Unha mina ameaza á etnia sami en SueciaUna mina amenaza a la etnia sami en Suecia

contraminate Porcontraminate

Unha mina ameaza á etnia sami en SueciaUna mina amenaza a la etnia sami en Suecia

Fonte: Diagonal Global  

O Goberno sueco planea abrir 47 minas. Unha delas xa se proxecta na rexión de Kallak e ameaza aos seus habitantes e á gandaría de renos. A minaría vive bos tempos en Suecia despois de anos de recesión. Vellas minas reábrense e as prospeccións en busca de novas sucédense. Hai planeadas 47 minas novas para os próximos 30 anos.

O norte de Suecia, unha zona rica en recursos naturais, foi tratado coma se fose unha colonia interior. Está habitado por suecos e habitantes da etnia sami, pobo orixinario da zona ártica que mantén dende 1993 certo autogoberno e, grazas a varios convenios nacionais e internacionais, está dotado dun marco legal co que protexe a súa cultura e as súas terras. En xaneiro, o Tribunal do Chan e o Medio sueco autorizou á multinacional Jokk­mokk Iron Mines AB, filial da inglesa Beowulf Mining, realizar prospeccións en busca de mineral en Gállok-Kallak, no norte de Suecia. O lugar está a cinco quilómetros da poboación de Jokkmokk-Jahka­mahkke, unha das cidades máis importantes da zona.

Durante os meses seguintes á concesión, a preocupación entre os habitantes creceu. A mina, en caso de facerse realidade, quedaría no medio das zonas de pastoreo de inverno e verán dos renos, un recurso fundamental para o pobo sami.

A postura das autoridades foi dende o principio de descualificación e desprezo cara aos manifestantes e os seus motivos. Tras a explotación da mina, que ten unha duración planeada de 14 anos, só quedará un chan contaminado e unha paisaxe esnaquizada e, ao pecharse a mina, ningún traballo, afirman os detractores do proxecto.

Fred Boman, presidente de Iron Minings AB, en declaracións á Radio Nacional sueca, Sveriges Radio, cualificou os manifestantes de «estar mal da cabeza». Os samis de Noruega e outros lugares de Suecia desprazáronse a Kallak para mostrar a súa solidariedade. O 27 de agosto, con motivo do seu décimo aniversario, o Parla­mento sami sueco reuniuse en Kallak para mostrar o seu apoio aos manifestantes. A crispación na poboación aumentou, creando unha forte división entre os partidarios e os detractores da futura mina. O 31 de agosto un dos voceiros dos partidarios da mina recibiu unha carta ameazante que contiña unha bala dun rifle Winchester 222, usado para a caza de aves. Non se sabe quen está detrás da ameaza. Pola súa banda, o Comité para a Eliminación da Discriminación Racial da ONU expresou a súa preocupación ante o que está a pasar en Kallak. A comisión recordou ao Goberno sueco que os samis teñen dereito sobre a súa terra e auga. Este dereito implica poder impedir as actividades da compañía mineira.

A comisión recalcou tamén que a Declaración sobre os Pobos Indíxenas, ratificada por Suecia en 2007, recolle o Principio do Consentimento Libre, previo e informado fundamental na declaración, e que recoñece o dereito a permitir ou rexeitar actividades nos seus territorios tradicionais.

Os intereses da empresa

Non obstante, a pesar dos tratados asinados o Goberno sueco parece priorizar os intereses das empresas mineiras fronte aos da poboación local. A lei sueca de minaría, que favorece a explotación dos recursos naturais, non será modificada de ningún xeito, segundo manifestou a ministra de Industria e Comercio, Annie Lööf. A situación de Kallak reprodúcese noutras zonas de Suecia. O 18 de setembro, o Consello Sami, que agrupa a todos os samis, independentemente das fronteiras estatais, denunciou o Goberno sueco ante a ONU por atentar contra os seus dereitos ao aprobar que a compañía Nickel Mountain abra tres minas a ceo aberto en Vapsten, ameazando os pastos dos renos.

En Kallak, ao aspecto ambiental e social súmaselle a situación de perigo derivada de que a mina proxectada se encontra próxima ao encoro de Parki. Este encoro sobre o río Lule representa o 10% da produción. O comité contra a discriminación racial da ONU expresou a súa preocupación ante o que está a pasar en Kallak.

A comisión recordou ao goberno sueco que os sames teñen dereito sobre a súa terra e auga. Este dereito implica poder negar as actividades da compañía mineira. A comisión recalcou que a Declaración sobre os Pobos Indíxenas, ratificada por Suecia en 2007, recolle o Principio do consentimento libre, previo e informado fundamental na declaración, e que recoñece o dereito de consentir ou rexeitar actividades nos seus territorios tradicionais.

A pesar dos tratados asinados o goberno sueco parece priorizar os intereses das empresas mineiras que as da poboación local. A lei sueca de minaría, que favorece a explotación dos recursos naturais, e non será modificada de ningún xeito segundo manifestou a ministra de Industria e Comercio, Annie Lööf. A situación de Kallak reprodúcese noutras zonas de Suecia.

