Archivo de etiquetas Emilio Menéndez

Porcontraminate

Tesouro de Corcoesto: unha conversa sobre o proxecto

Os realizadores estan a traballar na postprodución do documental Tesouro de Corcoesto, e mentras continuan enchendo de contidos a sua web.

EMILIO MENÉNDEZ, enxeñeiro de minas, CARLOS TAIBO, profesor de Ciencias Políticas da UAM e teórico do decrecemento, e BRÁULIO AMARO, voceiro da Plataforma pola defensa de Corcoesto e Bergantiños. O caso de Corcoesto serve de estímulo para unha boa conversa:

Imagen de previsualización de YouTube

Porcontraminate

Emilio Menéndez e Carlos Taibo en LaxeEmilio Menéndez y Carlos Taibo en LaxeEmilio Menéndez and Carlos Taibo in Laxe

Conferencia Emilio Menéndez 089

Este Venres no Salón de Actos Municipais do concello de Laxe tivo lugar a conferencia «Petroleo: Poder, Economía e Medio Ambiente» que deron Emilio Menéndez (enxeñeiro de minas e Profesor da Universdade Autónoma de Madrid),  xunto co Profesor da UAM Carlos Taibo onde se debateu a actual crisis económica, enerxética e medioambiental e na posibilidade dun colapso do actual sistema capitalista.

Conferencia Emilio Menéndez 107

Conferencia Emilio Menéndez 128

Conferencia Emilio Menéndez 089

El viernes 13 de diciembre en el Salón de Actos Municipales del Concello de Laxe tuvo lugar la conferencia «Petroleo: Poder, Economía y Medio Ambiente» que dieron Emilio Menéndez (ingeniero de minas y Profesor de la Universdad Autónoma de Madrid),  junto al Profesor de la UAM Carlos Taibo con el dabate sobre la actual crisis económica, energética y medioambiental y la posibilidad de un colapso del actual sistema capitalista.

Conferencia Emilio Menéndez 107

Conferencia Emilio Menéndez 128Conferencia Emilio Menéndez 089

On Friday December 13 at the Municipal Hall of the City Council of Laxe took place «Oil: Power, Economy and Environment» conference that gave Emilio Menéndez (mining engineer and professor at the Autonomous University of Madrid), with Professor Carlos Taibo (UAM) with dabate on the current economic, energy and environmental crisis and the possibility of a collapse of the current capitalist system.

Conferencia Emilio Menéndez 107

Conferencia Emilio Menéndez 128

other languages »