laciana, que había presentado en 2008 y que sufrió un varapalo judicial el noviembre de 2011 por parte del Tribunal Europeo de Justicia. El proyecto beneficiaba sobre todo los intereses de Coto Minero Cantábrico (CMC, del Grupo Alonso), que cuenta con la mayor parte de las concesiones en la zona; y también contaba con una explotación solicitada por Hijos de Baldomero García, del Grupo Viloria
El plan mencionado programaba la apertura de varios cielos abiertos: la Mora, Ladrones, ampliación de Feixolín, Rodeviejas, Chabiadas, Muxivén y Buixonte eran las posibles cortas que, de ser explotadas, hubieran dejado en el satélite la imagen de una franja muerta en el mapa. Y eso hubiera sido sólo una imagen...pero lo tangible del destrozo no lo intuye un mapa.
Además, como figuraba en el mismo Diario el 23 de Enero de 2014 la Junta tendrá que hacer frente al gasto de 2,1 millones de euros para restaurar un cielo abierto que abandonó el empresario minero Victorino Alonso. Un ejemplo más de la pésima gestión del dinero de los contribuyentes y de la impunidad absoluta de quienes toman cartas en el asunto dándose el relevo de cuatro en cuatro años.

El legado del cielo abierto
No obstante, la destrucción derivada del ejercicio de la actividad minera durante estos años ya ha dejado tras de sí aguas contaminadas, escombreras en medio de los bosques, montañas desaparecidas, pueblos sin vida, gentes enfrentadas...enfrentadas y desinfladas, como un globo insostenible que lleva 20 años tratando de aguantar hinchado con respiración asistida.
Hemos visto afecciones en la Red Natura 2000, en áreas de protección estratégicas de oso pardo y urogallo cantábrico...
En este tiempo se han analizado informes de impacto ambiental, se han presentado alegaciones, recursos...formas de acotar en el papel los límites de la destrucción regulada y ordenada por empresarios e instituciones en sus ansias de planificar el crecimiento económico permanente...¿Crecimiento para quién?
En su momento la gente se unió en contra de los cielos abiertos porque vieron en ellos una amenaza, en todos los sentidos. Vitorino Alonso, actualmente señalado públicamente como mafioso y extorsionador, pero hasta hace poco encubierto por las "autoridades" y acolchado entre subvenciones, supo convertir los planes de reconversión del valle de Laciana en alimento para engordar sus bolsillos.
Poco entendemos de alianzas estratégicas: ¿qué hace el empresario acogido por las masas en las marchas mineras a Madrid? Algo olía a chamusquina...¿Subvenciones para el empresario? ¿Qué sacan los sindicatos mayoritarios de todo esto?
Los trabajadores estuvieron más de medio año sin cobrar. Estaban enfadados, y el enfado va dejando paso a la desesperación. En el proceso salen a la luz las tramas como el caso del "carbón desaparecido".
El contexto del fin de las subvenciones al carbón y la liquidación de CMC propicia que se cancelen los planes de fiesta del empresario. Poco le importa a Europa que los fondos mineros no hayan ido a donde tienen que ir: el plazo está cerrado, y la gente empobrecida y encadenada a un monocultivo que ha agotado su valor.

¿Y ahora qué?


http://www.diariodeleon.es/noticias/provincia/junta-tendra-gastar-2-1-millones-restaurar-cielo-abierto-abandono-victorino-alonso_861408.html
http://www.diariodeleon.es/noticias/provincia/junta-retira-definitivamente-plan-cielos-abiertos-babia-laciana_867212.html
http://www.soslaciana.org/

Porcontraminate

Accidentes vinculados ao uso do cianuroAccidentes vinculados al uso de cianuro

Producíronse numerosos accidentes en todo o mundo durante o transporte, almacenamento, procesamento e disposición final de cianuros. Os seguintes son algúns deles:

 1. 1992-1994. Mina de ouro en Summitville (estado de Colorado, EUA). Filtracións do dique de colas (augas residuais do proceso de lixiviación) remataron coa vida acuática ao longo de 27 kilómetros do río Alamosa. Como a empresa se declarou en creba as tarefas de limpeza e recuperación tiveron que  ser feitas e pagadas polo goberno federal.
 2. 1994. Mina Harmony, en Sudáfrica. Estalou un dique de contención en desuso e enterrou un complexo habitacional.
 3. 1995. Mina de ouro Omai (Güiana). Máis de 3.200 millóns de litros cargados con cianuro liberáronse no río Essequivo cando colapsou un dique.
 4. 1997. Mina de ouro Gold Quarry (estado de Nevada, EUA). Derramouse 1 millón de litros de refugallos de cianuro.
 5. 1998. Mina de cinc Los Frailes (España). A ruptura dun dique de contención orixinou o derramo de ácido, xerando mortaldade de peixes.
 6. 1998. Mina Homestake (estado de Dakota del Sur, EUA). 7 toneladas de refugallos cianurados derramáronse causando importante mortaldade de peixes.
 7. 1998. Mina Kumtor (Kirguistán). Un camión que transportaba cianuro envorcou nunha ponte e derramou 1.763 kg de cianuro no río Barskaun, morrendo polo menos 4 poboadores.
 8. Mina de ouro Tulukuma (Papúa Nova Guinea). Un helicóptero da compañía perdeu en voo 1 tonelada de cianuro, caendo nos bosques a 85 quilómetros de Port Moresby, a cidade capital.
 9. Mineira Santa Rosa (O Corozal, Panamá). Un derramo de cianuro ocasionou gran mortaldade de peixes e puxo en perigo a vida de moitas persoas.
 10. Mina de COMSUR (Bolivia). Contaminouse con arsénico e outros metais pesados o río Pilcomayo.
 11. 2000. Mina Aurul Baia Mare (Romanía). Derrubouse o dique de colas e o derramo de cianuro alcanzou os ríos Lapus e Danubio, estendéndose logo o dano a Iugoslavia e a Hungría.
 12. 2004. Mina de ouro Brewer (estado de Carolina del Sur, EUA). Morreron 11.000 peixes ao longo de 80 quilómetros do río Lynches. As tarefas de limpeza e recuperación da zona tiveron que ser feitas e pagadas  polo goberno federal.

 bahiamare

Se han producido numerosos accidentes en todo el mundo durante el transporte, almacenamiento, procesamiento y disposición final de cianuros. Los siguientes son algunos de ellos:

 1. 1992-1994. Mina de oro en Summitville (estado de Colorado, EEUU). Filtraciones del dique de colas (aguas residuales del proceso de lixiviación) acabaron con la vida acuática a lo largo de 27 kilómetros del río Alamosa. Como la empresa se declaró en quiebra la remediación debió ser hecha por gobierno federal.
 2. 1994. Mina Harmony, en Sudáfrica. Estalló un dique de contención en desuso y enterró un complejo habitacional.
 3. 1995. Mina de oro Omai (Guyana). Más de 3.200 millones de litros cargados con cianuro se liberaron en el río Essequivo cuando colapsó un dique.
 4. 1997. Mina de oro Gold Quarry (estado de Nevada, EEUU). Se derramó 1 millón de litros de desechos de cianuro.
 5. 1998. Mina de zinc Los Frailes (España). La ruptura de un dique de contención originó el derrame de ácido, generando mortandad de peces.
 6. 1998. Mina Homestake (estado de Dakota del Sur, EEUU). 7 toneladas de desechos cianurados se derramaron causando importante mortandad de peces.
 7. 1998. Mina Kumtor (Kirguistán). Un camión que transportaba cianuro volcó en un puente y derramó 1.763 kg de cianuro en el río Barskaun, muriendo al menos 4 pobladores.
 8. Mina de oro Tulukuma (Papúa Nueva Guinea). Un helicóptero de la compañía perdió en vuelo 1 tonelada de cianuro, cayendo en los bosques a 85 kilómetros de Port Moresby, la ciudad capital.
 9. Minera Santa Rosa (El Corozal, Panamá). Un derrame de cianuro ocasionó gran mortandad de peces y puso en peligro la vida de muchas personas.
 10. Mina de COMSUR (Bolivia). Se contaminó con arsénico y otros metales pesados el río Pilcomayo.
 11. 2000. Mina Aurul Baia Mare (Rumania). Se derrumbó el dique de colas y el derrame de cianuro alcanzó los ríos Lapus y Danubio, extendiéndose luego el daño a Yugoslavia y a Hungría.
 12. 2004. Mina de oro Brewer (estado de Carolina del Sur, EEUU). Murieron 11.000 peces a lo largo de 80 kilómetros del río Lynches. La remediación debió ser hecha por el gobierno federal.