O 18 de setembro o Consello Sami, que agrupa a todos os sames independentemente das fronteiras estatais, denunciou ao goberno sueco ante a ONU por atentar contra os dereitos do pobo sami ao aprobar que a compañía Nickelmountain abra tres minas a ceo descuberto en Vapsten ameazando os pastos destinados aos renos. Non obstante, en Kallak non só hai que considerar o aspecto ambiental e social. A situación implica un grave perigo xa quela mina pensada encóntrase próxima ao encoro de Parki. Este encoro sobre o río Lule representa o 10% da produción eléctrica de Suecia.

Se o encoro presentase gretas ou se rompese non só significaría un parón na produción eléctrica senón tamén un perigo de morte para as 10.000 persoas que habitan a zona. Tamén existe o risco do envenamiento das augas co que supoñería non só para os seres humanos senón tamén para a rica fauna existente.

Na mente de todos está a catástrofe acontecida a finais do ano pasado en Sotkarno, no norte de Finlandia, onde o encoro da mina de níquel de Talvivaara rompeu. Iso significou a vertedura de centenares de metros cúbicos de auga contaminada con metais pesados. As persoas que viven nas proximidades da mina non poden consumir o peixe nin a auga da zona. Para moitos trátase da catástrofe ambiental máis grande acontecida nos últimos anos en Europa e un toque de atención sobre o perigo ambiental que implican as minas. Iso supuxo a vertedura de centenares de metros cúbicos de aguacontaminada con metais pesados. As persoas que viven nas proximidades da mina non poden consumir o peixe nin a auga da zona. Para moitos trátase da maior catástrofe ambiental acontecida nos últimos anos en Europa. O 17 de setembro a empresa mineira enviou 400 toneladas de mineral de ferro a Finlandia para ser analizadas. Do resultado das análises a compañía decidirá se continuar coa mina planeada. O goberno instou o gobernador da provincia Sven- Erik Österberg a iniciar reunións para intentar alcanzar un consenso. Para os representantes sames non se trata doutra cousa que dun «xesto de cara á galería».

Fuente: Diagonal Global  

El Gobierno sueco planea abrir 47 minas. Una de ellas ya se proyecta en la región de Kallak y amenaza a sus habitantes y a la ganadería de renos. La minería vive buenos tiempos en Suecia después de años de recesión. Viejas minas se reabren y las prospecciones en busca de nuevas se suceden. Hay planeadas 47 minas nuevas para los próximos 30 años. 

El norte de Suecia, una zona rica en recursos naturales, ha sido tratado como si fuera una colonia interior. Está habitado por suecos y habitantes de la etnia sami, pueblo originario de la zona ártica que mantiene desde 1993 un cierto autogobierno y, gracias a varios convenios nacionales e internacionales, está dotado de un marco legal con el que protege su cultura y sus tierras. En enero, el Tribunal del Suelo y el Medio Ambiente sueco autorizó a la multinacional Jokk­mokk Iron Mines AB, filial de la inglesa Beowulf Mining, realizar prospecciones en busca de mineral en Gállok-Kallak, en el norte de Suecia. El lugar está a cinco kilómetros de la población de Jokkmokk-Jahka­mahkke, una de las ciudades más importantes de la zona.

Zona de pastoreo de renos

Durante los meses siguientes a la concesión, la preocupación entre los habitantes creció. La mina, en caso de hacerse realidad, quedaría en medio de las zonas de pastoreo de invierno y verano de los renos, un recurso fundamental para el pueblo sami.

El 21 de agosto pasado comenzaron las explosiones controladas de prospección y las primeras protestas. Un activista contrario a la explotación se roció de gasolina mientras una treintena de compañeros se encaramaron a los árboles circundantes en un intento de parar las actividades mineras. Al día siguiente, la policía intervino sin mandato judicial, y echaron a los activistas de la zona. Tres días después, el 24 de agosto, 400 personas se unieron a una manifestación convocada por los dos pueblos más afectados, Jahka­gasska y Sirges.

La Administración local afirma que la apertura de la mina significaría nuevos puestos de trabajo, una noticia bienvenida en una zona con pocas expectativas laborales como es el norte de Suecia. Sin embargo, no se ha concretado cuántos puestos de trabajo se crearían. La postura de las autoridades ha sido desde el principio de descalificación y desprecio hacia los manifestantes y sus motivos.

Tras la explotación de la mina, que tiene una duración planeada de 14 años, sólo quedará un suelo contaminado y un paisaje destrozado y, al cerrarse la mina, ningún trabajo, afirman los detractores del proyecto. Fred Boman, presidente de Iron Minings AB, en declaraciones a la Radio Nacional sueca, Sveriges Radio, calificó a los manifestantes de “estar mal de la cabeza”.

