Fracking GAS NON convencionalFracking GAS NO convencional

Porcontraminate

Fracking GAS NON convencionalFracking GAS NO convencional

O Documental español realizado por Dani Amo e Rosa Martínez, conta como o fracking está a chegar ao país sen que as administracións informen claramente dos permisos que están a conceder e sen que a poboación sexa consciente dos riscos que supón esta técnica.
Ademais de recoller as evidencias de contaminación e terremotos que a fractura hidráulica provocou en Estados Unidos e outros países, «A sombra do fracking» advirte dos perigos para a saúde humana cunha entrevista a Nacho Santidrián, cirurxán oncológico do Hospital de Cruces. Mostra tamén o miserable que se pode chegar a ser vendendo a terra e aos seus habitantes por un feixe de diñeiro. Esperemos que esta atrocidade sexa detida a tempo.

Imagen de previsualización de YouTube

mapa fracking

El Documental español realizado por Dani Amo y Rosa Martínez, cuenta como el fracking está llegando al país sin que las administraciones informen claramente de los permisos que están concediendo y sin que la población sea consciente de los riesgos que supone esta técnica.
Además de recoger las evidencias de contaminación y terremotos que la fractura hidráulica ha provocado en Estados Unidos y otros países, «La sombra del fracking» advierte de los peligros para la salud humana con una entrevista a Nacho Santidrián, cirujano oncológico del Hospital de Cruces. Muestra también lo miserable que se puede llegar a ser vendiendo la tierra y a sus habitantes por un puñado de dinero. Esperemos que esta atrocidad sea detenida a tiempo.

Imagen de previsualización de YouTube

mapa fracking

Sobre el autor

contraminate administrator

Asociación Ambiental de Laxe, (A Coruña) - Galiza (España)

Deja un comentario

other languages »