Plataforma Oro No presenta novas alegaciónsPlataforma Oro No presenta nuevas alegaciones

Porcontraminate

Plataforma Oro No presenta novas alegaciónsPlataforma Oro No presenta nuevas alegaciones

Nota de prensa da PLATAFORMA OURO NON

7 de febreiro de 2014

OURO NON PRESENTA ALEGACIÓNS E SOLICITA A CONSELLERÍA DE MEDIO AMBENTE QUE DEVOLVA O NOVO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL DE SALAVE

A Plataforma Ouro No acaba de presentar alegacións ao novo Estudo de Impacto Ambiental presentado por Astur Gold para intentar obter autorización da mina de ouro de Salave.

Durante estas semanas de información pública cóntanse por centos as persoas que presentaron a súa oposición á modificación da Avaliación de Impacto Ambiental.

«Dende a Plataforma Ouro No agradecemos a resposta dos veciños e que entidades de relevancia internacional como Greenpeace se unisen ao clamor en contra deste proxecto inasumible ambientalmente e ilegal».

A documentación sometida a información pública presenta graves deficiencias e inconsistencias entre os distintos elementos desta. A empresa promotora na súa urxencia por aprobar o proxecto custe o que custe quere obrigar o Goberno do Principado a cometer graves irregularidades procedementais e aprobar un proxecto incoherente cun estudo de impacto ambiental no que as alternativas estudadas non encaixan.

Por iso, a Plataforma pediu a Consellaría de Medio que devolva o Estudo de Impacto Ambiental por incongruente co proxecto técnico, ou no seu caso, dite unha Declaración de Impacto Ambental en sentido desfavorable na súa integridade.

Igualmente, confía en que a Confederación Hidrográfica «non» ceda ás presións e manteña o seu correcto criterio sobre a mina de ouro» e reitera, unha vez máis, a súa intención de exercer todas as accións xudiciais necesarias para impedir que se consume unha «fraude ambiental» de enormes proporcións e de consecuencias imprevisibles.

Nota de prensa ORO NO alegaciones nuevo estudio de impacto 07022014

Nota de prensa de la PLATAFORMA ORO NO

7 de febrero de 2014

ORO NO PRESENTA ALEGACIONES Y SOLICITA A LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE QUE DEVUELVA EL NUEVO ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE SALAVE

La Plataforma Oro No acaba de presentar alegaciones al nuevo Estudio de Impacto Ambiental presentado por Astur Gold para intentar obtener autorización de la mina de oro de Salave.

Durante estas semanas de información pública se cuentan por cientos las personas que han presentado su oposición a la modificación de la Evaluación de Impacto Ambiental.

“Desde la Plataforma Oro No agradecemos la respuesta de los vecinos y que entidades de relevancia internacional como Greenpeace se hayan unido al clamor en contra de este proyecto inasumible ambientalmente e ilegal”.

La documentación sometida a información pública presenta graves deficiencias e inconsistencias entre los distintos elementos de la misma. La empresa promotora en su urgencia por aprobar el proyecto a toda costa quiere obligar al Gobierno del Principado a cometer graves irregularidades procedimentales y aprobar un proyecto incoherente con un estudio de impacto ambiental en el que las alternativas estudiadas no encajan.

Por ello, la Plataforma ha pedido a la Consejería de Medio Ambiente que devuelva el Estudio de Impacto Ambiental por incongruente con el proyecto técnico, o en su caso, dicte una Declaración de Impacto Ambiental en sentido desfavorable en su integridad.

Igualmente, confía en que la Confederación Hidrográfica “no ceda a las presiones y mantenga su correcto criterio sobre la mina de oro” y reitera, una vez más, su intención de ejercer todas las acciones judiciales necesarias para impedir que se consume un “fraude ambiental” de enormes proporciones y de consecuencias imprevisibles.

Nota de prensa ORO NO alegaciones nuevo estudio de impacto 07022014

Sobre el autor

contraminate administrator

Asociación Ambiental de Laxe, (A Coruña) - Galiza (España)

Deja un comentario

other languages »