Archivo de categoría Accións

Porcontraminate

Por unha acuicultura de calidade, cita en Compostela

O vindeiro sábado, 27 de febreiro, estaremos na manifestación convocada ás 11h30, na Alameda de Santiago de Compostela, para rexeitar o anteproxecto da Lei de Acuicultura de Galicia.

A futura lei, segundo se desprende do propio texto, representa un ataque directo ao tecido social do rural costeiro galego. Aquí resumimos os principais motivos:

Ler máis

Porcontraminate

Artivismo, arte contraminado

Moitas foron as obras, pensamentos e accións que xurdiron inspiradas pola loita contra o proxecto mineiro de Corcoesto. A rabia e a impotencia ante esta ameaza sen precedentes serviron de revulsivo a moitos artistas que expresaron de xeito diverso os seus sentimentos, convertendo a súa arte en denuncia viva contra a inxustiza de aqueles que consideran o ouro e o diñeiro como valores por riba da natureza e do territorio.

Artivismo 1

Esculpindo facianas que berran MINA NON!

Artistas que traballaron arreo:

 

 

 

 

 

 

Artivismo2

Representando ao cobizoso señor da minería.

                        Contraminando certames de pintura:

Artivismo3

O concurso de pintura ó aire libre Álvarez de Soutomaior en Ponteceso.

Artivismo4

O certame de pintura rápida Faro Vilán en Camariñas.

A convocatoria “Verbas ao vento” da Universidade da Coruña:

Artivismo5

Propostas de arte postal nacionais e internacionais:

Artivismo6

Felicitando as festas:

Artivismo7

Facendo da propia exposición un acto reivindicativo:

Artivismo8Enarborando o Bosque:  

Artivismo9

Artivismo10

Artivismo11

Coas “Princesiñas de Corcoesto”:  

Artivismo12

A ameaza da mina convocou a centos de artistas, uns consagrados, outros anónimos, que chegastes de todas partes, respondendo ó aturuxo, e fixestes posible a construción dun milladoiro para invocar ós espíritos protectores da terra.

Artivismo13 Artivismo14

Nesta homenaxe queremos lembrar a todas as persoas que puxestes a creatividade ó servicio da loita contra a destrucción, que é a nosa causa común. Aínda que non vos nomeemos, non nos esquecemos de ninguén.

CONTRAMINATE quere lembrar de xeito especial as persoas que crearon os logos oficiais das plataformas Contramínate, a Plataforma pola Defensa de Corcoesto e Bergantiños e Contraminacción, así como a toda esas persoas que deseñaron carteis, chapas e camisetas, colorearon as bandeiras e debuxaron pancartas, dando que falar a favor da nosa reivindicación: grazas!

Queremos lembrar a escritores e poetas que participastes na edición do poemario Versus Cianuro e percorrestes a xeografía galega cos recitais antimina. Desde os nosos vates máis universais, comprometidos desde sempre coa defensa do medioambiente, ata os máis locais, a todos os artistas da palabra que puxestes letra e voz aos nosos manifestos: faltan palabras para darvos as grazas! E grazas tamén a todas as persoas que cantaron e entonaron as nosas letras:

Artivismo15 Como eles… Artivismo16

Documentalistas que estivestes aí para deixar constancia na historia do que acontece en Corcoesto, e fotógrafos que rexistrastes todos os eventos: as manifestacións, as andaínas, as pedras do milladoiro e á xente que deu a cara por Corcoesto: un milleiro de grazas polo voso enfoque e pola vosa constancia.

 Artivismo17

Ás cantantes e aos músicos que aledastes tantos traballos e fixestes posible os concertos-denuncia, unha modalidade que non perde vixencia nin atractivo co voso talento. Un exército de cantores coreastes consignas e animastes como se fosen esmorgas as nosas manifestacións: grazas pola música!

Actrices e actores que portastes camisetas ou carteis de NON á MINA nas vosas representacións en complicidade coas nosas reivindicacións: grazas por dar a cara!

A arte é asunto de todas e todos, e a forma máis creativa e se cadra, efectiva, de facer denuncia social. Quen participamos desta proposta temos en común a intención de inocular na sociedade este espírito crítico e libertario, xunto coa toma de conciencia dos problemas que nos rodean, para vivir en paz, sen necesidade de barricadas, e gozar nesta gran festa que é a vida ao carón da natureza.

MINA NON!

 

Porcontraminate

Denunciamos á Xunta de Galicia

Polo incumprimento do dereito comunitario europeo en materia de protección de espazos naturais

O colectivo veciñal Contramínate denuncia que o Decreto do pasado 27 de marzo polo que se aproba o Plan Director da Rede Natura 2000 de Galicia (PDRN), deixa a porta aberta á inclusión de actividades extractivas de alto impacto ambiental, como a minaría a ceo aberto, entrando en conflito coa normativa comunitaria.