bahiamare

Porcontraminate

Minaría de ouro a ceo aberto por lixiviación con cianuroMinería de oro a cielo abierto por lixiviación con cianuro

1000px-Oro_proceso_cianuro

O crecente interese pola explotación de ouro de parte de moi diversas compañías mineiras orixínase tanto nos aumentos en prezos do ouro como na recente creación de métodos rendibles en función dos custos de produción, para a extracción do ouro en depósitos sumamente pobres, grazas á tecnoloxía de extracción de ouro por lixiviación con cianuro.

Segundo a DuPont Corporation (citado por Alberswerth), é economicamente viable extraer minerais con soamente 0.01 onzas de ouro por cada tonelada de mineral. Esta tecnoloxía veu a substituír á recuperación de ouro por amalgamación con mercurio, proceso ineficiente en termos de recuperación, xa que permite só un 60% de recuperación do mineral, en comparación con máis dun 97% en caso de extracción con cianuro. (A amalgamación é o proceso mediante o cal o mineral se une coa substancia utilizada, neste caso mercurio, para efectos de separalo do resto do material).

Segundo o Instituto do Ouro (Gold Institute, citado por Young, 1993), a producción de ouro polo proceso de extracción por lixiviación con cianuro aumentou de 468,284 onzas en 1979 a 9,4 millóns de onzas en 1991. Para alcanzar o nivel de produción de 1991, tratáronse máis de 683 millóns de toneladas de mineral con cianuro.

A Tecnoloxía de Extracción de Minerais por Lixiviación con Cianuro (Cyanide Heap Leach Mining)

As operacións mineiras que utilizan a tecnoloxía de extracción por lixiviación con cianuro en minas a ceo aberto compóñense de seis elementos principais, que son:

* a fonte do mineral
* a plataforma e o cúmulo
* a solución de cianuro
* un sistema de aplicación e recolección,
* os encoros de almacenamento de solución
* unha planta para a recuperación de metais

A maioría das operacións que utilizan a extracción por lixiviación con cianuro usan a minaría a ceo aberto para conseguir o mineral. A minaría a ceo aberto trastorna grandes extensións de terra. Non obstante, varias operacións tamén usan material de refugallo previamente extraido. Tritúranse os minerais (rochas que conteñen o mineral) e amontóanse nun cúmulo que se coloca sobre unha plataforma de lixiviación.

Os cúmulos de material triturado varían no seu tamaño. Un cúmulo pequeno pode estar constituído por 6 mil toneladas de mineral, mentres que un cúmulo grande pode ter ata 600 mil toneladas.

As plataformas de lixiviación poden variar en tamaño. Poden ter aproximadamente entre 1 e 50 acres (1 hectárea equivale a 2.471 acres). O tamaño da plataforma depende da magnitude da operación e a técnica de lixiviación. Xeralmente, as plataformas de lixiviación teñen un forro de materiais sintéticos e/ou naturais que se usan para «tratar» de evitar filtracións. Ás veces, as operacións utilizan forros dobres ou triplos. O uso de varios forros efectivos é economicamente viable e vantaxoso para o ambiente, dado que unha plataforma con filtracións poden contaminar os recursos hídricos con cianuro.

Unha vez que o mineral triturado é amoreado na plataforma de lixiviación, régaselle uniformemente cunha solución de cianuro. Un sistema de regadeiras dispersa a solución de cianuro a 0.2 litros por minuto por metro cadrado (normalmemente). Para un cúmulo pequeno (de 61 por 61 metros), esta velocidade equivale a 757 litros por minuto. A solución de cianuro contén entre 0.14 e 2.35 kg de cianuro por tonelada de auga e ten unha concentración media de 0,05 por cento (ao redor de 250 miligramos por litro de cianuro libre). A solución de cianuro lixiviar (lava e amálgama) as partículas microscópicas de ouro do mineral mentres se filtra polo cúmulo. Os ciclos de lixiviación duran dende uns cantos días ata uns cantos meses, dependendo do tamaño do cúmulo e da calidade do mineral. A solución de cianuro que contén o ouro -chamada a solución «encinta» – flúe por gravidade a un encoro de almacenamento. Dende o encoro de almacenamento úsanse bombas ou gabias con forros para levar a solución cara á planta de recuperación de metais.

