Día Mundial da Auga 22 de MarzoDía Mundial del Agua 22 de Marzo

Porcontraminate

Día Mundial da Auga 22 de MarzoDía Mundial del Agua 22 de Marzo

CHARLA CORCOESTO FSC 017

Un ano máis, a redor do 22 de marzo, Día Mundial da Auga, as asociacións vinculadas a Federación Española de Enxeñería Sen Fronteiras organizan e participan en diferentes actividades para mostrar a vulneración do Dereito Humano a Auga e ao saneamento que sufrimos millóns de persoas en todo o mundo por non dispoñer de auga suficiente, saludable, aceptable, accesible físicamnte e asequible. Dende a campaña “Auga de Todas: Un dereito e non unha mercadoría” e a participación en diversas redes como a Red Agua Pública destacan que para a implementación efectiva de este dereito humano é indispensable a xestión do abastecemento de auga e o saneamento se fagan dende o ámbito público 100% coa participación e o control da sociedade civil como medida de calidade do servizo e calidade democrática. Cabe remarcar que xunto a múltiples organizacións do ámbito nacional e internacional se logrou que, con casi 2 millóns de firmas, #right2water haxa sido a primeira exitosa Iniciativa Cidadá Europea en presentar a Comisión Europea, a cal lle dará resposta nos próximos días. Mentres tanto, xunto a múltiples ONGD, tamén lanzamos unha petición ao Ministro de Asuntos Exteriores e Cooperación para pedirlle un maior esforzo e coherencia nas políticas internacionais, que fomente unha cooperación ao desenvolvemento real para poder exercer plenamente o digno dereito a auga e ao saneamento.

Presentamosvos a axenda de actividades de ISF e outras organizacións co motivo do Día Mundial da Auga:

Andalucía • II Jornadas técnicas: «Agua: derecho humano» 13-21 de marzo, Granada

Aragón • CINISFORUM Proyeccón y debate sobre agua 23 de marzo, 18:30, Centro Cívico Universidad, Zaragoza

Castilla y León • Charla sobre el Derecho al agua 19 marzo, 19:00, Universidad de Valladolid

• Exposición fotográfica «Agua de todos, un derecho no una mercancía» 1-14 de abril, Centro cívico Zona Sur, Vallladolid

Catalunya • «Àgora del Agua» #ÀgoraAigua 22 de marzo, 10:00-18:00, Manlleu

Galicia • Actividades enmarcadas en el Programa de Conocimiento de la Realidad (PCR) en Redes 20-23 de marzo

• Xornadas Galegas da Auga 2014 #XornadasAuga14 29 de marzo, 10:00-20:00, ETSI, Campus Vida de la USC

Madrid • Reflexiones en torno al agua como bien común 19 de marzo, CSA La Tabacalera, Madrid

Murcia • Cineforum y debate con motivo del día mundial del agua 24 de marzo, Cineclub Café Ficciones, Murcia

País Vasco • “Las Luchas del Agua” 27 de marzo, 18:30, Aula de la Experiencia de Bizkaia, Bilbao • Inauguración Exposiciones «Urumea, el lado humano del río» 17 de marzo, 12:00, Escuela Politécnica de Donostia

• Conferencia «Nuevos retos del agua» con Pedro Arrojo 19 de marzo, 18:00, Escuela Politécnica de Donostia

«Agua y cooperación» 21 de marzo, 17:30, Escuela Politécnica de Donostia

• Charla «Agua en la India», Proyecto Fin de Grado (PFG) en cooperación 26 de marzo, 12:30, Escuela Politécnica de Donostia

Valencia • Inaguración Exposición «Cuando el río suena» 21 de marzo, Casa del alumno de la UPV

CHARLA CORCOESTO FSC 017

Un año mas, al rededor del 22 de Marzo, Día Mundial del Agua, las asociaciones vinculadas a la Federación Española de Ingeniería Sin Fronteras organizan y participan en diferentes actividades para mostrar la vulneración del Derecho Humano al Auga y al saneamiento que sufrimos millones de personas en todo el mundo por no disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, accesible físicamente y asequible. Desde la campaña “Agua de Todas: Un derecho y no una mercancía” y la participación en diversas redes como la Red Agua Pública destacan que para la implementación efectiva de este derecho humano es indispensable la gestión del abastecimiento del agua y el saneamiento se hagan desde el ámbito público 100% con la participación y el control de la sociedad civil como medida de calidad del servicio y calidad democrática. Cabe remarcar que junto a múltiples organizaciones de ámbito nacional e internacional se logró que, con casi 2 millones de firmas, #right2water haya sido la primera exitosa Iniciativa ciudadana Europea en presentar a la Comisión Europea, la cual les dará respuesta en los próximos días. Mientras tanto, junto a múltiples ONGD, también lanzan una petición al Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación para pedirle un mayor esfuerzo y coherencia en las políticas internacionales, que fomente una cooperación al desarrollo real para poder ejercer plenamente el digno derecho al auga y al saneamiento.

Os presentamos la agenda de actividades de ISF y otras organizaciones con motivo del Día Mundial del Auga:

Andalucía • II Jornadas técnicas: «Agua: derecho humano» 13-21 de marzo, Granada

Aragón • CINISFORUM Proyeccón y debate sobre agua 23 de marzo, 18:30, Centro Cívico Universidad, Zaragoza

Castilla y León • Charla sobre el Derecho al agua 19 marzo, 19:00, Universidad de Valladolid

• Exposición fotográfica «Agua de todos, un derecho no una mercancía» 1-14 de abril, Centro cívico Zona Sur, Vallladolid

Catalunya • «Àgora del Agua» #ÀgoraAigua 22 de marzo, 10:00-18:00, Manlleu

Galicia • Actividades enmarcadas en el Programa de Conocimiento de la Realidad (PCR) en Redes 20-23 de marzo

• Xornadas Galegas da Auga 2014 #XornadasAuga14 29 de marzo, 10:00-20:00, ETSI, Campus Vida de la USC

Madrid • Reflexiones en torno al agua como bien común 19 de marzo, CSA La Tabacalera, Madrid

Murcia • Cineforum y debate con motivo del día mundial del agua 24 de marzo, Cineclub Café Ficciones, Murcia

País Vasco • “Las Luchas del Agua” 27 de marzo, 18:30, Aula de la Experiencia de Bizkaia, Bilbao • Inauguración Exposiciones «Urumea, el lado humano del río» 17 de marzo, 12:00, Escuela Politécnica de Donostia

• Conferencia «Nuevos retos del agua» con Pedro Arrojo 19 de marzo, 18:00, Escuela Politécnica de Donostia

«Agua y cooperación» 21 de marzo, 17:30, Escuela Politécnica de Donostia

• Charla «Agua en la India», Proyecto Fin de Grado (PFG) en cooperación 26 de marzo, 12:30, Escuela Politécnica de Donostia

Valencia • Inaguración Exposición «Cuando el río suena» 21 de marzo, Casa del alumno de la UPV

Sobre el autor

contraminate administrator

Asociación Ambiental de Laxe, (A Coruña) - Galiza (España)

Deja un comentario

other languages »