Archivo mensual diciembre 2013

Porcontraminate

Minas a ceo aberto?Minas a cielo abierto?

A minaría a ceo aberto é unha actividade industrial de alto impacto ambiental, social e cultural. É tamén unha actividade industrial insostible por definición, na medida que a explotación do recurso supón o seu esgotamento.

As innovacións técnicas que experimentou a minaría a partir da segunda metade do presente século modificaron radicalmente a actividade, de modo que se pasou do aproveitamento de vetas subterráneas de gran calidade á explotación en minas a ceo aberto de minerais de menor calidade diseminados en grandes depósitos.

A minaría a ceo aberto remove a capa superficial ou sobrecarga da terra para facer accesibles os extensos depósitos de mineral de baixa calidade. Os modernos equipos de escavación, as fitas transportadoras, a gran maquinaria, o uso de novos insumos e as canalizacións de distribución permiten hoxe remover montañas enteiras en cuestión de horas, facendo rendible a extracción de menos dun gramo de ouro por tonelada de material removido.

Vaughan (1989) considera que «en termos ambientais e sociais, ningunha actividade industrial é máis desvastadora que a minaría superficial»

image002

3304-2

La minería a cielo abierto es una actividad industrial de alto impacto ambiental, social y cultural. Es también una actividad industrial insostenible por definición, en la medida en que la explotación del recurso supone su agotamiento.

​Las innovaciones técnicas que ha experimentado la minería a partir de la segunda mitad del presente siglo han modificado radicalmente la actividad, de modo que se ha pasado del aprovechamiento de vetas subterráneas de gran calidad a la explotación en minas a cielo abierto de minerales de menor calidad diseminados en grandes yacimientos.

La minería a cielo abierto remueve la capa superficial o sobrecarga de la tierra hacer accesibles los extensos yacimientos de mineral de baja calidad. Los modernos equipos de excavación, las cintas transportadoras, la gran maquinaria, el uso de nuevos insumos y las tuberías de distribución permiten hoy remover montañas enteras en cuestión de horas, haciendo rentable la extracción de menos de un gramo de oro por tonelada de material removido.

Vaughan (1989) considera que «en términos ambientales y sociales, ninguna actividad industrial es más devastadora que la minería superficial»

image002

3304-2

Porcontraminate

Carlos Taibo fala do decrecemento en CarballoCarlos Taibo habla del decrecimiento en Carballo

Conferencia Carlos Taibo 021

Onte, no Pazo da Cultura de Carballo, tivo lugar a conferencia que Carlos Taibo (profesor da Universidade Autónoma de Madrid) expuxo sobre «Decrecemento, Consumo e Enerxía». Taibo enfrontou a visión consumista da sociedade capitalista, baseada na productividade e no consumo desenfreado de bens carentes de utilidade obxectiva (entre eles, o ouro), coa corrente de pensamento político, económico e social do decrecemento, que establece a necesidade de sermos conscientes de que os recursos deste planeta son limitados e que a este ritmo de consumo se esgotarán antes do que imaxinamos, en concreto, as enerxías non renovables, como o carbón, o gas e o petróleo.

A charla concluiu cun debate sobre as deficiencias do actual sistema capitalista e o seu colapso.

Conferencia Carlos Taibo 068

Recordamos que hoxe no Salón de Actos do Concello de Laxe ás 20.30 h., Taibo volverá falar, xunto ao enxeñeiro de minas Emilio Menéndez, nun coloquio baixo o epígrafe de «Petroleo, Poder, Economía e Medio Ambiente», unha analise das interrelacións entre o poder (político, económico ou ideolóxico), a economía e o medio ambiente.