Os métodos máis usados para a recuperación do ouro contido na solución «encinta» de cianuro son a precipitación con cinc (método Merrill-Crowe) e a absorción con carbón. No proceso de precipitación con cinc, agrégase cinc en po e sales de chumbo á solución «encinta». O ouro precipítase (sepárase) da solución mentres o cinc en po se combina co cianuro. Logo fóndese o precipitado para recuperar o ouro. Os produtos finais deste proceso son o ouro en barras e unha solución de cianuro «estéril» (sen ouro), a cal se transfire con bombas a un encoro de almacenamento. Tamén se orixina material de refugallo que consiste en impurezas, incluíndo metais pesados. Normalmente descárganse estas escorias nun cúmulo de material de refugallo.

A alternativa preferida pola maioría das operacións é a absorción con carbón, sobre todo nas operacións máis pequenas e naquelas nas que as cantidades de prata que vén asociada co ouro na solución «encinta» son menores. Neste proceso, a solución encinta é impulsada por bombas a través de columnas de carbón activado. O ouro e a prata da solución adhírense ao carbón, e a solución «estéril», que aínda contén cianuro, lévase a un encoro de almacenamento. O ouro e a prata son separados do carbón por un tratamento con sosa cáustica quente. Despois, a solución pasa por unha célula que contén un ánodo de aceiro inoxidable e un cátodo para chapar o metal. O carbón gastado Se reactiva nun forno para poder reutilizalo.

Nas operacións de extracción por lixiviación utilízanse os encoros de almacenamento para almacenar a solución de cianuro que logo se encherá sobre o cúmulo, sobre a solución «encinta» lixiviar do cúmulo e sobre a solución «estéril» que resultan do procesamento do ouro. Por razóns ambientais e económicas, todos os encoros de almacenamento teñen forros para evitar escapes da solución de cianuro.

As operacións de extracción por lixiviación con cianuro poden usar un sistema «pechado» ou «aberto» para o manexo da solución de cianuro. Nun sistema «aberto», trátase ou dilúese a solución «estéril» que queda despois de recuperar o ouro, para cumprir coas normas aplicables de calidade de auga para concentracións de cianuro e logo descárgase ao ambiente. Nun sistema «pechado» reutilízase ou recíclase a solución de «estéril» para minimizar a necesidade de máis cianuro, e para cumprir coas normas ambientais que poden ser aplicables no sitio mineiro.

1000px-Oro_proceso_cianuro

El creciente interés por la explotación de oro de parte de muy diversas compañías mineras se origina tanto en los aumentos en los precio del oro como en la reciente creación de métodos rentables en función de los costos de producción, la extracción de oro en yacimientos sumamente pobres, gracias a la tecnología de extracción de oro por lixiviación con cianuro.

Según la DuPont Corporation (citado por Alberswerth), es económicamente viable extraer minerales con solamente 0.01 onzas de oro por cada tonelada de mineral. Esta tecnología ha venido a substituir a la recuperación de oro por amalgamación con mercurio, proceso ineficiente en términos de recuperación, ya que permite solo un 60% de recuperación del mineral, en comparación con más de un 97% en caso de extracción con cianuro. (La amalgamación es el proceso mediante el cual el mineral se une con la sustancia utilizada, en este caso mercurio, efectos de separarlo del resto del material).

Según el Instituto del Oro ( Institute, citado por Young, 1993), la producción de oro por el proceso de extracción por lixiviación con cianuro aumentó de 468,284 onzas en 1979 a 9,4 millones de onzas en 1991. Para alcanzar el nivel de producción de 1991, se trataron más de 683 millones de toneladas de mineral con cianuro.

