A empresa mineira de Corcoesto remite nova documentación «moi importante» á XuntaLa empresa minera de Corcoesto remite nueva documentación «muy importante» a la Xunta

Porcontraminate

A empresa mineira de Corcoesto remite nova documentación «moi importante» á XuntaLa empresa minera de Corcoesto remite nueva documentación «muy importante» a la Xunta

O Goberno galego non pon un prazo para tomar una decisión, para que non sexa “precipitada”, ata estudar centos de folios recibidos SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Ago. (EUROPA PRESS) – O Goberno galego recibiu nova documentación “moi importante” da empresa Mineira de Corcoesto –filial da canadense Edgewater–, que se atopa evaluando “pormenorizadamente”, tras o requerimento da Xunta a compañía de máis garantías técnicas e financeiras para levar adiante o proxecto de explotación da mina de Corcoesto, según confirmou este sábado o director xeral de Enerxía e Minas. Ángel Bernardo Tahoces. Preguntando este sábado –en rolda de prensa que tratou sobre aforro enerxético nas empresas–, Tahoces remarcou que a empresa Mineira de Corcoesto xa remitiu una extensa documentación que cifrou en “máis de 2.000 folios” – aínda que logo matizou que esta cantidade non é literal, senón una estimación–, que “a Xunta está estudiando promenorizadamente”. A Xunta paralizou o pasado mes de xullo o proxecto de explotación da mina de Corcoeso o “non cumprir os requerimentos técnicos e económicos” para ser aprobado, de forma que comunicou a Mineira de Corcoesto que “non autoriza” estos plans a menos que cumpra”as máximas garantías de viabilidade”. Por iso, Tahoces informou de que, actualmente, “estanse evaluando pormenorizadamente” os apectos que afectan a viabilidade económica e solvencia financeira da empresa, así como “as reservas existente no xacemento”. “Este é un proxecto importante e, por tanto, require de un estudo pormenorizado, serio e solvente, incidiu. A esto agregou que “a actuación da Xunta de Galicia no ámbito mineiro está encuadrada,incardinada, dentro dos parámetros: a modernidade, a seguridade, a sostenibilidade medioambiental e o compromiso con Galicia”. SEN PRAZOS PARA TOMAR UNHA DECISIÓN Nesta liña, Tahoces fixo fincapé en que a Xunta non puxo un prazo fixo para tomar una decisión definitiva, polo que non haberá pronunciamento ata que “se estudie pormenorizadamente” toda a nova documentación recibida de centos de folios. “Nós non queremos adoptar ninguna decisión precipitada, ninguna, queremos adoptar una decisión solvente e rigurosa”, zanxou o responsable de Minas do Goberno galego. Economía e Industria pediu en xullo á empresa que “acredite una solvencia mínima do 25% de fondos propios sobre a inversión do proxecto” –o que suporía máis de 27 millóns de euros sobre o total de 110 da inversión prevista—e “un compromiso en firme do resto da financiación, así como a documentación que acredite a capacidade técnica da empresa para desenrolalo”. Ó respecto, Tahoces destacou que a Xunta “vai a apostar claramente por una minería moderna, segura, medioambientalmente sostible e comprometida co territorio galego” de forma que “si falla calquera de esas premisas fallará o proxecto” da mina de Corcoesto. PROXECTO O proxecto da mina de Corcoesto está rodeado da polémica xa que recibiu una gran oposición social, con diversas manifestacións e iniciativas como una petición con miles de firmes para a súa paralización na que se denuncia os riscos ambientais de una actividade que xeraría “4.000 toneladas de residuos e escombros”, ao tempo que recibiu una postura contraria dos tres grandes grupos da oposición galega — PSdeG, BNG y AGE–. Este proxecto, que afecta aos municipios coruñeses de Cabana de Bergantiños, Coristanco y Ponteceso, provocou, de feito, a creación de plataformas tanto a favor como en contra da súa explotación. Pola súa parte, tralos novos requerimentos do Goberno galego no mes de xullo, Mineira de Corcoesto dou por feito que “cumprirá” as novas exisencias para levar a cabo a actividade extractiva.

