Archivo de categoría Suecia

Porcontraminate

Outro proxecto mineiro ameaza os rebaños de renos en SueciaOtro proyecto minero amenaza los rebaños de renos en SueciaReindeer herds in danger as Australia’s mining boom comes to Sweden

Fonte: theguardian Kim Paul Nguyen, xoves 2 de xaneiro 2014

Lars Jon Allas, cuxa familia leva pastoreando varias xeracións, di que o pó mata o liquen que comen os renos en inverno.

Lars Jon Allas and his reindeer herd. Photograph: Kim Paul Nguyen

A cidade de Kiruna, ao norte de Suecia é o fogar da maior mina de ferro baixo terra do mundo. As escombreiras de terra procedente da mina  empequenecen a cidade e o fume que sae da planta de procesamento á entrada da mina, da a impresión de un volcán activo. Lars Jon Allas e o seu rebaño de renos pasan o invierno nas chairas as  aforas de Kiruna. Allas, cuxa familia pastoreou renos durante incontables xeracións, dí que o pó das minas pode chegar  a kilómetros de distancia matando o liquen que comen os renos no inverno. Allas é crítico ca situación do auxe da minaría en Suecia: «Temos a explotación mineira por todas partes, é aterrador.» Ahora unha compañía australiana planea un complexo mineiro, ao sur de Kiruna e a comunidade Sami de Allas está decidida a detelo.

Hannans Recompensa Ltd, unha compañía con sede en Perth (Australia), está planeando unha serie de minas a ceo aberto a poucos kilometros de Kiruna,  de ferro, cobre e ouro. O proxecto está na etapa de exploración avanzada, a compañía confía en ter rematado as evaluacións de impacto ambiental e as probas finais dos recursos no 2014, para poder aplicalas as concesións de explotación e permisos ambientais que lle permitan comezar as labores mineiras. As ubicacións mineiras propostas exténdense varios kilómetros a través da paisaxe boscosa. Mattias Åhrén, profesor de dereito da  Universidade de Tromsø e membro do Consello Sami, dí que as minas  Hannans «fará  do pastoreo de renos na zona imposible.» A explotación é tan grande que corta as comunidades sami polo medio. Está xusto na ruta de migración dos renos». Åhrén dí que as minas destruirán os pastos de outono e primavera e os renos no poderán pasar. Tamén di que é particularmente dañina  porque as minas están nunha área utilizada polas femias de reno para dar a luz.

A train passes the Kiruna mine. Photograph: Kim Paul Nguyen

As comunidades Sami están tamén interesadas no impacto ambiental que se extenderá mais ala dos bordes da mina. As minas requiren unha amplia infraestructura e producen grandes cantidades de residuos, almacenados en enormes diques de cola que normalmente conteñen materiais tóxicos e polo tanto contaminantes. «Si esto sigue adiante  nesas comunidades xa non serán capaz de seguir co pastoreo de renos, nin da minaría tradicional», di  Åhrén.

A cría de renos é considerada por moitos como a base da cultura sami. Si esta desaparece, Åhrén teme que a sua ancestral cultura tamén o faga pronto.» As culturas tradicionais dependen do uso da terra, dos medios de subsistencia», explica Åhrén. «Cando iso desaparece  convértese nun museo da cultura, quedando conxelado no tempo.»

As comunidades sami non van a desistir na sua loita e xa advertiron a Hannans de que presentarían unha denuncia ante o Comité das Nacións Unidas para a Eliminación da Discriminación Racial (CERD).  Pero a compañía, o  21 de novembro do 2013 reiterou o  seu compromiso co proxecto, indicando que planean explotar e procesar os mil millóns de toneladas de mineral que hai na zona de Kiruna.

Hannans pode non telo todo ó seu favor. Unha controversia mineira muy similar estase xogando en Rönnbäcken, a 300 kilómetros ao sur-oeste de Kiruna, que podería ter importantes consecuencias para todalas operacións mineiras nas áreas tradicionais dos sami. Un proxecto de minería de níquel moi similar ao de Kiruna Hannans acaba de ser paralizado pola intervención da ONU.

