Archivo de etiquetas Noticias

Porcontraminate

Máis subvencións á Cámara Oficial Mineira de GaliciaMás subvenciones a la Cámara Oficial Minera de Galicia

Fuente: Sermos Galicia

No Diario Oficial de Galicia do 22 de outubro atopamos o anuncio da Consellaría de Economía e Industria que inclúe dúas partidas orzamentarias para a Cámara Oficial Mineira de Galicia:

    -40.000 € para o mantemento do censo catastral mineiro.

    -42.501 € para o desenvolvemento de actuacións de interese xeral para o sector mineiro de Galicia.

Aínda sen tomar en consideración a correspondencia entre as contías e os servizos nestes dous convenios, de difícil xustificación, isto tráenos á memoria outra información descuberta en xuño pola Sociedade Galega de Historia Natural durante a preparación das alegacións ao Plan Sectorial de Actividades Extractivas de Galicia (PSAEG):

    -153.608,80 € de subvención directa, si, para a Cámara Oficial Mineira de Galicia, pola redacción do PSAEG da Xunta. Este plano ten 111 páxinas, o que supón un desembolso de 1.384 € por páxina, e iso que contén eivas e erros clamorosos como se describe no mesmo documento da SGHN. Ademais da suposta fraude económica, a Cámara Mineira (a cal ten como obxectivo “fomentar o desenvolvemento da minaría, así como representar, defender e promover os intereses dos socios”) convértese en xuíz e parte neste polémico proceso, que pretende deixar cidadanía e medio natural desprotexidos ante os intereses económicos de mineiras e redes clientelares.

Tamén en xuño:

    -100.000 € de novo para a Cámara Oficial Mineira de Galicia, achegados pola D. X. de Innovación, “para equipamentos técnicos e informáticos”.

E outra vez en xuño, saían á luz as estrambóticas “Subvencións a entidades sen ánimo de lucro para o fomento do sector mineiro galego”:

    -300.000 € que aínda non teñen destinatario, pero non hai que ser grande analista para prever que a inefable Cámara Mineira cobrará a súa ración do pastel. Hai que ter en conta que esta partida foi literalmente “roubada” á aplicación orzamentaria de familias e entidades sen ánimo de lucro, o cal a fai máis grotesca. E por se fora pouco, xa detraeran 800.000 € no verán de 2012 do mesmo xeito.

Mais non só da Cámara Mineira vive o chiringuito. Ese día 22 foi moi movido e tamén se publicou no BOE que Incremento Grupo Inversor, S.L., que recibira varias concesións mineiras galegas e millóns de euros en subvencións nos últimos anos (máis de 2 en 20109), se declarou insolvente. Incrible. Habería que engadir os irregulares 350.000 € recibidos pola polémica mineira do proxecto falido de Corcoesto no último bienio (Mineira de Corcoesto, pantalla da canadiana Edgewater, que chegou fichar o presidente da Cámara Mineira). E toda esta información sen ir máis de dous anos atrás no hemeroteca! Isto é o que pode indagar calquera cidadá desde a súa casa, o que non haberá… Estamos a falar de millóns de euros todos os meses só en satisfacer os custes das concesións que ocupan a metade do territorio galego. E estamos a falar dun sector dos que máis capital transnacional move, só en especulación.

Fuente: Sermos Galicia

En el Diario Oficial de Galicia del 22 de octubre encontramos el anuncio de la Consellaría de Economía e Industria que incluye dos partidas presupuestarias para la Cámara Oficial Minera de Galicia:

    -40.000 € para el mantenimiento del censo catastral minero.

    -42.501 € para el desarrollo de acciones de interes geral para el sector minero de Galicia.