El Gobierno gallego no se pone un plazo para tomar una decisión, para que no sea «precipitada», hasta estudiar cientos de folios recibidos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Ago. (EUROPA PRESS) – El Gobierno gallego ha recibido nueva documentación «muy importante» de la empresa Mineira de Corcoesto –filial de la canadiense Edgewater–, que se encuentra evaluando «pormenorizadamente», tras el requerimiento de la Xunta a la compañía de más garantías técnicas y financieras para llevar adelante el proyecto de explotación de la mina de Corcoesto, según ha confirmado este sábado el director xeral de Enerxía e Minas, Ángel Bernardo Tahoces. Preguntado este sábado –en una rueda de prensa que ha tratado sobre ahorro energético en empresas–, Tahoces ha remarcado que la empresa Mineira de Corcoesto ya ha remitido una extensa documentación que ha cifrado en «más de 2.000 folios» –aunque luego ha matizado que esta cantidad no es literal, sino una estimación–, que «la Xunta está estudiando pormenorizadamente». La Xunta paralizó el pasado mes de julio el proyecto de explotación de la mina de Corcoesto al «no cumplir los requerimientos técnicos y económicos» para ser aprobado, de forma que comunicó a Mineira de Corcoesto que «no autoriza» estos planes al menos que cumpla «las máximas garantías de viabilidad». Por ello, Tahoces ha informado de que, actualmente, «se están evaluando pormenorizadamente» los aspectos que afectan a la viabilidad económica y solvencia financiera de la empresa, así como «las reservas existentes en el yacimiento». «Este es un proyecto importante y, por tanto, requiere de un estudio pormenorizado, serio y solvente», ha incidido. A esto ha agregado que «la actuación de la Xunta de Galicia en el ámbito minero está encuadrada, incardinada, dentro de estos parámetros: la modernidad, la seguridad, la sostenibilidad medioambiental y el compromiso con Galicia».

SIN PLAZOS PARA TOMAR UNA DECISIÓN

En esta línea, Tahoces ha hecho hincapié en que la Xunta no se pone un plazo fijo para tomar una decisión definitiva, por lo que no habrá un pronunciamiento hasta que «se estudie pormenorizamente» toda la nueva documentación recibida de cientos de folios. «Nosotros no queremos adoptar ninguna decisión precipitada, ninguna, queremos adoptar una decisión solvente y rigurosa», ha zanjado el responsable de Minas del Gobierno gallego. Economía e Industria pidió en julio a la empresa que «acredite una solvencia mínima del 25% de fondos propios sobre la inversión del proyecto» –lo que supondría más de 27 millones de euros sobre el total de 110 de inversión prevista– y «un compromiso en firme del resto de la financiación, así como la documentación que acredite la capacidad técnica de la empresa para desarrollarlo». Al respecto, Tahoces ha destacado que la Xunta «va a apostar claramente por una minería moderna, segura, medioambientalmente sostenible y comprometida con el territorio gallego» de forma que «si falla cualquiera de esas premisas fallará el proyecto» de la mina de Corcoesto.

PROYECTO

El proyecto de la mina de Corcoesto está rodeado de polémica ya que ha recibido una gran oposición social, con diversas manifestaciones e iniciativas como una petición con miles de firmas para su paralización en el que se denuncia los riesgos ambientales de una actividad que generaría «4.000 toneladas de residuos y escombros», al tiempo que ha recibido una postura contraria de los tres grupos de la oposición gallega –PSdeG, BNG y AGE–. Este proyecto, que afecta a los municipios coruñeses de Cabana de Bergantiños, Coristanco y Ponteceso, ha provocado, de hecho, la creación de plataformas tanto a favor como en contra de su explotación. Por su parte, tras los nuevos requerimientos del Gobierno gallego en el mes de julio, Mineira de Corcoesto dio por hecho que «cumplirá» las nuevas exigencias para llevar a cabo la actividad extractiva.