En 2012, a inspección de minas de Suecia concedeu a Níquel Mountain, unha empresa sueca, as concesiones de explotación de tres zonas. A decisión foi apelada de inmediato polos pastores de renos locales alegando os danos nos pastos e nas rutas de migración facendo imposible o pastoreo dos renos na zona. En agosto de 2013, o governo sueco desestimou as suas alegacións. Logo disto os pastores levaron a sua queixa ó Comité, (CERD).

Åhrén tamén representa aos pastores de renos de Rönnbäcken: «Estamos argumentando que as comunidades sami  estableceron dereitos de propiedade mediante o uso tradicional, dándolles o dereito a decir non.» Ata o de agora Suecia se nega a ratificar o Convenio 169 da Organización Internacional do Traballo (OIT), que da aos pobos indíxenas dereitos legais sobre sus terras tradicionais.

A finais de 2013, o CERD pediu ó governo sueco suspender toda actividade mineira na zona Rönnbäcken mentres que a denuncia sexa investigada. Agora está a espera da resposta do goberno, previsto para Xaneiro do 2014, antes de dictaminar as suas conclusiones.

Reindeer

Reindeer grazing in the forest. Photograph: Kim Paul Nguyen

Fredric Bratt, director da mineira Niquel Montain, dixo que a sua empresa estaba tendo conversas cos pastores de renos locais. Nenvargantes, tamén dixo que como o CERD so tivo un papel consultivo da decisión sobre a minería ao goberno sueco e foi en última instancia, o seu consentimento non sería necesario.

Åhrén espera que Suecia acataría o fallo do comité da ONU e non cree que haxa ningunha outra decisión. «É moi difícil convencer á  maioría sueca de que a cría de renos es mais importante que a minería, porque a xente atesoura diñeiro y eles mesmos van primeiro. É  por iso que contamos cos Dereitos Humans, porque non se pode confiar na regla da maioría  neste tipo de decisións «.

Pero cada vez son mais os samis que e unen as protestas celebradas no norte do país e en Estocolmo. Este verán activistas de toda Escandinavia  uníronse aos  Sami e outras poboacións para frear o proxecto da compañía británica Beowulf  Mining, en Kallak no centro do norte de Suecia.

Os organizadores das protestas advirten que o proxecto danará os bosques locais, cursos de auga e os pastos dos renos.

As protestas duraron mais de dous meses, sendo rexeitadas en varias ocasiones pola  policía e o persoal de seguridade de Beowulf, ata que finalmente dispersaron aos manifestantes a finais de Agosto. A policía foi acusada de brutalidade despois de que unha torre de madeira se viñese abaixo con dous activistas todavía nela. Os manifestantes,  samis e  non samis, foron detidos por resistirse ao arresto e por allanamento.

Hannans, quen se negou a facer declaracións, terá que prepararse para a continua resistencia dun pobo minoritario que loita pola supervivencia.

Unha mina ameaza á etnia sami en Suecia

Fuente: theguardian

Kim Paul Nguyen, juves 2 de enero 2014

Lars Jon Allas, cuya familia lleva en el pastoreo varias generaciones, dice que el polvo mata el liquen que comen los renos en inverno.

Lars Jon Allas and his reindeer herd. Photograph: Kim Paul Nguyen

La  ciudad de Kiruna, al norte de Suecia es el hogar de la mayor mina de hierro bajo tierra del mundo. Las escombreras de tierra procedente de la mina  empequeñecen la ciudad y el humo que sale de la planta de procesamiento a la entrada de la mina, da la impresión de un volcán activo. Lars Jon Allas y su rebaño de renos pasan el invierno en las chairas a las  afueras de Kiruna. Allas, cuya familia se dedica al pastoreo de renos durante incontables generaciones, dice que el polvo de las minas puede llegar  a kilómetros de distancia matando el liquen que comen los renos en inverno. Allas es crítico con la situación de auge de la minería en Suecia: «Tenemos la explotación minera por todas partes, es aterrador.» Ahora una compañía australiana planea un complejo minero, al sur de Kiruna y la comunidad Sami de Allas está decidida a detenerlo.

