Minas a ceo aberto?Minas a cielo abierto?

Porcontraminate

Minas a ceo aberto?Minas a cielo abierto?

A minaría a ceo aberto é unha actividade industrial de alto impacto ambiental, social e cultural. É tamén unha actividade industrial insostible por definición, na medida que a explotación do recurso supón o seu esgotamento.

As innovacións técnicas que experimentou a minaría a partir da segunda metade do presente século modificaron radicalmente a actividade, de modo que se pasou do aproveitamento de vetas subterráneas de gran calidade á explotación en minas a ceo aberto de minerais de menor calidade diseminados en grandes depósitos.

A minaría a ceo aberto remove a capa superficial ou sobrecarga da terra para facer accesibles os extensos depósitos de mineral de baixa calidade. Os modernos equipos de escavación, as fitas transportadoras, a gran maquinaria, o uso de novos insumos e as canalizacións de distribución permiten hoxe remover montañas enteiras en cuestión de horas, facendo rendible a extracción de menos dun gramo de ouro por tonelada de material removido.

Vaughan (1989) considera que «en termos ambientais e sociais, ningunha actividade industrial é máis desvastadora que a minaría superficial»

image002

3304-2

La minería a cielo abierto es una actividad industrial de alto impacto ambiental, social y cultural. Es también una actividad industrial insostenible por definición, en la medida en que la explotación del recurso supone su agotamiento.

​Las innovaciones técnicas que ha experimentado la minería a partir de la segunda mitad del presente siglo han modificado radicalmente la actividad, de modo que se ha pasado del aprovechamiento de vetas subterráneas de gran calidad a la explotación en minas a cielo abierto de minerales de menor calidad diseminados en grandes yacimientos.

La minería a cielo abierto remueve la capa superficial o sobrecarga de la tierra hacer accesibles los extensos yacimientos de mineral de baja calidad. Los modernos equipos de excavación, las cintas transportadoras, la gran maquinaria, el uso de nuevos insumos y las tuberías de distribución permiten hoy remover montañas enteras en cuestión de horas, haciendo rentable la extracción de menos de un gramo de oro por tonelada de material removido.

Vaughan (1989) considera que «en términos ambientales y sociales, ninguna actividad industrial es más devastadora que la minería superficial»

image002

3304-2

Sobre el autor

contraminate administrator

Asociación Ambiental de Laxe, (A Coruña) - Galiza (España)

1 comentario hasta ahora

Deja un comentario

other languages »