Archivo de etiquetas Acciones

Porcontraminate

Un ano de activismoUn año de activismo

Contramínate, como tantos outros movementos sociais, naceu para informar aos nosos veciños sobre a problemática do proxecto mineiro de Corcoesto. Como habitantes de Laxe e doutros lugares da Costa da Morte, sentímonos interpelados a informarnos, difundir e actuar fronte a un proxecto que cremos só pode deixar pobreza na bisbarra. Estamos convencidos diso pola cantidade de evidencias, referencias e informes científicos que avalan a nosa posición. Tamén por ter escoitado aos afectados da megaminaría en Arxentina e noutros lugares de Latinoamérica.

Non é só Corcoesto quen se atopa ameazado por proxectos de megaminaría, tamén outras comunidades de Galiza poden sufrir as consecuencias tráxicas, como algúns pobos de África ou América que xa están a padecer os efectos da especulación desmedida e desalmada das grandes corporacións dedicadas ao negocio da megaminaría. Por iso unímonos a diversos movementos sociais que arredor do mundo tentan de xeito pacífico parar a minaría con uso de cianuro.

Sabemos que o proxecto mineiro de Corcoesto foi paralizado polo de agora pola mobilización social, que se expresou de xeito multitudinario tomando as rúas de Compostela o día 2 de xuño, dicindo aos nosos governantes que GALIZA NON É UNHA MINA.

Agradecemos as persoas que axudaron a facer visible o problema, así como ás que estiveron presentes nas diversas accións. Esperamos seguir contando co voso apoio porque ata que non se prohiba por lei este tipo de minaría, Corcoesto e o mundo vivirán en constante ameaza.

Deixamos aquí un vídeo coas accións levadas a cabo en colaboración coas Plataforma pola Defensa de Corcoesto e Bergantinos e a Rede ContraMINAcción.

Imagen de previsualización de YouTube

Contramínate, como tantos otros movimientos sociales, ha nacido para informar a nuestros vecinos sobre la problemática del proyecto minero de Corcoesto. Como habitantes de Laxe y de otros lugares de la Costa da Morte, nos sentimos interpelados a informarnos, difundir y actuar frente a un proyecto que creemos sólo puede dejar pobreza en la comarca. Estamos convencidos de ello por la cantidad de evidencias, referencias e informes científicos que avalan nuestra posición, y después de haber escuchado a afectados directos de la megaminería en Argentina y otros lugares de Latinoamérica.

No es sólo Corcoesto quien se encuentra amenazado por proyectos de megaminería, lo son también otras comunidades de Galicia que pueden sufrir las consecuencias trágicas de dicha minería, como ocurre con algunos pueblos de Africa y América que ya están padeciendo los efectos de la especulación desmedida y desalmada de las grandes corporaciones dedicadas al negocio de la megaminería. Por ello nos hemos unido a diversos movimientos sociales que alrededor del mundo intentan de manera pacífica parar la minería con uso del cianuro.

Sabemos que el proyecto minero de Corcoesto ha sido paralizado de momento gracias a la movilización social, que se expresó de manera multitudinaria tomando las calles el día 2 de junio, en Santiago de Compostela, para decir a nuestros gobernantes que GALICIA NO ES UNA MINA.

Agradecemos a todos quienes nos han ayudado a hacer visible el problema, quienes han estado presentes en las diversas acciones y esperamos seguir contando con vuestro apoyo porque, hasta que no se prohíba por ley este tipo de minería, Corcoesto y el mundo vivirán en constante amenaza.

Dejamos aquí un vídeo con las acciones llevadas a cabo en colaboración con la Plataforma por la Defensa de Corcoesto y Bergantinos y la red ContraMINAcción.

Imagen de previsualización de YouTube

 

Porcontraminate

O milladoiro regresa a Santa MariñaEl milladoiro regresa a Santa MariñaThe mille stone returns to Santa Mariña

O milladoiro construído en Carballo, na exposición III Enarborar o Bosque, está de novo en Santa Mariña de onde nunca debeu ter desaparecido. Este símbolo representa unha manifestación ancestral, á que se atribúe un poder máxico. Os pobos piden aos espíritos a protección do territorio. Neste caso vén amosar a forza da terra e o poder das persoas  fronte ó espolio.

El milladoiro construido en Carballo, en la exposición III Enarborar o Bosque, está de nuevo en Santa Mariña de donde nunca debió haber desaparecido. Este símbolo representa una manifestación ancestral, a la que se atribuye un poder mágico. Los pueblos piden a los espíritus la protección del territorio. En este caso quiere mostrar la fuerza de la tierra y el poder de las personas  frente al expolio.

 

The milladoiro built in Carballo, on the exhibition or III Enarborar Forest, is back in Santa Marina that it should never have gone. This symbol represents an ancestral event, to which is attributed a magical power. The people asking the spirits protecting the territory. In this case you want to show the strength of the earth and the power of people against spoliation.

Porcontraminate

Acción reinvindicativa na Fundación Eduardo Pondal Acción reivindicativa en la Fundación Eduardo Pondal

ACTO PONDAL 021

Contramínate xunto coa Plataforma pola defensa de Corcoesto e Bergantiños participamos  o 26 de novembro no acto que tivo lugar na Fundación Eduardo Pondal con motivo da entrega dos Premios Bos e Xenerosos. A Fundación valorou o alto grao de compromiso na defensa da nosa cultura dos galardoados: Mercedes Peón, Xosé Vizoso e Víctor Freixanes.