Hannans Recompensa Ltd, una compañía con sede en Perth (Australia), está planeando una serie de minas a cielo abierto a pocos kilometros de Kiruna,  de hierro, cobre y oro. El proyecto está en la etapa de exploración avanzada, la compañía confía en tener finalizada las evaluaciones de impacto ambiental y las pruebas finales de los recursos en 2014, para poder aplicarlas a las concesiones de explotación y permisos ambientales que le permitan comenzar las labores mineras. Las ubicaciones de las minas propuestas se extienden varios kilómetros a través del paisaje de bosques. Mattias Åhrén, profesor de derecho de la  Universidad de Tromsø y miembro del Consello Sami, dice que las minas  Hannans «hará del pastoreo de renos imposible en la zona.» La explotación es tan grande que corta las comunidades sami por el medio. Está justo en la ruta de migración de los renos». Åhrén comenta que las minas destruirán los pastos de otoño y primavera y los renos no podrán pastar. También señala que es particularmente dañina  porque las minas están en un área utilizada por las hembras de reno para dar a luz.

A train passes the Kiruna mine. Photograph: Kim Paul Nguyen

Las comunidades Sami están también procupas por el impacto ambiental que se extenderá más allá de los límites de la mina. Las minas requiren una amplia infraestructura y producen grandes cantidades de residuos, almacenados en enormes diques de cola que normalmente contienen materiales tóxicos y por lo tanto contaminantes. «Si esto sigue adelante estas comunidades ya no serán capaces de seguir con el pastoreo de renos, ni de la minería tradicional», dice  Åhrén.

La cría de renos es considerada por muchos como la base de la cultura sami. Si esta desaparece, Åhrén teme que su cultura ancestral también lo haga.» Las culturas tradicionales dependen del uso de la tierra, son sus medios de subsistencia», explica Åhrén «Cuando esto desaparece  se convierten en un museo de la cultura, quedando congelado en el tiempo.»

Las comunidades sami no van a desistir en su lucha y ya advirtieron a Hannans de que presentarían una denuncia ante el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD).  Pero la compañía, el  21 de noviembre del 2013 reiteró su compromiso con el proyecto, indicando que planean explotar y procesar los mil millones de toneladas de mineral que hay en la zona de Kiruna.

Hannans puede no tener todo a su favor. Una controvertida minera muy similar está desarrollandose en Rönnbäcken, a 300 kilómetros al sur-oeste de Kiruna, que podría tener importantes consecuencias para todas las operaciones mineras en las áreas tradicionales de los sami. Un proyecto de minería de níquel muy similar al de Kiruna Hannans acaba de ser paralizado por la intervención de la ONU.

En 2012, la inspección de minas de Suecia concedió a Níquel Mountain, una empresa sueca, las concesiones de explotación de tres zonas. La decisión fue apelada de inmediato por los pastores de renos locales alegando los daños en los pastos y en las rutas de migración haciendo imposible el pastoreo de los renos en la zona. En agosto de 2013, el gobierno sueco desestimó las  alegaciones. Luego de lo cual  los pastores llevaron su queja al Comité, (CERD).

Åhrén también representa a los pastores de renos de Rönnbäcken: «Estamos argumentando que las comunidades sami estableceron derechos de propiedad mediante el uso tradicional, dándoles el derecho a decir no.» Hasta ahora Suecia se niega a ratificar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Traballo (OIT), que da a los pueblos indígenas derechos legales sobre sus tierras ancestrales.

A finales del 2013, el CERD pidió al gobierno sueco suspender toda actividad minera en la zona de Rönnbäcken mientras que la denuncia sea investigada. Ahora está a la espera de la respuesta del gobierno, previsto para enero de 2014, antes de dictaminar las conclusiones.

Reindeer

Reindeer grazing in the forest. Photograph: Kim Paul Nguyen

Fredric Bratt, director de la minera Niquel Montain, dijo que su empresa estaba teniendo conversasiones con los pastores de renos locales. Nembargantes, también dijo que como el CERD solo tuvo un papel consultivo sobre la minería y fue en última instancia, su consentimento no sería necesario.