Conferencia Carlos Taibo 021

Ayer, en el Pazo da Cultura de Carballo, tuvo lugar la conferencia que Carlos Taibo (profesor de la Universidad Autónoma de Madrid) expuso sobre «Decrecimiento, Consumo y Energía». Taibo enfrentó la visión consumista de la sociedad capitalista, basada en la productividad y en el consumo desenfrenado de bienes carentes de utilidad objectiva (entre ellos, el oro), con coreiente de pensamiento político, económico y social de decrecimiento, que establece la necesidad de ser conscientes de que los recursos de este planeta son limitados y de que a este ritmo de consumo se agotarán antes de lo que imaginamos, en concreto, las energías no renovables, como el carbón, el gas y el petróleo.

La charla concluyó con un debate sobre las deficiencias del actual sistema capitalista y su colapso.

Conferencia Carlos Taibo 068

Recordamos que hoy en el Salón de Actos del Concello de Laxe a las 20.30 h., Taibo volverá a hablar, esta vez junto al ingeniero de minas Emilio Menéndez, en un coloquio que lleva el epígrafe de «Petroleo, Poder, Economía e Medio Ambiente», un análisis de las interrelaciones entre el poder (político, económico o ideológico), la economía y el medio ambiente.

Porcontraminate

O drama da minaría de ouro: A Colosa (Colombia), unha morte anunciadaEl drama de la minería del oro: La Colosa (Colombia), una muerte anunciadaDrame of the mining gold: La Colosa (Colombia): a Death Foretold

Este informe deixa en evidencia que a Anglo Gold Ashanti (AGA), unha das empresas mineiras máis grandes do mundo, provocaría un desastre ecolóxico e social en Cajamarca, Colombia. As máis de cen páxinas da investigación feita pola OGN Colombia Solidarity Campaign mostran unha serie de irregularidades sucedidas na cidade de Tolima na fase de exploración e advirte igualmente do risco a que está exposta, se chegasen a permitir a operación.

Sector de La Colosa donde se encuentra la mina de Cajamarca. Foto: Archivo / EL TIEMPO

Este informe deja en evidencia que la Anglo Gold Ashanti (AGA), una de las empresas mineras más grandes del mundo, provocaría un desastre ecológico y social en Cajamarca, Colombia. Las más de cien páginas de la investigación realizada por la OGN Colombia Solidarity Campaign, muestran una serie de irregularidades sucedidas en la ciudad de Tolima durante la fase de exploración, al tiempo que advierte del riesgo a que está expuesta, en caso de que se llegara a permitir esta operación.

La Colosa: una muerte anunciada

 This report makes clear that the Anglo Gold Ashanti (AGA), one of the world’s largest mining companies, would cause an ecological and social disaster in Cajamarca, Colombia. The more than one hundred pages of research by the OGN Colombia Solidarity Campaign, show a series of irregularities occurred in the city of Tolima during the exploration phase, while warning of the risk to which it is exposed, if they come to allow this operation.   La Colosa : a Death Foretold

Porcontraminate

O milladoiro regresa a Santa MariñaEl milladoiro regresa a Santa MariñaThe mille stone returns to Santa Mariña

O milladoiro construído en Carballo, na exposición III Enarborar o Bosque, está de novo en Santa Mariña de onde nunca debeu ter desaparecido. Este símbolo representa unha manifestación ancestral, á que se atribúe un poder máxico. Os pobos piden aos espíritos a protección do territorio. Neste caso vén amosar a forza da terra e o poder das persoas  fronte ó espolio.

El milladoiro construido en Carballo, en la exposición III Enarborar o Bosque, está de nuevo en Santa Mariña de donde nunca debió haber desaparecido. Este símbolo representa una manifestación ancestral, a la que se atribuye un poder mágico. Los pueblos piden a los espíritus la protección del territorio. En este caso quiere mostrar la fuerza de la tierra y el poder de las personas  frente al expolio.

 

The milladoiro built in Carballo, on the exhibition or III Enarborar Forest, is back in Santa Marina that it should never have gone. This symbol represents an ancestral event, to which is attributed a magical power. The people asking the spirits protecting the territory. In this case you want to show the strength of the earth and the power of people against spoliation.

other languages »