A protección dos montes de Corcoesto e da saúde e a vida no territorio bergantiñán motivou a presenza no evento da Plataforma para pedir ós homenaxeados e ó público en xeral a súa adhesión a nosa causa dicindo non á mina. O público apoiou a nosa intervención con aplausos, e mentres algún dos persoeiros fixo o propio, outros decidiron non manifestarse por consideración diante dos seus anfitrións, os patróns da fundación que seguen en silencio ante este problema ou din estar a favor da mina.

Posto que falamos dun proxecto de mina a ceo aberto con presencia de arsénico e cianuro e dado que se trata dun tema grave que supón a destrución, o espolio do territorio e un perigo para as nosas vidas, os membros da Plataforma alí presentes tomaron como unha desconsideración para con eles e para co pobo representado no público, a postura daqueles que din ter como bandeira a defensa dos valores culturais.
Constatamos que a forza do poder establecido e o medo, chámese consideración,  ó cacique, está presente na nosa sociedade e decote nos priva do exercicio da propia liberdade.
Territorio e identidade cultural son conceptos inseparables. O territorio entendido como o espazo construído polos grupos sociais a través do tempo, conformado polas  tradicións, pensamentos, soños e necesidades das persoas que o habitan, significa moito máis que un lugar físico. Significa identidade e cultura, motivos polos que todos estivemos, de xeito diferente, no acto do Couto.

 

ACTO PONDAL 021

Contramínate junto con la Plataforma por la defensa de Corcoesto y Bergantiños participamos el 26 de noviembre en el acto que tuvo lugar en la Fundación Eduardo Pondal con motivo de la entrega de los Premios «Bos e Xenerosos». La Fundación valora el compromiso en la defensa de nuestra cultura de los galardonados: Mercedes Peón, Xosé Vizoso y Víctor Freixanes.

La protección de los montes de Corcoesto, así como la de la salud y la vida en la comarca bergantiñana motivo la presencia en el evento de la Plataforma para pedir a los homenajeados y al público en general su adhesión a nuestra causa diciendo no a la mina. El público apoyo nuestra intervención con aplausos, y mientras que alguna de las personalidades hizo lo propio, otros decidieron no manifestarse por consideración ante sus anfitriones, los patrones de la fundación que siguen en silencio ante este problema o que sencillamente afirman estar a favor de la mina.

Puesto que estamos hablando de un proyecto de mina a cielo abierto con presencia de arsénico y cianuro, y dado que se trata de un tema grave que acarreará la destrución, el expolio del territorio y un peligro real para nuestras vidas, los miembros de la Plataforma allí presentes tomaron como una desconsideración para con ellos y para con el pueblo representado en el público, la postura de aquellos que dicen tener por bandera la defensa de los valores culturales.

Constatamos que la fuerza del poder establecido junto con el miedo, llámase silencio o consideración ante el poder caciquil, está presente en nuestra sociedad y continuamente nos priva del ejercicio de la propia libertad.

Territorio e identidad cultural son conceptos inseparables. El territorio entendido como el espacio construido por los grupos sociales a través del tempo, conformado por las tradiciones, los pensamientos, sueños y necesidades de las persoas que lo habitan, significa mucho más que un lugar físico. Significa identidad y cultura, motivos por los que todos estuvimos, aunque de manera diferente, en el acto celebrado en O Couto.

 

Porcontraminate

Ada Colau nas Xornadas Movementos Sociais en Compostela

Intervención de AdaColau portavoz da Plataforma de Afectados pola Hipoteca nas xornadas sobre movementos sociais organizadas pola Coordinadora Galega de ONGD en Novembro de 2013.

Imagen de previsualización de YouTube
Porcontraminate

Continuaremos dando paos legais ao proxecto de Mineira de Corcoesto e cia

A Consellería de Industria próximamente abrirá un prazo para volver presentar alegacións contra o proxecto, poñendo a disposición pública o expediente de Mineira de Corcoesto. Agora ben, as persoas e colectivos interesados non terán acceso a tódolos documentos: non mostrarán a documentación relativa aos estudios da presencia de ouro, nin ao compromiso de explotación subterránea posterior nin os relativos ao informe da secretaria de Medio Rural, dado que a Consellería os considera información secreta.

Desde Contramínate, suxerimos que precisamente pidades esta información cando vaiades presentar as novas alegacións ao proxecto. En breve vai aparecer publicado no DOGA o “Trámite de Audiencia” máis o “Trámite de Información Pública”. Para este último, nós deberíamos persoarnos e entregar as alegacións, facendo alusión a eses documentos clasificados que non nos deixan revisar. Supoñemos que isto forma parte desa última campaña de “finiquito” ou “preclusión” á que se refire Tahoces no artigo aparecido o 9 de novembro no Diario de Bergantiños, unha medida da Xunta, pensamos, para evitar a indemnización que lle pedía a empresa.

Con respecto ao anterior, temos pendentes as seguintes tarefas pendentes: 1) escribir ao Valedor do Pobo con respecto á validez da DIA presentada por Edgewater a través de Mineira de Corcoesto. En caso de ser aínda, válida, pediremos que se cancele; 2) Presentar alegacións na Consellería de Industria unha vez apareza publicado o trámite no DOGA (teremos 15 días para iso) e pedimos colaboración ao resto de asociacións, plataformas e grupos ecoloxistas para que as alegacións sexan múltiples.

other languages »