Åhrén espera que Suecia acate el fallo del comité de la ONU y no cree que haya ninguna otra decisión. «Es muy difícil convencer a la mayoría sueca de que la cría de renos es más importante que la minería, porque la gente atesora dinero y ellos mismos son los primeros. Es  por esto que contamos con Derechos Humanos, porque no se puede confiar en la regla de la mayoría  en este tipo de decisiones «.

Pero cada vez son más los samis que se unen a las protestas celebradas en el norte del país y en Estocolmo. Este verano activistas de toda Escandinavia  se unieron a los  Sami y otras poblaciones para frenar el proyecto de la compañía británica Beowulf  Mining, en Kallak en el centro norte de Suecia.

Los organizadores de las protestas advierten que el proyecto dañará los bosques locales, cursos de auga y los pastos de los renos.

Las protestas duraron más de dos meses, siendo reprimidas en varias ocasiones por la  policía y el persoal de seguridad de Beowulf, hasta que finalmente dispersaron a los manifestantes a finales de Agosto. La policía fue acusada de brutalidad despúes de que una torre de madera se desplomara con dos activistas dentro. Los manifestantes,  samis y  no samis, fueron detenidos por resistirse al arresto y por allanamiento.

Hannans, quien se nego a hacer declaraciones, tendrá que prepararse para la continua resistencia de un pueblo minoritario que lucha por sobrevivir.

Una mina amenaza a la etnia sami en Suecia

Source: theguardian

Kim Paul Nguyen, Thursday 2 January 2014

Lars Jon Allas, whose family has herded for generations, says mine dust kills the lichen reindeer eat in winter.

Lars Jon Allas and his reindeer herd. Photograph: Kim Paul Nguyen

The town of Kiruna in far north Sweden is home to the largest underground iron mine in the world. Piles of mined earth dwarf the town and smoke churning from the processing plant at the mine’s entrance creates the impression of an active volcano.

Lars Jon Allas and his reindeer herd spend their winters in the pastures just outside Kiruna. Allas, whose family has herded reindeer for countless generations, says mine dust can carry kilometres and kills the lichen reindeer eat during winter.

Allas is apprehensive about the mining boom taking place in Sweden: “We have mining exploration everywhere, it’s frightening.” Now an Australian company is planning a mining complex just south of Kiruna and Allas’s Sami community is determined to stop it.

Hannans Reward Ltd, a Perth-based company, is planning a collection of open-pit mines just a few kilometres from Kiruna, mining iron, copper and gold. The project is in the advanced exploratory stages, the company hoping environmental impact assessments and final resource testing will be completed in 2014. If so it will apply for exploitation concessions and environmental permits that will allow it to begin mining.

The proposed mine sites stretch kilometres across the forested landscape. Mattias Åhrén, a law professor from Tromsø University and member of the Sami council, says the Hannans’ mines will make reindeer herding in the area impossible. “The site is so huge it cuts the Sami communities in half. It’s directly on the reindeer migration path.”

Åhrén says the mines would destroy autumn and spring pastures and reindeer would not be able to pass. He says it is particularly damaging because the mine sites are in the area used by reindeer cows to give birth.

A train passes the Kiruna mine. Photograph: Kim Paul Nguyen

Sami communities are also concerned impacts spread far beyond the mine’s edges. Mines require extensive infrastructure and produce large amounts of waste, stored nearby in enormous tailing ponds that often contain toxins. “If this goes ahead those communities will no longer be able to pursue reindeer herding, not in the traditional way,” says Åhrén.

Reindeer herding is considered by many to be the basis of Sami culture. Once it is gone, Åhrén fears their ancient culture would soon follow. “Traditional cultures depend on the land use, the livelihoods,” Åhrén explains. “When that disappears you become a museum culture, you are frozen in time.”

The Sami communities are not going down without a fight. At Hannans’ 2011 and 2012 AGMs the local reindeer herders sent envoys to warn Hannans they would lodge a complaint with the United Nations Committee on the Elimination of Racial Discrimination (Cerd). But at Hannans’ AGM on 21 November 2013 the company reiterated its commitment to the project, stating they plan to mine and process one billion tonnes of ore in the Kiruna area.

Hannans may not have it all its own way. A very similar mining controversy is playing out in Rönnbäcken, 300 kilometres south-west of Kiruna, that could have major ramifications for all mining operations in traditional Sami areas. A nickel mining project has just been halted by UN intervention in circumstances that mirror those of Hannans’ Kiruna project.

In 2012, the Swedish mining inspectorate granted Nickel Mountain, a Swedish company, exploitation concessions for three sites. The decision was immediately appealed by local reindeer herders on grounds that damage to pastures and migration routes would make reindeer herding in the area impossible. In August 2013, the Swedish government dismissed their appeals. The herders then took their complaint to the Cerd.

Åhrén also represents the reindeer herders of Rönnbäcken: “We are arguing that Sami communities have established property rights through traditional use, giving them the right to say no.” Sweden has so far refused to ratify the International Labour Organisation (ILO) Convention 169, that gives indigenous people legal rights over their traditional land.

Late in 2013, the Cerd asked the Swedish government to suspend all mining activity at the Rönnbäcken sites while the complaint was investigated. It is now awaiting the government’s response, due in January 2014, before releasing its findings.

Reindeer

Reindeer grazing in the forest. Photograph: Kim Paul Nguyen

Fredric Bratt, Nickel Mountain director, said his company was in dialogue with local reindeer herders and want to mine alongside them. However he said their consent was not necessary, and as the Cerd only had an advisory role the decision on mining was ultimately down to the Swedish government.

Åhrén hopes Sweden would abide by a finding from the UN committee and does not think there is any other way. “It’s very difficult to convince the Swedish majority that reindeer herding is more important than mining, because people treasure money and themselves first. That’s why we have human rights, because you can’t rely on majority rule in these kinds of decisions.”

But increasingly Sami have been engaging in politics, with protests held in the north and Stockholm. This summer activists from across Scandinavia joined Sami and other locals to blockade the British company Beowulf’s Kallak mine project in the centre of northern Sweden.

Blockade organisers said the project will damage local forests, waterways and reindeer pastures.

The blockade lasted over two months, despite being repeatedly torn down by police and Beowulf security personnel, before police finally dispersed protesters in late August. The police were accused of brutality after a wooden tower came down with two activists still in it. Protesters, both Sami and non-Sami, were detained for resisting arrest and trespass.

Hannans, who declined to comment, will have to prepare for continued resistance from a minority people fighting for survival.

Porcontraminate

Unha mina ameaza á etnia sami en SueciaUna mina amenaza a la etnia sami en Suecia

Fonte: Diagonal Global  

O Goberno sueco planea abrir 47 minas. Unha delas xa se proxecta na rexión de Kallak e ameaza aos seus habitantes e á gandaría de renos. A minaría vive bos tempos en Suecia despois de anos de recesión. Vellas minas reábrense e as prospeccións en busca de novas sucédense. Hai planeadas 47 minas novas para os próximos 30 anos.

O norte de Suecia, unha zona rica en recursos naturais, foi tratado coma se fose unha colonia interior. Está habitado por suecos e habitantes da etnia sami, pobo orixinario da zona ártica que mantén dende 1993 certo autogoberno e, grazas a varios convenios nacionais e internacionais, está dotado dun marco legal co que protexe a súa cultura e as súas terras. En xaneiro, o Tribunal do Chan e o Medio sueco autorizou á multinacional Jokk­mokk Iron Mines AB, filial da inglesa Beowulf Mining, realizar prospeccións en busca de mineral en Gállok-Kallak, no norte de Suecia. O lugar está a cinco quilómetros da poboación de Jokkmokk-Jahka­mahkke, unha das cidades máis importantes da zona.

Durante os meses seguintes á concesión, a preocupación entre os habitantes creceu. A mina, en caso de facerse realidade, quedaría no medio das zonas de pastoreo de inverno e verán dos renos, un recurso fundamental para o pobo sami.

A postura das autoridades foi dende o principio de descualificación e desprezo cara aos manifestantes e os seus motivos. Tras a explotación da mina, que ten unha duración planeada de 14 anos, só quedará un chan contaminado e unha paisaxe esnaquizada e, ao pecharse a mina, ningún traballo, afirman os detractores do proxecto.

Fred Boman, presidente de Iron Minings AB, en declaracións á Radio Nacional sueca, Sveriges Radio, cualificou os manifestantes de «estar mal da cabeza». Os samis de Noruega e outros lugares de Suecia desprazáronse a Kallak para mostrar a súa solidariedade. O 27 de agosto, con motivo do seu décimo aniversario, o Parla­mento sami sueco reuniuse en Kallak para mostrar o seu apoio aos manifestantes. A crispación na poboación aumentou, creando unha forte división entre os partidarios e os detractores da futura mina. O 31 de agosto un dos voceiros dos partidarios da mina recibiu unha carta ameazante que contiña unha bala dun rifle Winchester 222, usado para a caza de aves. Non se sabe quen está detrás da ameaza. Pola súa banda, o Comité para a Eliminación da Discriminación Racial da ONU expresou a súa preocupación ante o que está a pasar en Kallak. A comisión recordou ao Goberno sueco que os samis teñen dereito sobre a súa terra e auga. Este dereito implica poder impedir as actividades da compañía mineira.

A comisión recalcou tamén que a Declaración sobre os Pobos Indíxenas, ratificada por Suecia en 2007, recolle o Principio do Consentimento Libre, previo e informado fundamental na declaración, e que recoñece o dereito a permitir ou rexeitar actividades nos seus territorios tradicionais.

Os intereses da empresa

Non obstante, a pesar dos tratados asinados o Goberno sueco parece priorizar os intereses das empresas mineiras fronte aos da poboación local. A lei sueca de minaría, que favorece a explotación dos recursos naturais, non será modificada de ningún xeito, segundo manifestou a ministra de Industria e Comercio, Annie Lööf. A situación de Kallak reprodúcese noutras zonas de Suecia. O 18 de setembro, o Consello Sami, que agrupa a todos os samis, independentemente das fronteiras estatais, denunciou o Goberno sueco ante a ONU por atentar contra os seus dereitos ao aprobar que a compañía Nickel Mountain abra tres minas a ceo aberto en Vapsten, ameazando os pastos dos renos.

En Kallak, ao aspecto ambiental e social súmaselle a situación de perigo derivada de que a mina proxectada se encontra próxima ao encoro de Parki. Este encoro sobre o río Lule representa o 10% da produción. O comité contra a discriminación racial da ONU expresou a súa preocupación ante o que está a pasar en Kallak.

A comisión recordou ao goberno sueco que os sames teñen dereito sobre a súa terra e auga. Este dereito implica poder negar as actividades da compañía mineira. A comisión recalcou que a Declaración sobre os Pobos Indíxenas, ratificada por Suecia en 2007, recolle o Principio do consentimento libre, previo e informado fundamental na declaración, e que recoñece o dereito de consentir ou rexeitar actividades nos seus territorios tradicionais.

A pesar dos tratados asinados o goberno sueco parece priorizar os intereses das empresas mineiras que as da poboación local. A lei sueca de minaría, que favorece a explotación dos recursos naturais, e non será modificada de ningún xeito segundo manifestou a ministra de Industria e Comercio, Annie Lööf. A situación de Kallak reprodúcese noutras zonas de Suecia.

O 18 de setembro o Consello Sami, que agrupa a todos os sames independentemente das fronteiras estatais, denunciou ao goberno sueco ante a ONU por atentar contra os dereitos do pobo sami ao aprobar que a compañía Nickelmountain abra tres minas a ceo descuberto en Vapsten ameazando os pastos destinados aos renos. Non obstante, en Kallak non só hai que considerar o aspecto ambiental e social. A situación implica un grave perigo xa quela mina pensada encóntrase próxima ao encoro de Parki. Este encoro sobre o río Lule representa o 10% da produción eléctrica de Suecia.

Se o encoro presentase gretas ou se rompese non só significaría un parón na produción eléctrica senón tamén un perigo de morte para as 10.000 persoas que habitan a zona. Tamén existe o risco do envenamiento das augas co que supoñería non só para os seres humanos senón tamén para a rica fauna existente.

Na mente de todos está a catástrofe acontecida a finais do ano pasado en Sotkarno, no norte de Finlandia, onde o encoro da mina de níquel de Talvivaara rompeu. Iso significou a vertedura de centenares de metros cúbicos de auga contaminada con metais pesados. As persoas que viven nas proximidades da mina non poden consumir o peixe nin a auga da zona. Para moitos trátase da catástrofe ambiental máis grande acontecida nos últimos anos en Europa e un toque de atención sobre o perigo ambiental que implican as minas. Iso supuxo a vertedura de centenares de metros cúbicos de aguacontaminada con metais pesados. As persoas que viven nas proximidades da mina non poden consumir o peixe nin a auga da zona. Para moitos trátase da maior catástrofe ambiental acontecida nos últimos anos en Europa. O 17 de setembro a empresa mineira enviou 400 toneladas de mineral de ferro a Finlandia para ser analizadas. Do resultado das análises a compañía decidirá se continuar coa mina planeada. O goberno instou o gobernador da provincia Sven- Erik Österberg a iniciar reunións para intentar alcanzar un consenso. Para os representantes sames non se trata doutra cousa que dun «xesto de cara á galería».

Fuente: Diagonal Global  

El Gobierno sueco planea abrir 47 minas. Una de ellas ya se proyecta en la región de Kallak y amenaza a sus habitantes y a la ganadería de renos. La minería vive buenos tiempos en Suecia después de años de recesión. Viejas minas se reabren y las prospecciones en busca de nuevas se suceden. Hay planeadas 47 minas nuevas para los próximos 30 años. 

El norte de Suecia, una zona rica en recursos naturales, ha sido tratado como si fuera una colonia interior. Está habitado por suecos y habitantes de la etnia sami, pueblo originario de la zona ártica que mantiene desde 1993 un cierto autogobierno y, gracias a varios convenios nacionales e internacionales, está dotado de un marco legal con el que protege su cultura y sus tierras. En enero, el Tribunal del Suelo y el Medio Ambiente sueco autorizó a la multinacional Jokk­mokk Iron Mines AB, filial de la inglesa Beowulf Mining, realizar prospecciones en busca de mineral en Gállok-Kallak, en el norte de Suecia. El lugar está a cinco kilómetros de la población de Jokkmokk-Jahka­mahkke, una de las ciudades más importantes de la zona.

Zona de pastoreo de renos

Durante los meses siguientes a la concesión, la preocupación entre los habitantes creció. La mina, en caso de hacerse realidad, quedaría en medio de las zonas de pastoreo de invierno y verano de los renos, un recurso fundamental para el pueblo sami.

El 21 de agosto pasado comenzaron las explosiones controladas de prospección y las primeras protestas. Un activista contrario a la explotación se roció de gasolina mientras una treintena de compañeros se encaramaron a los árboles circundantes en un intento de parar las actividades mineras. Al día siguiente, la policía intervino sin mandato judicial, y echaron a los activistas de la zona. Tres días después, el 24 de agosto, 400 personas se unieron a una manifestación convocada por los dos pueblos más afectados, Jahka­gasska y Sirges.

La Administración local afirma que la apertura de la mina significaría nuevos puestos de trabajo, una noticia bienvenida en una zona con pocas expectativas laborales como es el norte de Suecia. Sin embargo, no se ha concretado cuántos puestos de trabajo se crearían. La postura de las autoridades ha sido desde el principio de descalificación y desprecio hacia los manifestantes y sus motivos.

Tras la explotación de la mina, que tiene una duración planeada de 14 años, sólo quedará un suelo contaminado y un paisaje destrozado y, al cerrarse la mina, ningún trabajo, afirman los detractores del proyecto. Fred Boman, presidente de Iron Minings AB, en declaraciones a la Radio Nacional sueca, Sveriges Radio, calificó a los manifestantes de “estar mal de la cabeza”.

Los samis de Noruega y otros lugares de Suecia se han desplazado a Kallak para mostrar su solidaridad. El 27 de agosto, con motivo de su décimo aniversario, el Parla­mento sami sueco se reunió en Kallak para mostrar su apoyo a los manifestantes. La crispación en la población ha aumentado, creando una fuerte división entre los partidarios y los detractores de la futura mina. El 31 de agosto uno de los portavoces de los partidarios de la mina recibió una carta amenazante que contenía una bala de un rifle Winchester 222, usado para la caza de aves. No se sabe quién está detrás de la amenaza. Por su parte, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU ha expresado su preocupación ante lo que está pasando en Kallak. La comisión ha recordado al Gobierno sueco que los samis tienen derecho sobre su tierra y agua. Este derecho implica poder impedir las actividades de la compañía minera.

La comisión recalcó también que la Declaración sobre los Pueblos Indígenas, ratificada por Suecia en 2007, recoge el Principio del Consentimiento Libre, previo e informado, fundamental en la declaración, y que reconoce el derecho a permitir o rechazar actividades en sus territorios tradicionales.

Los intereses de la empresa

Sin embargo, a pesar de los tratados firmados el Gobierno sueco parece priorizar los intereses de las empresas mineras frente a los de la población local. La ley sueca de minería, que favorece la explotación de los recursos naturales, no será modificada de ninguna manera, según manifestó la ministra de Industria y Comercio, Annie Lööf. La situación de Kallak se reproduce en otras zonas de Suecia. El 18 de septiembre, el Consejo Sami, que agrupa a todos los samis, independientemente de las fronteras estatales, denunció al Gobierno sueco ante la ONU por atentar contra sus derechos al aprobar que la compañía Nickel Mountain abra tres minas a cielo abierto en Vapsten, amenazando los pastos de los renos.

En Kallak, al aspecto medioambiental y social se le suma la situación de peligro derivada de que la mina proyectada se encuentra cercana al embalse de Parki. Este embalse sobre el río Lule representa el 10% de la producción. El comité contra la discriminación racial de la ONU ha expresado su preocupación ante lo que está pasando en Kallak.

La comisión ha recordado al gobierno sueco que los sames tienen derecho sobre su tierra y agua. Este derecho implica el poder negar las actividades de la compañía minera. La comisión recalcó que la Declaración sobre los Pueblos Indígenas, ratificada por Suecia en 2007, recoge el Principio del consentimiento libre, previo e informado, fundamental en la declaración, y que reconoce el derecho de consentir o rechazar actividades en sus territorios tradicionales.

A pesar de los tratados firmados el gobierno sueco parece priorizar los intereses de las empresas mineras que las de la población local. La ley sueca de minería, que favorece la explotación de los recursos naturales, y no será modificada de ninguna manera según manifestó la ministra de Industria y Comercio, Annie Lööf.La situación de Kallak se reproduce en otras zonas de Suecia.

El 18 de septiembre el Consejo Sami, que agrupa a todos los samis independientemente de las fronteras estatales, denunció al gobierno sueco ante la ONU por atentar contra los derechos del pueblo same al aprobar que la compañía Nickelmountain abra tres minas a cielo descubierto en Vapsten amenazando los pastos destinados a los renos. Sin embargo, en Kallak no sólo hay que considerar el aspecto medioambiental y social. La situación implica un grave peligro ya quela mina pensada se encuentra cercana al embalse de Parki. Este embalse sobre el río Lule representa el 10% de la producción eléctrica de Suecia. Si el embalse presentara grietas o se rompiera no sólo significaría un parón en la producción eléctrica sino también un peligro de muerte para las 10.000 personas que habitan la zona. También existe el riesgo del envenamiento de las aguas con lo que supondría no sólo para los seres humanos sino también para la rica fauna existente.

En la mente de todos está la catástrofe ocurrida a finales del año pasado en Sotkarno, en el norte de Finlandia, donde el embalse de la mina de níquel de Talvivaara se rompió. Ello significó el vertido de centenares de metros cúbicos de agua contaminada con metales pesados. Las personas que viven en las cercanías de la mina no pueden consumir el pescado ni el agua de la zona. Para muchos se trata de la catástrofe medioambiental más grande ocurrida en los últimos años en Europa y un toque de atención sobre el peligro ambiental que implican las minas. Eso supuso el vertido de centenares de metros cúbicos de aguacontaminada con metales pesados. