Archivo de categoría MÓVETE

Porcontraminate

Charla na Universidade de A CoruñaCharla en la Universidad de A Coruña

O próximo xoves, 20 de marzo ás 13 horas, no marco do ciclo de charlas ConCiencia da Universidade de A Coruña, as nosas compañeiras falarán sobre o proxecto de mina de ouro en Corcoesto, agora que acaba de ser denegado pola Xunta de Galicia, así como das estratexias de actuación das compañías mineiras. A continuación haberá unha mesa redonda na que participará o catedrático de Xeoloxía, Juan Ramón Romaní.

IMG-20140316-WA0002

El próximo jueves 20 de marzo a las 13 horas en el marco del ciclo de charlas ConCiencia de la Universidad de A Coruña, nuestras compañeras hablarán sobre el proyecto de mina de oro en Corcoesto, que acaba de ser denegado por la Xunta de Galicia, así como de las estrategias de actuación de las compañías mineras. A continuación habrá una mesa de debate en la que participará el catedrático de Geología, Juan Ramón Romaní.

IMG-20140316-WA0002

Porcontraminate

A nosa loita, de novo no Parlamento Europeo – Proxecto Mineiro de CorcoestoNuestra lucha, nuevamente en el Parlamento Europeo – Proyecto Minero de Corcoesto

Imagen de previsualización de YouTube

O pasado 20 de xaneiro, Ana Martina Varela e a deputada do BNG Ana Miranda, en representación da Asociación Petón do Lobo e da Plataforma pola Defensa de Corcoesto, asistiron á Comisión de Peticións do Parlamento Europeo, en Bruxelas, para denunciar o impacto do macro-proxecto que a empresa Edgwater pretende levar a cabo en Corcoesto.

Trala intervención das peticionarias, a portavoz da Comisión de Peticións, Valeria Pedregal, comentou que a Comisión do Parlamento, nunha comunicación escrita en marzo do 2013, solocitou ás autoridades españolas un informe sobre as características do proxecto: o seu estado de tramitación e máis a súa compatibilidade e cumprimento coas directivas europeas. A resposta que recibiu a Comisión inclúe os informes das Consellerías de Medio Ambiente e de Economía e Infraestruturas da Xunta de Galicia.

De acordo coa información transmitida polas devanditas autoridades o proxecto de mina de ouro en Corcoesto «non foi autorizado e pola contra actualmente estanse a tramitar os procedementos e unhas tramitacións para unha resolución denegatoria deste proxecto». Ademais, Pedegral explica que as autoridades españolas transmitiron que, no caso de presentaren un novo proxecto, este debería someterse á tramitación administrativa e ambiental correspondente. Deste xeito, vemos con preocupación como o proxecto segue aberto á posibilidade dunha explotación a cargo dunha empresa con maior capital financeiro.

Por ende, a Comisión con toda a información recibida «non identifica ningunha infracción da lexislación ambiental europea».

Tres dos cinco parlamentarios pediron que a nosa petición siga aberta ata que a Xunta dea por finalizados os trámites de denegación do proxecto, pero insisten no feito de que a DIA (declaración de impacto ambiental) do proxecto de Edgewater foi aprobada no seu momento pola Xunta e ten unha vixencia de cinco anos.

Agradecemos a mediación das nosas representantes no Parlamento Europeo e seguimos á espera de que a Xunta denegue de xeito definitivo e irreversible o proxecto de Corcoesto, sen perder de vista a nosa loita para que se prohíban tanto o emprego do cianuro como as minas a ceo aberto.

Imagen de previsualización de YouTube

El pasado 20 de enero, Ana Martina Varela y la diputada del BNG Ana Miranda, en representación de la Asociación Petón de Lobo y de la Plataforma por la Defensa de Corcoesto, asistieron a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, en Bruselas, para denunciar el impacto del macro-proyecto que la empresa Edgwater pretende llevar a cabo en Corcoesto.