La Tecnología de Extracción de Minerales por Lixiviación con Cianuro (Cyanide Heap Leach Mining)

Las operaciones mineras que utilizan la tecnología de extracción por lixiviación con cianuro en minas a cielo abierto se componen de seis elementos principales, que son:

* la fuente del mineral
* la plataforma y el cúmulo
* la solución de cianuro
* un sistema de aplicación y recolección,
* los embalses de almacenamiento de solución
* una planta la recuperación de metales

La mayoría de las operaciones que utilizan la extracción por lixiviación con cianuro usan la minería a cielo abierto conseguir el mineral. La minería a cielo abierto trastorna grandes extensiones de tierra. Sin embargo, varias operaciones también usan material de desecho previamente extraído. Se trituran las menas (rocas que contienen el mineral) y se les amontona en un cúmulo que se coloca sobre una plataforma de lixiviación.

Los cúmulos de material triturado varían en su tamaño. Un cúmulo pequeño puede estar constituido por 6 mil toneladas de mineral, mientras que un cúmulo grande puede tener hasta 600 mil toneladas.

Las plataformas de lixiviación pueden variar en tamaño. Pueden tener aproximadamente entre uno y 50 acres (1 hectárea equivale a 2.471 acres). El tamaño de la plataforma depende de la magnitud de la operación y la técnica de lixiviación. Generalmente, las plataformas de lixiviación tienen un forro de materiales sintéticos y/o naturales que se usan «tratar» de evitar filtraciones. A veces, las operaciones utilizan forros dobles o triples. El uso de varios forros efectivos es económicamente viable y ventajoso para el ambiente, dado que una plataforma con filtraciones pueden contaminar los recursos hídricos con cianuro.

Una vez que el mineral triturado es apilado en la plataforma de lixiviación, se le rocía uniformemente con una solución de cianuro. Un sistema de regaderas dispersa la solución de cianuro a 0.2 litros por minuto por metro cuadrado (típicamente). un cúmulo pequeño (de 61 por 61 metros), esta velocidad equivale a 757 litros por minuto. La solución de cianuro contiene entre 0.14 y 2.35 kg de cianuro por tonelada de agua y tiene una concentración promedio de 0,05 por ciento (alrededor de 250 miligramos por litro de cianuro libre). La solución de cianuro lixivia (lava y amalgama) las partículas microscópicas de oro del mineral mientras se filtra por el cúmulo. Los ciclos de lixiviación duran desde unos cuantos días hasta unos cuantos meses, dependiendo del tamaño del cúmulo y de la calidad del mineral. La solución de cianuro que contiene el oro -llamada la solución «encinta»- fluye por gravedad a un embalse de almacenamiento. Desde el embalse de almacenamiento se usan bombas o zanjas con forros para llevar la solución hacia la planta de recuperación de metales.

Los métodos más usados para la recuperación del oro contenido en la solución «encinta» de cianuro son la precipitación con zinc (método Merrill-Crowe) y la absorción con carbón. En el proceso de precipitación con zinc, se agrega zinc en polvo y de plomo a la solución «encinta». El oro se precipita (se separa) de la solución mientras el zinc en polvo se combina con el cianuro. Luego se funde el precipitado para recuperar el oro. Los productos finales de este proceso son el oro en barras y una solución de cianuro «estéril» (sin oro), la cual se transfiere con bombas a un embalse de almacenamiento. También se origina material de desecho que consiste en impurezas, incluyendo metales pesados. Normalmente se descargan estas escorias en un cúmulo de material de desecho.

La alternativa preferida por la mayoría de las operaciones es la absorción con carbón, sobre todo en las operaciones más pequeñas y en aquellas en las que las cantidades de plata que viene asociada con el oro en la solución «encinta» son menores. En este proceso, la solución encinta es impulsada por bombas a través de columnas de carbón activado. El oro y la plata de la solución se adhieren al carbón, y la solución «estéril», que todavía contiene cianuro, se lleva a un embalse de almacenamiento. El oro y la plata son del carbón por un tratamiento con sosa cáustica caliente. Después, la solución pasa por una célula que contiene un ánodo de acero inoxidable y un cátodo para chapar el metal. El carbón gastado Se reactiva en un horno para poder reutilizarlo.