Los samis de Noruega y otros lugares de Suecia se han desplazado a Kallak para mostrar su solidaridad. El 27 de agosto, con motivo de su décimo aniversario, el Parla­mento sami sueco se reunió en Kallak para mostrar su apoyo a los manifestantes. La crispación en la población ha aumentado, creando una fuerte división entre los partidarios y los detractores de la futura mina. El 31 de agosto uno de los portavoces de los partidarios de la mina recibió una carta amenazante que contenía una bala de un rifle Winchester 222, usado para la caza de aves. No se sabe quién está detrás de la amenaza. Por su parte, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU ha expresado su preocupación ante lo que está pasando en Kallak. La comisión ha recordado al Gobierno sueco que los samis tienen derecho sobre su tierra y agua. Este derecho implica poder impedir las actividades de la compañía minera.

La comisión recalcó también que la Declaración sobre los Pueblos Indígenas, ratificada por Suecia en 2007, recoge el Principio del Consentimiento Libre, previo e informado, fundamental en la declaración, y que reconoce el derecho a permitir o rechazar actividades en sus territorios tradicionales.

Los intereses de la empresa

Sin embargo, a pesar de los tratados firmados el Gobierno sueco parece priorizar los intereses de las empresas mineras frente a los de la población local. La ley sueca de minería, que favorece la explotación de los recursos naturales, no será modificada de ninguna manera, según manifestó la ministra de Industria y Comercio, Annie Lööf. La situación de Kallak se reproduce en otras zonas de Suecia. El 18 de septiembre, el Consejo Sami, que agrupa a todos los samis, independientemente de las fronteras estatales, denunció al Gobierno sueco ante la ONU por atentar contra sus derechos al aprobar que la compañía Nickel Mountain abra tres minas a cielo abierto en Vapsten, amenazando los pastos de los renos.

En Kallak, al aspecto medioambiental y social se le suma la situación de peligro derivada de que la mina proyectada se encuentra cercana al embalse de Parki. Este embalse sobre el río Lule representa el 10% de la producción. El comité contra la discriminación racial de la ONU ha expresado su preocupación ante lo que está pasando en Kallak.

La comisión ha recordado al gobierno sueco que los sames tienen derecho sobre su tierra y agua. Este derecho implica el poder negar las actividades de la compañía minera. La comisión recalcó que la Declaración sobre los Pueblos Indígenas, ratificada por Suecia en 2007, recoge el Principio del consentimiento libre, previo e informado, fundamental en la declaración, y que reconoce el derecho de consentir o rechazar actividades en sus territorios tradicionales.

A pesar de los tratados firmados el gobierno sueco parece priorizar los intereses de las empresas mineras que las de la población local. La ley sueca de minería, que favorece la explotación de los recursos naturales, y no será modificada de ninguna manera según manifestó la ministra de Industria y Comercio, Annie Lööf.La situación de Kallak se reproduce en otras zonas de Suecia.

El 18 de septiembre el Consejo Sami, que agrupa a todos los samis independientemente de las fronteras estatales, denunció al gobierno sueco ante la ONU por atentar contra los derechos del pueblo same al aprobar que la compañía Nickelmountain abra tres minas a cielo descubierto en Vapsten amenazando los pastos destinados a los renos. Sin embargo, en Kallak no sólo hay que considerar el aspecto medioambiental y social. La situación implica un grave peligro ya quela mina pensada se encuentra cercana al embalse de Parki. Este embalse sobre el río Lule representa el 10% de la producción eléctrica de Suecia. Si el embalse presentara grietas o se rompiera no sólo significaría un parón en la producción eléctrica sino también un peligro de muerte para las 10.000 personas que habitan la zona. También existe el riesgo del envenamiento de las aguas con lo que supondría no sólo para los seres humanos sino también para la rica fauna existente.

En la mente de todos está la catástrofe ocurrida a finales del año pasado en Sotkarno, en el norte de Finlandia, donde el embalse de la mina de níquel de Talvivaara se rompió. Ello significó el vertido de centenares de metros cúbicos de agua contaminada con metales pesados. Las personas que viven en las cercanías de la mina no pueden consumir el pescado ni el agua de la zona. Para muchos se trata de la catástrofe medioambiental más grande ocurrida en los últimos años en Europa y un toque de atención sobre el peligro ambiental que implican las minas. Eso supuso el vertido de centenares de metros cúbicos de aguacontaminada con metales pesados. Las personas que viven en las cercanías de la mina no pueden consumir el pescado ni el agua de la zona. Para muchos se trata de la mayor catástrofe medioambiental ocurrida en los últimos años en Europa. El 17 de septiembre la empresa minera envió 400 toneladas de mineral de hierro a Finlandia para ser analizadas.

Del resultado de los análisis la compañía decidirá si continuar con la mina planeada. El gobierno ha instado al gobernador de la provincia Sven- Erik Österberg a iniciar reuniones para intentar alcanzar un consenso. Para los representantes sames no se trata de otra cosa que de un ”gesto de cara a la galería”.

Sobre el autor

contraminate

contraminate administrator

Asociación Ambiental de Laxe, (A Coruña) - Galiza (España)

1 comentario hasta ahora

Deja un comentario

other languages »