Aún sin tener en consideración la correspondencia entre las cantidades y los servicios de estos dos convenios, de difícil justificación, esto tráenos a la memoria otra información descubierta en junio por la Sociedade Galega de Historia Natural durante la preparación de las alegaciones al  Plan Sectorial de Actividades Extractivas de Galicia (PSAEG):

    -153.608,80 € de subvención directa, si, para la Cámara Oficial Mineira de Galicia, por la redacción del PSAEG de la Xunta. Este plano tiene 111 páxinas, lo que supone un desembolso de 1.384 € por página, y estoo que contiene defectos  errores clamorosos como se describe en el mismo documento de la SGHN. Además del supuesto fraude económico, la Cámara Minera (la cual tiene como objectivo “fomentar el desarrollo de la minería, así como representar, defender y promover los intereses de los socios”) conviértese en juez y parte en este polémico proceso, que pretende dejar ciudadanos y medio natural desprotegidos ante los intereses económicos de mineras y redes clientelares.

También en junio:

    -100.000 € de nuevo para la Cámara Oficial Minera de Galicia, previstos por la D. X. de Innovación, “para equipamientos técnicos e informáticos”.

Y otra vez en junio, slía a la luz las estrambóticas “Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para el fomento del sector minero gallego”:

    -300.000 € que aún no teinen destinatario, pero no hay que ser gran analista para prever que la inefable Cámara Minera cobrará  su ración del pastel. Hay que tener en cuenta que esta partida fue literalmente “robada” a la aplicación presupuestaria de familias y entidades sin ánimo de lucro, lo cual la hace más grotesca. Y por si fuera poco, ya disminuída en 800.000 € el verano de 2012 del mismo modo.

Más no sólo la Cámara Minera vive del chiringuito. Ese día 22 fue muy movido y también se publicó el el BOE que Incremento Grupo Inversor, S.L., recibió varias concesiónes mineras gallegas y millones de euros en subvenciónes en los últimos años (más de 2 en 2009), se declaró insolvente. Increíble. Habría que añadir los irregulares 350.000 € recibidos por la polémica mineira del proyecto fallido de Corcoesto el el último bienio (Minera de Corcoesto, pantalla de la canadiense Edgewater, que llegó a  fichar al presidente da la Cámara Minera). Y toda esta información sin ir más de dos años atrás en la hemeroteca!

Esto es lo que puede investigar calquier cidadano desde su casa… Estamos hablando de millones de euros todos los meses sólo en satisfacer los costes de las concesiones que ocupan la mital del territorio gallego. Y estamos hablando de un sector de los que más capital transnacional mueve, sólo en especulación.

Porcontraminate

Concellos da comarca de Bergantiños debaterán mocións contra a mina de CorcoestoEn los municipios de Bergantiños se debaritá las mociones contra la mina de Corcoesto

1274346_185540888296401_310853587_oA Plataforma pola defensa de Corcoesto e Bergantiños informa de que a vindeira semana varios concellos da Comarca van debater mocións contra a mina de ouro de Corcoesto, sumándose así aos concellos de Laxe e Vimianzo que xa aprobaron mocións contra a mesma.

Os plenos celebraranse segundo o seguinte calendario:

Carballo luns 25 de Novembro ás 20.30 h.

Zas luns 25 de Novembro ás 17.30 h.

A Plataforma amosa a súa satisfacción e aplaude que estes concellos tomen esta iniciativa despois do traballo levado adiante por parte da Plataforma e da veciñanza para visualizar os gravísimos e negativos impactos que tería a mina de Corcoesto para a vida de toda a comarca de Bergantiños. En consecuencia pídenlle a estes concellos que insten a prohibición das tecnoloxías mineiras con base no cianuro e que declaren a prevaleza dos usos gandeiros, agrícolas e forestais sobre os mineiros.

A Plataforma fai un chamamento á veciñanza para que asista masivamente a estes plenos, e unha vez coñecidos os termos destas mocións, a Plataforma fará unha valoración das mesmas.