En las operaciones de extracción por lixiviación se utilizan los embalses de almacenamiento almacenar la solución de cianuro que luego se rociará sobre el cúmulo, sobre la solución «encinta» lixiviada del cúmulo y sobre la solución «estéril» que resultan del procesamiento del oro. Por razones ambientales y económicas, todos los embalses de almacenamiento tienen forros para evitar escapes de la solución de cianuro.

Las operaciones de extracción por lixiviación con cianuro pueden usar un sistema «cerrado» o «abierto» para el manejo de la solución de cianuro. En un sistema «abierto», se trata o se diluye la solución «estéril» que queda después de recuperar el oro, para cumplir con las normas aplicables de calidad de agua para concentraciones de cianuro y luego se al ambiente. En un sistema «cerrado» se reutiliza o se recicla la solución de «estéril» para minimizar la necesidad de más cianuro, y para cumplir con las normas ambientales que pueden ser aplicables en el sitio minero.

Porcontraminate

Minas a ceo aberto: as súas consecuenciasMinas a cielo abierto: sus consecuencias

índice* Afectación da superficie: a Mina a Cielo Aperto devasta a superficie, modifica severamente a morfoloxía do terreo, amorea e deixa ao descuberto grandes cantidades de material estéril, produce a destrución de áreas cultivadas e doutros patrimonios superficiais, pode alterar cursos de augas e formar grandes lagoas para o material descartado. * Contaminación do aire: o aire pode contaminarse con impurezas sólidas, por exemplo po e combustibles tóxicos ou inertes, capaces de penetrar ata os pulmóns, provenientes de diversas fases do proceso. Tamén pode contaminarse o aire con vapores ou gases de cianuros, mercurio, dióxido de xofre contidos en gases residuais, procesos de combustión incompleta ou emanacións de charcos ou lagoas de augas non circulantes con materia orgánica en descomposición. * Afectación das augas superficiais: os residuos sólidos finos provenientes da área de explotación poden dar lugar a unha elevación da capa de sedimentos nos ríos da zona. Diques e lagoas de oxidación mal construídas ou mal mantidos, ou inadecuado manexo, almacenamento ou transporte de insumos (como combustibles, lubricantes, reactivos químicos e residuos líquidos) poden conducir á contaminación das augas superficiais. * Afectación das augas subterráneas ou freáticas: augas contaminadas con aceite usado, con reactivos, con sales minerais provenientes das pilas ou botaderos de produtos sólidos residuais dos procesos de tratamento, así como augas de chuvia contaminadas con contidos dos devanditos botaderos, ou augas provenientes de pilas ou diques de colas, ou augas de proceso contaminadas, poden chegar ás augas subterráneas. Ademais, pode haber un descenso nos niveis destas augas subterráneas cando son fonte de abastecemento de auga fresca para operacións de tratamento de minerais. * Afectación dos chans: a MCA implica a eliminación do chan na área de explotación, e produce un resecamento do chan na zona circundante, así como unha diminución do rendemento agrícola e agropecuario. Tamén adoita provocar afundimentos e a formación de pantanos en caso de que o nivel das augas subterráneas volva subir. Ademais, provoca a inhabilitación de chans por amoreamento de material sobrante. * Impacto sobre a flora: a MCA implica a eliminación da vexetación na área das operacións mineiras, así como unha destrución parcial ou unha modificación da flora na área circunvecina, debido á alteración do nivel freático. Tamén pode provocar unha presión sobre os bosques existentes na área, que poden verse destruídos polo proceso de explotación ou pola expectativa de que este teña lugar. * Impacto sobre a fauna: a fauna vese perturbada e/ou escorrentada polo ruído e a contaminación do aire e da auga, a elevación do nivel de sedimentos nos ríos. Ademais, a erosión dos amontoamentos de residuos estériles pode afectar particularmente a vida acuática. Pode darse tamén envelenamento por reactivos residuais contidos en augas provenientes da zona de explotación. * Impacto sobre as poboacións: a MCA pode provocar conflitos por dereitos de utilización da terra e destruír áreas de potencial turístico. Pode provocar unha diminución no rendemento dos labores de pescadores e agricultores debido a envelenamento e cambios no curso dos ríos debido á elevación de nivel por sedimentación. Por outra parte, a MCA pode provocar un impacto económico negativo polo desprazamento doutras actividades económicas locais actuais e /ou futuras. * Cambios no microclima: a MCA pode causar cambios no microclima e pode provocar unha multiplicación de axentes patóxenos en charcos e áreas cubertas por augas estancadas. * Impacto escénico posterior á explotación: a MCA deixa profundos cráteres na paisaxe. A súa eliminación pode levar consigo custos tan elevados que poidan impedir a explotación mesma.

