Archivo de categoría América do Sur

Porcontraminate

Adhesión solidaria con Javier Ramirez, defensor da súa terra no Ecuador

Foi detido pola polícía nacional baixo acusación de sabotaxe e rebelión pola súa resistencia á minaría na súa comunidade de Junín no val do Intag.

Cinco días antes, o 5 de abril, Javier Ramirez, presidente da comunidade de Junín, en Intag (Imbabura), remataba o seu percorrido nas montañas falándonos das súas experiencias coa súa xente e a natureza.

Según as noticias que nos están a chegar de Ecuador, neste momento está en prisión preventiva de 30 a 90 días. Acusado de «rebelión», «sabotaxe» e «terrorismo», accións todas elas que non se corresponden ni coa persoa ni co compromiso de Javier.

Nunha carta dirixida ao Presidente, aos ministros e asambleistas, autoridades xudiciais e autoridades do Cantón Cotacachi e da zona de Intag, organizacións sociales, ecoloxistas e de dereitos humáns piden:

Libertad inmediata y sin cargos para el Sr. Javier Ramírez, presidente de la comunidad de Junín.

  • Adhieren: Salva la Selva, España (observa desde 1998 el proceso de empoderamiento comunitario en Intag)
  • Rettet den Regenwald, Alemania
  • Contramínate (Laxe, A Coruña)
  • Associação Socio-Cultural O Iríbio
  • Plataforma pola defensa de Corcoesto e Bergantiños
  • Sindicato Labrego
  • Verdegaia
  • Véspera de Nada
  • SOS GROBA

 

España Para más adhesiones enviar un mensaje a: guadalupe@salvalaselva.org

Imagen de previsualización de YouTube

Porcontraminate

Aquí imos quedarAquí nos vamos a quedar

Que é a xustiza ambiental? «Aquí imos quedar» é un documental no que académicos, activistas e persoas afectadas por situacións de inxustiza ambiental, achegan as súas visións e testemuñas para responder esta pregunta.

O documental percorre localidades de Arxentina, Colombia, Kenia, México e o Tibet, e mesmo grandes cidades en Colombia e Italia. Con formas de vida moi distintas entre si, a xente destes lugares explícanos como as súas realidades cotiás se ven ameazadas e mesmo xa non existen. Encontramos, nas súas historias, unhas pautas comúns que falan de inequidade no uso dos recursos locais, de falta de representación dos seus puntos de vista na toma de decisións, da falta de oportunidades de participación e, en definitiva, da imposibilidade de seguir vivindo dacordo ás súas propias eleccións.

O documental expón estes aspectos, apoiándose en declaracións dos habitantes, activistas das organizacións que os apoian, funcionarios públicos e científicos de diferentes partes do mundo. Entre os entrevistados, cóntanse entre outros, Robert D. Bullard, Julio Fierro, Joan Martínez Alier e Tatiana Roa. Xunto eles, descubrimos as caras e os nomes menos coñecidos daqueles que non se limitan a sufrir as ameazas, senón que  se enfrontan a elas, mobilízandose, e en ocasións, gañando batallas pola xustiza ambiental.

Imagen de previsualización de YouTube

¿Qué es la justicia ambiental? «Aquí nos vamos a quedar» es un documental en el que académicos, activistas y personas afectadas por situaciones de injusticia ambiental, aportan sus visiones y testimonios para responder esta pregunta.
El documental recorre localidades de Argentina, Colombia, Kenia, México y el Tíbet, e incluso grandes ciudades en Colombia e Italia. Con formas de vida muy distintas entre sí, la gente de estos lugares nos explica cómo sus realidades cotidianas se ven amenazadas o, incluso, ya no existen. Encontramos en sus historias unas pautas comunes que hablan de inequidad en el uso de los recursos locales, de falta de representación de sus puntos de vista en la toma de decisiones, de la falta de oportunidades de participación y, en definitiva, de la imposibilidad de seguir viviendo de acuerdo a sus propias elecciones.
El documental expone estos aspectos apoyándose en declaraciones de los propios habitantes, activistas de las organizaciones que los apoyan, funcionarios públicos y científicos de diferentes partes el mundo. Entre los entrevistados, se cuentan Robert D. Bullard, Julio Fierro, Joan Martínez Alier y Tatiana Roa. Junto a ellos conocemos las caras y los nombres menos conocidos de aquellos que no se limitan a sufrir las amenazas, sino que se enfrentan a ellas, se movilizan, y en ocasiones, ganan las batallas por la justicia ambiental.
Imagen de previsualización de YouTube

Porcontraminate

«Mentres non pase o tren», documental«Mientras no pasa el tren», documental

Fonte: M4 Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero

Próximo a ser elixido o novo Código de Minaría de Brasil, o colectivo Ninja Medios únese ao movemento social para dar voz aos afectados polos impactos da minaría e a devastación dunha actividade económica que creceu un 550% nos últimos 10 anos.