Os veciños, que xa ven ameazado o territorio por un posible proxecto de mina de ouro a ceo aberto en Corcoesto que afectaría a toda a comarca de Bergantiños e particularmente á ria de Corme e Laxe, presentaron o martes 22 de abril unha denuncia formulada con rigor xurídico acompañada dunha demanda para a intervención da Comunidade Europea ante a Xunta de Galicia.

Tal e como denuncian ante as autoridades europeas, este Plan Director é contrario aos valores de preservación da Rede Natura que se conteñen nas disposicións europeas (Directiva 92/43) e estatal (Lei 42/2007) como na propia autonómica, Lei 9/2001, da Conservación da Natureza.

A prevalencia do PDRN sobre os plans e proxectos sectoriais pode ter motivo de exención por «razóns imperiosas de interese público de primeira orde» (art. 4), sen que o PDRN precise a súa natureza, co cal queda ao arbitrio discrecional do poder político.O PDRN prevé ademais que aínda no suposto de avaliación ambiental negativa poderán autorizarse usos e actividades por «razóns imperiosas de interese público de primeira orde, incluídas razóns de índole social ou económica» (art. 26), o cal abre a veda á prevalencia do interese económico sobre o ambiental.

O PDRN non só prevé a continuidade das explotacións mineiras e extractivas existentes, senón que se permite, con carácter excepcional, novas actividades en áreas declaradas como de potencial mineiro (de acordo cun Plan Sectorial, aínda non aprobado) e eslabón para todas as zonas da Rede Natura, de conformidade cos arts. 23 e 68. Da mesma xeito, considéranse autorizables, a nivel xeral, a actividade de acuicultura en toda a RN (tamén, xa que logo, na Zona 1), as EDAR (Estación Depuradora de Augas Residuais) e as instalacións de tratamento de residuos.

En terceiro lugar, aínda que a Rede Natura declárase, a nivel xeral, como de exclusión para actividades mineiras ao descuberto, ampárase a ampliación das existentes, condicionada a unha «adecuada avaliación das súas repercusións ambientais». O mesmo que respecto da potenciación dos parques eólicos (coa obrigación limitada de avaliación ambiental) e a modernización ou ampliación dos aproveitamentos hidráulicos existentes, sen que o PDRN conteña maiores esixencias.

Cabe dicir ademais que o Plan establece só tres zonas, a 1 (de protección), a 2 (de conservación) e a 3 (de uso xeral). Polo tanto non prevé zonas de reserva, nin sequera como sub-zona da 1, a merecedora de maior protección, de maneira que a zona 1, ademais de ser minoritaria en porcentaxe de ocupación, conta cun réxime de usos extensamente permisivo.

Todo iso entra en contradición coas 5 zonas que prevé o RD1803/1999 (Plan Director de Parques Nacionais). Importante é resaltar que as normativas autonómicas han de ser por lei, en todo caso, máis restritivas que as leis nacionais ou internacionais que as enmarcan.

Máis información sobre a demanda presentada: Change.org

Cuño contraminate rojo

Porcontraminate

Apoia a nosa petición en change.org

petición en Change

Contramínate acaba de lanzar unha petición pedindo a paralización a Consellería de Medioambiente do Plan Director da Rede Natura 2000 que publicou o luns 31 de marzo, unha iniciativa que permitía actividades extractivas a ceo aberto nuns espazos protexidos por lei e que xa denunciamos nesta mesma páxina nunha entrada do 1 de abril. Lembramos que a Rede Natura só abrangue un 12% do territorio galego, en comparación coa media de 24% a nivel estatal, así como o feito de que España xa ten recibidas amonestacións por non respectar estes espazos da Rede. Desde os colectivos afectados pola ameaza da minaría a ceo aberto recibimos esta noticia como unha vía libre legal para as compañías mineiras que por exemplo, aínda non se marcharon de Cabana de Bergantiños, no caso de Corcoesto, ou que teñen previsto instalarse noutros puntos da xeografía galega, sen que os espazos protexidos sexan un obstáculo para elas. Observamos con inquedanza como mesmo desde a Consellería de Medioambiente parece actúar en connivencia con esas compañías que só queren espoliar o territorio. E unha vez  mais repetimos: Galicia non é unha mina! Esta campaña ten por obxecto acompañar unha denuncia ante a Comisión Europea. Axúdanos a conseguir as sinaturas necesarias. Non consintamos o espolio dos nosos bens naturais. Apoiade e difundide!

  • Petición dirigida a: Comisión de las Comunidades Europeas
other languages »