En Corcoesto a 23 de Novembro de 2013

La Plataforma por la defensa de Corcoesto y Bergantiños informa que la semana próxima varios municipios de la Comarca debatirán las mociones presentadas por los vecinos contra el proyecto de la mina de oro de Corcoesto, sumándose así a los municipios de Laxe y Vimianzo que ya aprobaron mociones contra la misma. Los plenos se celebrarán en las siguientes fechas: Carballo lunes 25 de Noviembre a las 20.30 hs. Zas luns 25 de Noviembre a las 17.30 hs. La Plataforma muestra su satisfacción y aplaude que estos municipios tomen esta iniciativa después del trabajo llevado adelante por parte de  la Plataforma y los vecinos para visualizar los gravísimos y negativos impactos que tendría la mina de Corcoesto para la vida de toda la comarca de Bergantiños. En consecuencia pedimos a estos municipios que insten la prohibición de las tecnologías mineras con uso de cianuro y que declaren la prevalecia de los usos ganderos, agrícolas y forestales sobre los mineros. La Plataforma hace un llamado a los vecinos para que asistan masivamente a estos plenos, y una vez conocidos los resultados de estas mociones, la Plataforma hará una evaluación de las mismas.   En Corcoesto  23 de Noviembre de 2013

Porcontraminate

Mobilización para os Plenos onde se van a debater as mocións sobre a minaMovilizaciones para asistir a los plenos donde se debatirán las mociones sobre la mina

Pleno de Carballo 28 de octubre 2013

Pleno de Carballo 28 de octubre 2013

Dende Contramínate  convidámosvos a seguir a Plataforma pola  Defensa de Corcoesto e Bergantiños e outros residentes a participar nas sesións plenarias dos concellos onde se van a debater as iniciativas populares, para a prohibición da minería con cianuro na bisbarra.

As datas son ás seguintes:

Concello de Carballo luns 25 de Novembro ás 20.30 h. A iniciativa xa foi presentada o pasado 28 de outubro. Agora será a votación.
Concello de Zas luns 25 de Novembro ás 17.30 h.
Concello de Coristanco mércores 27 de Novembro ás 9 h.


 Contramínate, Movete!

Pleno de Carballo 28 de octubre 2013

Pleno de Carballo 28 de octubre 2013

Desde Contramínate los animamos acompañar a la Plataforma por la Defensa de Corcoesto y demás vecinos de la comarca de Bergantiños a participar en los plenos donde se presentarán las iniciativas populares para debatir en los plenos la prohibición de la minería con cianuro en la comarca.

Las fechas confirmadas son las siguientes:

Concello de Carballo lunes 25 de Noviembre a las  20.30 hs. Ya fue presentada la iniciativa popular pasado 28 de ocrubre. El día 25 se procederá a la votación.
Concello de Zas lunes 25 de Noviembre a las 17.30 hs
Concello Coristanco miércoles 27 de Noviembre a las 9 hs
Contramínate, Movete!

Porcontraminate

Publican la localización de los campos experimentales con transgénicos

Ecologistas en Acción Palencia nos envía esta noticia.

- Castilla y León acoge 40 de los 62 experimentos solicitados por empresas, Palencia tiene 14.

- Las organizaciones denuncian que el Gobierno ha dado la información cuando la mayoría de los experimentos habían finalizado.

Amigos de la Tierra, Access Info Europe, COAG, Plataforma Rural [1] y Red de Semillas han publicado el día 13 el mapa con la ubicación exacta de los campos experimentales con transgénicos [2]. El Gobierno ha proporcionado la información a las organizaciones fuera de plazo, cuando la mayor parte de los experimentos han finalizado. Los experimentos al aire libre con cultivos transgénicos presentan elevados riesgos ambientales y sanitarios. Ante los numerosos casos de contaminación en todo el mundo las organizaciones solicitan al gobierno mayor transparencia y rigor en torno a los transgénicos.

España se ha convertido en el campo de experimentación de las multinacionales del sector debido a que el Gobierno ha ocultado su localización exacta. Así España acoge el 67% de todos los experimentos realizados en Europa [3]. También ha sido el lugar elegido por la empresa británica Oxitec para la primera liberación de moscas transgénicas en todo el mundo, experimento aún pendiente de autorización [4].