* Afectación de la superficie: la Mina a Cielo Abierto devasta la superficie, modifica severamente la morfología del terreno, apila y deja al descubierto grandes cantidades de material estéril, produce la destrucción de áreas cultivadas y de otros patrimonios superficiales, puede alterar cursos de aguas y formar grandes lagunas para el material descartado. * Contaminación del aire: el aire puede contaminarse con impurezas sólidas, por ejemplo polvo y combustibles tóxicos o inertes, capaces de penetrar hasta los pulmones, provenientes de diversas fases del proceso. También puede contaminarse el aire con vapores o gases de cianuros, mercurio, dióxido de azufre contenidos en gases residuales, procesos de combustión incompleta o emanaciones de charcos o lagunas de aguas no circulantes con materia orgánica en descomposición. * Afectación de las aguas superficiales: los residuos sólidos finos provenientes del área de explotación pueden dar lugar a una elevación de la capa de sedimentos en los ríos de la zona. Diques y lagunas de oxidación mal construidas o mal mantenidos, o inadecuado manejo, almacenamiento o transporte de insumos (como combustibles, lubricantes, reactivos químicos y residuos líquidos) pueden conducir a la contaminación de las aguas superficiales. * Afectación de las aguas subterráneas o freáticas: aguas contaminadas con aceite usado, con reactivos, con sales minerales provenientes de las pilas o botaderos de productos sólidos residuales de los procesos de tratamiento, así como aguas de lluvia contaminadas con contenidos de dichos botaderos, o aguas provenientes de pilas o diques de colas, o aguas de proceso contaminadas, pueden llegar a las aguas subterráneas. Además, puede haber un descenso en los niveles de estas aguas subterráneas cuando son fuente de abastecimiento de agua fresca para operaciones de tratamiento de minerales. * Afectación de los suelos: la MCA implica la eliminación del suelo en el área de explotación, y produce un resecamiento del suelo en la zona circundante, así como una disminución del rendimiento agrícola y agropecuario. También suele provocar hundimientos y la formación de pantanos en caso de que el nivel de las aguas subterráneas vuelva a subir. Además, provoca la inhabilitación de suelos por apilamiento de material sobrante. * Impacto sobre la flora: la MCA implica la eliminación de la vegetación en el área de las operaciones mineras, así como una destrucción parcial o una modificación de la flora en el área circunvecina, debido a la alteración del nivel freático. También puede provocar una presión sobre los bosques existentes en el área, que pueden verse destruidos por el proceso de explotación o por la expectativa de que éste tenga lugar. * Impacto sobre la fauna: la fauna se ve perturbada y/o ahuyentada por el ruido y la contaminación del aire y del agua, la elevación del nivel de sedimentos en los ríos. Además, la erosión de los amontonamientos de residuos estériles puede afectar particularmente la vida acuática. Puede darse también envenenamiento por reactivos residuales contenidos en aguas provenientes de la zona de explotación. * Impacto sobre las poblaciones: la MCA puede provocar conflictos por derechos de utilización de la tierra y destruir áreas de potencial turístico. Puede provocar una disminución en el rendimiento de las labores de pescadores y agricultores debido a envenenamiento y cambios en el curso de los ríos debido a la elevación de nivel por sedimentación. Por otra parte, la MCA puede provocar un impacto económico negativo por el desplazamiento de otras actividades económicas locales actuales y /o futuras. * Cambios en el microclima: la MCA puede causar cambios en el microclima y puede provocar una multiplicación de agentes patógenos en charcos y áreas cubiertas por aguas estancadas. * Impacto escénico posterior a la explotación: la MCA deja profundos cráteres en el paisaje. Su eliminación puede conllevar costos tan elevados que puedan impedir la explotación misma.

other languages »