 

El Gobierno gallego no se pone un plazo para tomar una decisión, para que no sea «precipitada», hasta estudiar cientos de folios recibidos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Ago. (EUROPA PRESS) – El Gobierno gallego ha recibido nueva documentación «muy importante» de la empresa Mineira de Corcoesto –filial de la canadiense Edgewater–, que se encuentra evaluando «pormenorizadamente», tras el requerimiento de la Xunta a la compañía de más garantías técnicas y financieras para llevar adelante el proyecto de explotación de la mina de Corcoesto, según ha confirmado este sábado el director xeral de Enerxía e Minas, Ángel Bernardo Tahoces. Preguntado este sábado –en una rueda de prensa que ha tratado sobre ahorro energético en empresas–, Tahoces ha remarcado que la empresa Mineira de Corcoesto ya ha remitido una extensa documentación que ha cifrado en «más de 2.000 folios» –aunque luego ha matizado que esta cantidad no es literal, sino una estimación–, que «la Xunta está estudiando pormenorizadamente». La Xunta paralizó el pasado mes de julio el proyecto de explotación de la mina de Corcoesto al «no cumplir los requerimientos técnicos y económicos» para ser aprobado, de forma que comunicó a Mineira de Corcoesto que «no autoriza» estos planes al menos que cumpla «las máximas garantías de viabilidad». Por ello, Tahoces ha informado de que, actualmente, «se están evaluando pormenorizadamente» los aspectos que afectan a la viabilidad económica y solvencia financiera de la empresa, así como «las reservas existentes en el yacimiento». «Este es un proyecto importante y, por tanto, requiere de un estudio pormenorizado, serio y solvente», ha incidido. A esto ha agregado que «la actuación de la Xunta de Galicia en el ámbito minero está encuadrada, incardinada, dentro de estos parámetros: la modernidad, la seguridad, la sostenibilidad medioambiental y el compromiso con Galicia».

SIN PLAZOS PARA TOMAR UNA DECISIÓN

En esta línea, Tahoces ha hecho hincapié en que la Xunta no se pone un plazo fijo para tomar una decisión definitiva, por lo que no habrá un pronunciamiento hasta que «se estudie pormenorizamente» toda la nueva documentación recibida de cientos de folios. «Nosotros no queremos adoptar ninguna decisión precipitada, ninguna, queremos adoptar una decisión solvente y rigurosa», ha zanjado el responsable de Minas del Gobierno gallego. Economía e Industria pidió en julio a la empresa que «acredite una solvencia mínima del 25% de fondos propios sobre la inversión del proyecto» –lo que supondría más de 27 millones de euros sobre el total de 110 de inversión prevista– y «un compromiso en firme del resto de la financiación, así como la documentación que acredite la capacidad técnica de la empresa para desarrollarlo». Al respecto, Tahoces ha destacado que la Xunta «va a apostar claramente por una minería moderna, segura, medioambientalmente sostenible y comprometida con el territorio gallego» de forma que «si falla cualquiera de esas premisas fallará el proyecto» de la mina de Corcoesto.

PROYECTO

El proyecto de la mina de Corcoesto está rodeado de polémica ya que ha recibido una gran oposición social, con diversas manifestaciones e iniciativas como una petición con miles de firmas para su paralización en el que se denuncia los riesgos ambientales de una actividad que generaría «4.000 toneladas de residuos y escombros», al tiempo que ha recibido una postura contraria de los tres grupos de la oposición gallega –PSdeG, BNG y AGE–. Este proyecto, que afecta a los municipios coruñeses de Cabana de Bergantiños, Coristanco y Ponteceso, ha provocado, de hecho, la creación de plataformas tanto a favor como en contra de su explotación. Por su parte, tras los nuevos requerimientos del Gobierno gallego en el mes de julio, Mineira de Corcoesto dio por hecho que «cumplirá» las nuevas exigencias para llevar a cabo la actividad extractiva.

 

Sobre el autor

contraminate administrator

Asociación Ambiental de Laxe, (A Coruña) - Galiza (España)

Deja un comentario

other languages »