Mientras el resto de países europeos publican esta información en páginas web oficiales, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha ocultado durante muchos años esta información. “La transparencia es imprescindible para que se produzca un debate serio sobre el uso de los transgénicos. Al proporcionar la información tarde, el Gobierno ha incumplido con el Convenio de Aarhus y con la ley de acceso a la información ambiental”, afirmó Victoria Anderica de Access-Info Europe.

El 80% de las solicitudes de experimentación en España son realizadas por empresas multinacionales, con Bayer a la cabeza con dieciséis solicitudes, seguida por Monsanto y KWS con seis experimentos cada una. “Tanto Bayer como Monsanto tienen un conocido historial de escándalos de contaminación: en 2006 fue el arroz de Bayer que invadió la cadena alimentaria, este año ha sido el turno de Monsanto, responsable del caso de la contaminación con trigo que puso patas arriba el mercado mundial de trigo el pasado verano”, añadió Blanca Ruibal responsable de Agricultura y Almentación de Amigos de la Tierra.

La mayor parte de los experimentos solicitados en 2012 y 2013 por las empresas biotecnológicas han tenido lugar en ubicaciones desconocidas de Castilla y León, muchos de ellos con remolacha transgénica. “El cultivo de la remolacha es muy importante en la región. Los agricultores no queremos experimentos con remolacha transgénica, si se contaminan nuestros cultivos tendríamos serios problemas para comercializar nuestra producción”, afirmó Prisciliano Losada, Secretario Técnico de COAG Castilla y León.

El riesgo de contaminación es muy alto en el caso de la remolacha, debido a que es una planta cuyo polen alcanza grandes distancias. Aunque no es autóctona, existen poblaciones asilvestradas de remolacha en muchas zonas [5].

“Los transgénicos no benefician al campo. Un medio rural vivo solo es posible con una agricultura respetuosa con el medio ambiente, diversa y de pequeña escala. Los transgénicos representan el modelo opuesto, solo benefician a las grandes multinacionales mientras los campesinos y campesinas tienen que abandonar el campo”, añadió Jerónimo Aguado de Plataforma Rural.

Las organizaciones denuncian también la ausencia de información por parte las Consejerías de Agricultura de las Comunidades Autónomas que tienen la competencia de aprobar la realización de campos experimentales en sus territorios. Su gestión se caracteriza al igual que el gobierno central por la opacidad. Las organizaciones demandan que en cumplimiento de la ley esta información se publique directamente por la administración.

Notas:

[1] Listado de organizaciones pertenecientes a Plataforma Rural http://www.plataformarural.org/index.php?option=com_content&view=article&id=167&Itemid=48

[2] Listado de los experimentos solicitados en 2012 y 2013 proporcionado por el MAGRAMA http://www.tierra.org/spip/IMG/pdf/LOC_Y_SUP_LIB_VOL_2011_2013_SOLICIT_CULTIVOS.pdf

Mapa con la localización exacta de las parcelas de experimentación

https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zqGOJ-nJlwiU.kqomQHBPB-f4

[3] Comunicado de prensa Amigos de la Tierra El 67% de los experimentos con transgénicos al aire libre de la UE se realizan en España: http://www.tierra.org/spip/spip.php?article1773

[4] Comunicado de prensa de Amigos de la Tierra Con la mosca (transgénica) detrás de la oreja: poca información y muchos riesgos: http://www.tierra.org/spip/spip.php?article1834

[5] Comunicado de varias organizaciones: Nuevas evidencias científicas llaman la atención sobre la amenaza de los transgénicos para la biodiversidad y los cultivos. http://www.redsemillas.info/wp-content/uploads/2012/11/121102_np_conjunta_biodiversidad_amenazada_transgenicos.pdf

Porcontraminate

El tribunal sólo condena al capitán del ‘Prestige’ a nueve meses por ‘desobediencia a la autoridad’

Fuente: El Mundo

  • El jefe de máquinas y el ex director general de la Marina Mercante han sido absueltos.
  • Los tres acusados resultaron absueltos del delito contra el medio ambiente

  • También han sido absueltos del delito de daños en espacios naturales protegidos

  • El accidente se produjo por un fallo estructural cuyo origen ‘nadie puede precisar’

  • Ha considerado probado un fallo estructural en el petrolero y un ‘mantenimiento deficiente’

La Audiencia Provincial de A Coruña ha condenado sólo a uno de los tres acusados por la catástrofe medioambiental del Prestige, el capitán del petrolero, Apostolos Mangouras, por un delito de desobediencia grave a la autoridad. El jefe de máquinas, Nikolaos Argyropoulos; y el ex director general de la Marina Mercante, José Luis López Sors, han resultado absueltos (Lea la sentencia en PDF).

Los tres acusados resultaron absueltos de los delitos contra el medio ambiente, daños en espacios naturales protegidos y daños provocados por el hundimiento del petrolero en noviembre de 2002, pero Mangouras ha resultado condenado a nueve meses de prisión por el delito de desobediencia por desoír las órdenes de las autoridades españolas a la hora de facilitar el remolque del barco después de que se diese la primera avería y fuga de fuel el 13 de noviembre de aquel año, justo hace once años.

El presidente del tribunal juzgador, Juan Luis Pía, ha leído la sentencia este miércoles, en gallego y durante una hora y diez minutos. Lo hizo en ausencia de los tres procesados (los dos marinos la siguieron desde Grecia y López Sors desde Madrid) e indicó la ausencia de responsabilidad penal por los daños provocados por la marea negra por la «indefinición de las causas de lo acontecido».

La Sección Primera de la Audiencia concluye que tras diez años de instrucción del caso y nueve meses de juicio «nadie sabe con exactitud cuál pudo ser la causa de lo ocurrido, ni cuál debería haber sido la respuesta apropiada a la situación de emergencia creada por la grave avería del Prestige«, de ahí que no pueda establecerse ninguna responsabilidad penal por los daños ocasionados. Sólo se considera probado que Mangouras desobedeció, un delito del que también estaba acusado el jefe de máquinas, pero salió absuelto.

El tribunal considera probado que la marea negra generó «ingentes» daños y perjuicios y también las graves consecuencias económicas del vertido de fuel del Prestige, pero no las atribuye a nadie porque para ello habría sido necesario que alguien hubiese cometido un delito de daños. Al haberse dictado sentencia condenatoria solo por desobediencia, no se puede asociar los daños al delito y, por lo tanto, no se puede determinar quién es responsable civil y debe asumir las indemnizaciones, que el fiscal cifraba en 4.328 millones de euros.

Sí hubo un fallo en el buque

El tribunal sí ha considera probado que el petrolero tenía un fallo estructural («nadie puede negarlo»), pero insiste en que «ni pudo demostrar en el juicio dónde se produjo exactamente ni por qué razón». Así, la sentencia incide en que formalmente se realizaron inspecciones, materialmente se realizaron reparaciones y la entidad ABS certificó la habilidad del buque para navegar con normalidad, de modo que «ni podían saberse, ni nadie sabía el estado del buque, el aspecto no era bueno, pero no podía esperarse esa situación«.

El buque estaba «dotado de cuantos certificados y documentación son exigibles para amparar su legal navegación en las aguas por donde lo hacía», de ahí que no pueda verse una responsabilidad penal en quien pilotaba el buque en el momento del siniestro, pero la sentencia sí reprocha la actuación de quien dio esos certificados al buque.

En relación con el capitán y el jefe de máquinas, concluye que deben ser absueltos por haber tripulado un buque en mal estado, pues «no se demostró que los acusados quisieran hundir el buque, ni que conocieran sus deficiencias estructurales ni las causas de estas, sino que se limitaron a asumir una navegación arriesgada en términos que no pueden ser tachados de imprudentes, ni desde el punto de vista estrictamente profesional ni desde el punto de vista de la mera lógica».

A los dos tripulantes acusados no les atribuye responsabilidades «porque no actuaron dolosamente y porque su imprudencia relativa, caso de existir, ni fue eficiente ni se demostró en muchos aspectos y, sobre todo, en ningún caso fue grave, que es lo que exige el tipo» penal para condenar.

Reproches del tribunal

En cuanto a los responsables de autorizar la navegación del buque, no se les atribuyen responsabilidades penales porque era una acción por la que no había ningún procesado en esta causa, pero el tribunal sí recuerda que el control estaba encomendado a la entidad ABS y que su certificación no fue la correcta. «Si los hechos demuestran que la estructura del Prestige no era apta para soportar la navegación normal, y mucho menos en condiciones críticas, es imposible que se certificase honradamente lo contrario, es decir, surgen indicios racionales de que el control o inspección, como mínimo, no fue eficaz», recoge..

La sentencia insiste, al respecto, en que el fallo estructural no tuvo ningún otro origen que las deficiencias de mantenimiento y control de la conservación del buque, que no respondían a vicios que pudieran observarse directamente, sino que dependían de análisis técnicos complejos que no se efectuaron con la debida profesionalidad, eficacia y/o prudencia.

Para los magistrados, todos los informes técnicos son extraordinariamente elusivos e imprecisos, lo cual se deduce de los términos literales de muchos de esos informes, y aquellos que pretenden establecer alguna causa concreta y demostrable «carecen de rigor y se concretan en atribuir lo ocurrido a olas anormales, a la rotura/fractura de un mamparo y a defectos de conservación».

Sin responsabilidades para el Estado

En relación con la acusación contra José Luis López-Sors González y, por ende, contra el Estado español, la sentencia avala su decisión de haber alejado el barco de la costa porque «se descartó llevar el barco a la costa por causas medioambientales». En este sentido, las partes personadas en la causa que le acusaban hacían un reproche de que al alejar el buque de la costa propició que el vertido de fuel del Prestige afectase a una extensa porción de costas españolas y francesas en términos económica y ambientalmente catastróficos.

La sentencia responde que «simplemente, ante una situación de emergencia, tras el asesoramiento técnico más riguroso y capaz, se tomó una decisión discutible pero parcialmente eficaz, enteramente lógica y claramente prudente«. El fallo del tribunal relata las condiciones del mar y el clima el día del accidente y el estado del Prestige, así como su cercanía a la costa gallega y cree que ante tal situación era casi inminente que embarrancase en la referida costa, con consecuencias concentradas pero muy perjudiciales para ella y su delicado equilibrio ecológico. «Casi todos los expertos coinciden en que la decisión inicial de alejamiento fue correcta», concluye y relata que a la hora de adoptar esta medida «las autoridades españolas contaban además con asesoramiento técnico correcto y más qué suficiente, aunque, como todo asesoramiento de esa índole, sujeto a error».

La decisión de alejar el barco fue muy cuestionado, pero la sentencia recuerda que «nunca se dijo hasta ahora cuál hubiera sido la decisión correcta a adoptar ni el protocolo a seguir en el supuesto no desdeñable de que se repitiesen hechos similares; ni aun ahora, después de una dilatada instrucción y de un largo y árido juicio, fue capaz nadie de señalar lo que se debería hacer, aparte de algunas opiniones particulares más o menos técnicas».

La actuación de Mangouras

En relación con la condena por desobediencia, la sentencia la justifica porque a Apostolos Mangouras «se le ordenó reiterada, imperativa y claramente» que diese remolque, para materializar así la orden de la autoridad marítima española que había decidido que se alejase el buque de la costa gallega.

A pesar de la orden expresa, el capitán ni la acató ni la cumplió, sino que decidió no cumplirla, de tal forma que desobedeció a quien tenía el mando del rescate en aquel momento, las autoridades marítimas españolas. Puso el pretexto de que tenía que hablar con su armador, y tardó alrededor de tres horas en realizar esa consulta, pero el tribunal cree que ese pretexto no le exonera de sus responsabilidades.

El fallo considera probado que el capitán estaba, en ese momento, «más preocupado por las consecuencias económicas de un remolque que era obligado, urgente y razonable que por solucionar una situación de máxima emergencia» y aunque no descarta que esa decisión se basase en órdenes del armador, el único responsable fue él, pues «despreció intencionalmente el principio de autoridad».

other languages »