O documental foi gravado en tres dos estados afectados: Maranhão , Pará e Minas Gerais e mostra a realidade das comunidades que teñen os seus dereitos usurpados polas grandes empresas mineiras e o goberno que non ascoita a suas demandas, polas explosións realizadas para a extracción de minerais, a contaminación do aire e auga que cambia a forma de vida de quen viven nos territorios.

O obxectivo da produción é alertar a aqueles que viven fóra das áreas da minaría sobre o enorme impacto desta actividade e a forma en que o novo código proposto polo goberno non trae salvagardas sociais e ambientais. Estes brasileiros sufrirán durante as próximas décadas a escaseza de auga, porque os seus ríos e regatos  están a ser drenados pola minaría.

Só en 2012 a minaría consumeu 52 mil millóns de litros de auga, cantidade suficiente para abastecer durante dous anos, á cidade de Niterói (RJ).

Imagen de previsualización de YouTube

Fuente: M4 Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero

Próximo a ser elegido el nuevo Código de Minería de Brasil, el colectivo Ninja Medios se une al movimiento social para dar voz a los afectados por los impactos de la minería y la devastación de una actividad económica que creció un 550% en los últimos 10 años.

El documental fue grabado en tres de los estados afectados: Maranhão , Pará y Minas Gerais y muestra la realidad de las comunidades que tienen sus derechos usurpados por las grandes empresas mineras, el gobierno que no escucha sus reclamos y por las explosiones realizadas para la extracción de minerales, la contaminación del aire y agua que cambia la forma de vida de quienes viven en esos territorios.

El objetivo de la producción es alertar a aquellos que viven fuera de las áreas de la minería sobre el enorme impacto de esta actividad y la forma en que el nuevo código propuesto por el gobierno no trae salvaguardas sociales y ambientales. Estos brasileños sufrirán durante las próximas décadas la escasez de agua, porque sus ríos y arroyos están siendo drenados por la minería.

Solo en 2012 la minería consumió 52 mil millones de litros de agua, cantidad suficiente para abastecer durante dos años, a la ciudad de Niterói (RJ).

Imagen de previsualización de YouTube

Porcontraminate

Neuquen: El Referéndum de Loncopué es constitucional

Fuente: Red Eco Alternativo Lunes, 11 de Noviembre de 2013

Así lo determinó el Tribunal Superior de Justica de Neuquén quien avaló el referendum contra la megaminería a cielo abierto realizado por los vecinos y vecinas de Loncopué el 3 de Junio de 2012. Transcribimos el comunicado de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Loncopué.

Desde la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Loncopué celebramos el reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia por el cual rechaza el pedido del Fiscal de Estado Dr. Gaitan de declarar inconstitucional el referéndum celebrado por los Vecinos y Vecinas de Loncopué el 3 de Junio de 2012.

Después de la contundente manifestación del Pueblo de Loncopué al refrendar con el 83% de sus votos el deseo de vivir en un Municipio libre de Megamineria a cielo abierto, el Gobierno de la provincia a través de su Fiscal de Estado, pretendieron invalidar el derecho de los ciudadanos y pedir la inconstitucionalidad del acto cívico . El Tribunal Superior de Justicia fue claro en su declaración, la Ordenanza que prohíbe la Megamineria en el ejido municipal de Loncopué es LEGÍTIMA, CONSTITUCIONAL y sigue VIGENTE.

Es un logro de los Vecinos y Vecinas. Las  Iniciativas Populares, como ejercicio de democracia semidirecta están garantizadas y respetadas por la Justicia Neuquina, a pesar que a algunos funcionarios les cueste aceptarlo! Ojalá esta experiencia de Loncopué anime y fortalezca a tantas Asambleas y Organizaciones a lo largo de nuestro país que siguen firmes defendiendo la vida, el ambiente y el derecho a la autodeterminación de los Pueblos.

AVAL Asamblea de Vecin@s Autoconvocados de Loncopué.

 

Porcontraminate

Marcha por la Emergencia Ambiental en Córdoba

En la ciudad de Córdoba (Argentina) también se manifiesta la población, en contra de proyectos como la instalación de una fabrica de semillas transgénicas (Monsanto) o emprendimientos de minería a cielo abierto en distintos puntos del país.

Conciencia Solidaria, junto a otros colectivos y vecinos dice Basta ya! a los proyectos extractivos, la contaminación, y el beneficio para las grandes multinacionales en detrimento de la población local.

Estamos inmersos en una lucha a nivel mundial, en contra de las grandes multinacionales, la especulación y los gobiernos cómplices que obedecen al capital y se olvidan de los ciudadanos a quienes deben representar. Aquí también decimos basta ya! al proyecto de mina de oro a cielo abierto de Corcoesto, Galicia no es una mina!

Imagen de previsualización de YouTube

other languages »