Tras la intervención de las peticionarias, la portavoz de la Comisión de Peticiones, Valeria Pedregal, comentó que la Comisión del Parlamento, en una comunicación escrita en marzo de 2013, solicitó a las autoridades españolas un informe sobre las características del proyecto: el estado de tramitación además de la compatibilidad y cumplimiento con las directivas europeas. La respuesta que recibió la Comisión incluye los informes de las Consejerías de Medio Ambiente y de Economía e Infraestructuras de la Xunta de Galicia.

De acuerdo con la información transmitida por las correspondientes autoridades, el proyecto de mina de oro en Corcoesto «no fue autorizado y por el contrario actualmente se están tramitando los procedementos y unas tramitaciones para una resolución denegatoria de este proyecto». Además, Pedregal explica que las autoridades españolas transmitieron que, en caso de presentarse un nuevo proyecto, éste debería someterse a la tramitación administrativa y ambiental correspondiente. De este modo, vemos con preocupación cómo el proyecto sigue abierto a la posibilidad de una explotación a cargo de una empresa con mayor capital financeiro.

Por ende, la Comisión con toda la información recibida «no identifica ninguna infracción de la legislación ambiental europea».

Tres de los cinco parlamentarios pidieron que nuestra petición siga abierta hasta que la Xunta dé por finalizados los trámites de denegación del proyecto, pero insisten en el hecho de que la DIA (declaración de impacto ambiental) del proyecto de Edgewater fue aprobada en su momento por la Xunta y tiene una vigencia de cinco años.

Agradecemos la mediación de nuestras representantes en el Parlamento Europeo y seguimos a la espera de que la Xunta deniegue de forma definitiva e irreversible el proyecto de Corcoesto, sin perder de vista nuestra lucha para que se prohiban tanto el empleo del cianuro como las minas a cielo abierto.

Porcontraminate

Fin de semana contraminadoFin de semana contraminado

Mineira de Corcoesto non abandona a sua oficina de Cabana de Bergantiños. Namentres o activismo continua.

A primeira xornada de debate sobre “As luitas ambientais na Galiza de hoje”, organizada pola Assembleia Comarcal de NÓS, celebrouse o venres no Centro Social Gomes Gaioso da Coruña. Logo da proxección do documental «Rosa de Corcoesto” en presencia do seu autor, Bocixa, o público asistente participou nunha conversa/debate xunto a membros da asociación Petón do Lobo e Contramínate que aportaron información sobre o traballo realizado pola Plataforma de Corcoesto e Bergantiños arredor do proxecto de mina de ouro a ceo aberto de Corcoesto, sobre a situación da mobilización social no pasado, no presente e as perspectivas de futuro.

Charla Marta Coruña 054

A Plataforma pola Defensa de Corcoesto e Bergantiños recibimos onte á Asociación Cultural Monte da Estrela para mostrarlle sobre o terreo as zonas que serían afectadas pola mina de Corcoesto. Iniciamos o roteiro ás dez e media da mañá en Santa Mariña e percorremos os sendeiros do que algúns queren converter na escombreira de Bergantiños, subindo ata o alto do Monte Perrol, nun paseo de 17 quilómetros por unhas paraxes singulares desde onde observamos distintos puntos da comarca, como os vales de Corcoesto, Cereo e Valenza, o esteiro do Anllóns e o litoral de Malpica, coas illas Sisargas ao fondo. Tivemos ocasión de ver o regato Lourido en todo o seu esplendor, demostrando así como unha enchenta pode convertir a este pequeño regato nun río de abundante caudal. Todo o percorrido estaba sinalizado con datos extraidos do proxecto de Edgewater, o que axudou á comprensión da magnitude deste proxecto.1926207_232752376908585_1238984158_o

Mineira de Corcoesto no abandona su oficina en Cabana de Bergantiños. Mientras tanto, el activismo continúa.

La primera jornada de debate sobre “Las luchas ambientales en la Galicia de hoy”, organizada por la Asamblea Comarcal de NÓS, se celebró el viernes en el Centro Social Gomes Gaioso de A Coruña. Después de la proyección del documental «Rosa de Corcoesto” en presencia de su autor, Bocixa, el público asistente participó en una mesa redonda junto a miembros de la asociación Petón do Lobo y Contramínate que aportaron información sobre el trabajo realizado por la Plataforma de Corcoesto y Bergantiños acerca del proyecto de mina de oro a cielo abierto de Corcoesto, sobre la movilización social en los meses pasados, en el momento presente y las perspectivas de futuro.

Charla Marta Coruña 054

La Plataforma por la Defensa de Corcoesto y Bergantiños recibimos ayer a la Asociación Cultural Monte da Estrela para mostrarle sobre el terreno las zonas que serían afectadas por la mina de Corcoesto. Iniciamos la ruta a las diez y media da mañana en Santa Mariña y recorrimos los senderos de lo que algunos quieren convertir en la escombrera de Bergantiños, subiendo hasta lo más alto del Monte Perrol, en un paseo de 17 kilómetros por unos parajes de singular belleza desde los que observamos distintos puntos de la comarca, como los valles de Corcoesto, Cereo y Valenza, el estuario del Anllóns y el litoral de Malpica, con las islas Sisargas al fondo. Tuvimos ocasión, igualmente, de admirar el regato Lourido en todo su esplendor, demostrando así como una crecida podría convertir a este pequeño regato en un río de abundante caudal. Toda la ruta estaba señalizada con datos extraídos del proyecto de Edgewater, lo que ayudó a la comprensión de la magnitud de este proyecto.

ROTEIRO CORCOESTO 15-02-2014 106

Porcontraminate

Xornadas debate, charlas e camiñada Jornadas de debate, charlas y caminata

Nos próximos días compañeiros de Contraminate e da Plataforma pola Defensa de Corcoesto e Bergantiños participaremos en xornadas, debates e un roteiro  por Corcoesto.

  • Venres 14 de febreiro, 20:30 horas. Xornadas de debate arredor das loitas ambientais, organizadas por NÓS-Unidade Popular, no Centro Social Gomes Gaioso da Coruña. Antes da mesa redonda proxectarase o Documental «Rosa de Corcoesto» de Xosé Antón Bocixa.
  • Sábado 15 de febreiro, 18:30 horas. Charla- debate «Apropiación dos recursos naturais por parte das oligarquías ou o Estado», organizada no marco do 9° encontro da Rede Galega de Sementes, na Praza do Campo, Irmáns García Naveira, de Betanzos.
  • Sábado 15 de febreiro, roteiro por Corcoesto, de 17 km, organizada pola asociaición Cultural Monte da Estrela e guiada  por membros da Plafatorma pola Defensa de Corcoesto e Bergantiños. A dificultade é media-baixa e a inscrición é obrigatoria. direcion@montedaestrela.org. Sairase dende a Carballeira de Santa Mariña as 10.30 da mañán. A xente que non sepa chegar a carballeira pode acercarse a Pazos, ó Bar Paula  as 9.30-9.45 h.,onde estará xente da Plataforma esperando polos participantes do roteiro que veñen dende Arteixo.

 1653569_228512510665905_799520844_n

1619161_228786917305131_1857225414_n

Microsoft Word - P1441IS01_PORTADAS.doc

En los próximos días  compañeros de Contramínate y la Plataforma por la Defensa de Corcoesto y Bergantiños participaran en jornadas , debates y una caminata por Corcoesto.

  • Viernes 14 de febrero, 20:30 horas. Jornadas  de debate en torno a las luchas ambientales, organizadas por NÓS-Unidad Popular, en el Centro Social Gomes Gaioso, de Coruña. Antes de la mesa redonda se proyectará el Documental «Rosa de Corcoesto» de Xosé Antón Bocixa.
  • Sábado 15 de febrero, 18:30 horas. Charla- debate «Apropiación de los recursos naturales por parte de las oligarquías o el Estado», organizada en el marco del 9° encuentro de la Rede Gallega de Sementes, en la Plaza del Campo, Irmáns García Naveira, de Betanzos.
  • Sábado 15 de febrero ,10 horas salida de la Caminata por Corcoesto, de 17 km, organizada por la asociaición Cultural Monte de la Estrella y guiada por por miembros de la Plafatorma por la Defensa de Corcoesto y Bergantiños. La dificultad es media-baja y la inscripción es obligaroria. direcion@montedaestrela.org

1653569_228512510665905_799520844_n1619161_228786917305131_1857225414_n

other languages »