Archivo de etiquetas Conferencias

Porcontraminate

Carlos Taibo en Carballo: video de la conferenciaCarlos Taibo en Carballo: video de la conferencia

  Imagen de previsualización de YouTube

Video da conferencia ofrecida por Carlos Taibo o pasado 12 de decembro no Pazo da Cultura de Carballo.

  Imagen de previsualización de YouTube

Video de la conferencia ofrecida por Carlos Taibo el pasado 12 de diciembre en el Pazo da Cultura de Carballo.

Porcontraminate

Emilio Menéndez e Carlos Taibo en LaxeEmilio Menéndez y Carlos Taibo en LaxeEmilio Menéndez and Carlos Taibo in Laxe

Conferencia Emilio Menéndez 089

Este Venres no Salón de Actos Municipais do concello de Laxe tivo lugar a conferencia «Petroleo: Poder, Economía e Medio Ambiente» que deron Emilio Menéndez (enxeñeiro de minas e Profesor da Universdade Autónoma de Madrid),  xunto co Profesor da UAM Carlos Taibo onde se debateu a actual crisis económica, enerxética e medioambiental e na posibilidade dun colapso do actual sistema capitalista.

Conferencia Emilio Menéndez 107

Conferencia Emilio Menéndez 128

Conferencia Emilio Menéndez 089

El viernes 13 de diciembre en el Salón de Actos Municipales del Concello de Laxe tuvo lugar la conferencia «Petroleo: Poder, Economía y Medio Ambiente» que dieron Emilio Menéndez (ingeniero de minas y Profesor de la Universdad Autónoma de Madrid),  junto al Profesor de la UAM Carlos Taibo con el dabate sobre la actual crisis económica, energética y medioambiental y la posibilidad de un colapso del actual sistema capitalista.

Conferencia Emilio Menéndez 107

Conferencia Emilio Menéndez 128Conferencia Emilio Menéndez 089

On Friday December 13 at the Municipal Hall of the City Council of Laxe took place «Oil: Power, Economy and Environment» conference that gave Emilio Menéndez (mining engineer and professor at the Autonomous University of Madrid), with Professor Carlos Taibo (UAM) with dabate on the current economic, energy and environmental crisis and the possibility of a collapse of the current capitalist system.

Conferencia Emilio Menéndez 107

Conferencia Emilio Menéndez 128

Porcontraminate

Carlos Taibo fala do decrecemento en CarballoCarlos Taibo habla del decrecimiento en Carballo

Conferencia Carlos Taibo 021

Onte, no Pazo da Cultura de Carballo, tivo lugar a conferencia que Carlos Taibo (profesor da Universidade Autónoma de Madrid) expuxo sobre «Decrecemento, Consumo e Enerxía». Taibo enfrontou a visión consumista da sociedade capitalista, baseada na productividade e no consumo desenfreado de bens carentes de utilidade obxectiva (entre eles, o ouro), coa corrente de pensamento político, económico e social do decrecemento, que establece a necesidade de sermos conscientes de que os recursos deste planeta son limitados e que a este ritmo de consumo se esgotarán antes do que imaxinamos, en concreto, as enerxías non renovables, como o carbón, o gas e o petróleo.

A charla concluiu cun debate sobre as deficiencias do actual sistema capitalista e o seu colapso.

Conferencia Carlos Taibo 068

Recordamos que hoxe no Salón de Actos do Concello de Laxe ás 20.30 h., Taibo volverá falar, xunto ao enxeñeiro de minas Emilio Menéndez, nun coloquio baixo o epígrafe de «Petroleo, Poder, Economía e Medio Ambiente», unha analise das interrelacións entre o poder (político, económico ou ideolóxico), a economía e o medio ambiente.

Conferencia Carlos Taibo 021

Ayer, en el Pazo da Cultura de Carballo, tuvo lugar la conferencia que Carlos Taibo (profesor de la Universidad Autónoma de Madrid) expuso sobre «Decrecimiento, Consumo y Energía». Taibo enfrentó la visión consumista de la sociedad capitalista, basada en la productividad y en el consumo desenfrenado de bienes carentes de utilidad objectiva (entre ellos, el oro), con coreiente de pensamiento político, económico y social de decrecimiento, que establece la necesidad de ser conscientes de que los recursos de este planeta son limitados y de que a este ritmo de consumo se agotarán antes de lo que imaginamos, en concreto, las energías no renovables, como el carbón, el gas y el petróleo.

La charla concluyó con un debate sobre las deficiencias del actual sistema capitalista y su colapso.

Conferencia Carlos Taibo 068

Recordamos que hoy en el Salón de Actos del Concello de Laxe a las 20.30 h., Taibo volverá a hablar, esta vez junto al ingeniero de minas Emilio Menéndez, en un coloquio que lleva el epígrafe de «Petroleo, Poder, Economía e Medio Ambiente», un análisis de las interrelaciones entre el poder (político, económico o ideológico), la economía y el medio ambiente.

other languages »