Movemento «Pola protección da Serra do Galiñeiro» reúnese con técnicos da Universidade de Vigo

Porcontraminate

Movemento «Pola protección da Serra do Galiñeiro» reúnese con técnicos da Universidade de Vigo

phpThumb_generated_thumbnailjpgXUNTANZA COA OFICINA DE MEDIO AMBIENTE DA UNIVERSIDADE

O pasado día 15 de xaneiro a Plataforma pola Protección da Serra do Galiñeiro mantivo unha xuntanza con técnicos da Oficina de Medio Ambiente (OMA) da Universidade de Vigo. A reunión, derivada da carta que enviamos á Universidade en maio de 2013, fora solicitada polo reitorado na súa contestación. A súa finalidade, abordar unha iniciativa de declaración da serra do Galiñeiro como Parque Natural, iniciativa que a Universidade de Vigo se comprometeu a elevar á Xunta de Galicia.

Foi unha primeira toma de contacto, onde falamos longamente sobre a situación en que se encontra actualmente a serra do Galiñeiro; nomeadamente, sobre o estado dos proxectos máis ameazantes a que se enfronta a serra: o parque eólico e o concurso mineiro de febreiro de 2013.

Concordamos en que a figura de Parque Natural, concebida como ampliación do actual Parque Natural do Monte Aloia, resultaría a máis axeitadas para a protección da serra do Galiñeiro. Manifestáronos que o plantexamento da Universidade é instar á Xunta de Galicia a que inicie o procedemento para declarar a serra do Galiñeiro como Parque Natural. A competencia legal para iniciar o proceso é exclusiva da Consellaria de Medio Ambiente, tal e como marca a Lei de patrimonio natural e da biodiversidade. Sen embargo, que a Universidade tome a iniciativa e eleve unha proposta de protección diante da Administración constuiría para nós un respaldo moral moi importante.

Quedamos en volver a reunirnos para irmos perfilando esta iniciativa, estudar que forma darlle (xa que non existe un procedemento legal para este caso); que extensión e profundidade debería ter o informe, etc. Trataríase en todo caso de utilizar aquela información que poida existir nos arquivos da Universidade, máis aquela que nós mesmos desde a Plataforma poderíamos aportar.

A Oficina de Medio Ambiente da Universidade de Vigo adícase a promover a sustentabilidade dentro do ámbito universitario. Cómpre destacar a xestión que realizan nas áreas verdes do Campus, moi avanzada en canto á recuperación das formacións vexetais autóctonas, e a implementación de medidas para o fomento da biodiversidade nos terreos da Universidade. Valoramos moi positivamente esta primeira xuntanza, que  podería ser o inicio dunha relación moi enriquecedora para ambas as dúas partes.

phpThumb_generated_thumbnailjpgENCUENTRO CON LA OFICINA DE MEDIO AMBIENTE DE LA UNIVERSIDAD

El pasado día 15 de enero la Plataforma por la Protección de la a Sierra del Galiñeiro mantuvo un encuentro con técnicos de la Oficina de Medio Ambiente (OMA) de la Universidad de Vigo. La reunión, derivada de la carta que enviamos a la Universidad en mayo de 2013, que fue solicitada al rectorado. La finalidad de dicho encuentro era la de abordar una iniciativa de declaración de la sierra del Galiñeiro como Parque Natural, iniciativa que la Universidad de Vigo se comprometió a elevar a la Xunta de Galicia.

Fue una primera toma de contacto, donde hablamos largamente sobre la situación en que se encuentra actualmente la sierra del Galiñeiro; especialmente sobre el estado de los proyectos más amenazantes a que se enfrenta la sierra: el parque eólico y el concurso minero de febrero de 2013.

Acordamos en que la figura de Parque Natural, concebida como ampliación del actual Parque Natural del Monte Aloia, resultaría la más adecuada para la protección de la sierra del Galiñeiro. Por su perte, nos dijeron que el planteamiento de la Universidad es instar a la Xunta de Galicia a que inicie el procedimiento para declarar la sierra del Galiñeiro como Parque Natural. La competencia legal para iniciar el proceso es exclusiva da Consellaria de Medio Ambiente, tal y como marca la Ley de patrimonio natural y de biodiversidad. Sin embargo, que la Universidad tome la iniciativa y eleve una propuesta de protección ante la Administración constuiría para nosotros un respaldo moral muy importante.

Quedamos en volver a reunirnos para ir perfilando esta iniciativa, estudiar que forma darle (ya que no existe un procedimiento legal para este caso); que extensión y profundidad debería tener el informe, etc. Trataríase en todo caso de utilizar aquella información que pueda existir en los archivos de la Universidad, más aquella que nosotros  desde la Plataforma pudiéramos aportar.

La Oficina de Medio Ambiente de la Universidad de Vigo se dedica a promover la sustentabilidad dentro del ámbito universitario. Cabe destacar la gestión que realizan en las áreas verdes del Campus, muy avanzada en cuanto a la recuperación de las especies vegetales autóctonas, y la implementación de medidas para el fomento de la biodiversidade en los terreos de la Universidad. Valoramos positivamente este primer encuentros, que  podría ser el inicio de una relación muy enriquecedora para ambas partes.

Sobre el autor

contraminate administrator

Asociación Ambiental de Laxe, (A Coruña) - Galiza (España)

Deja un comentario

other languages »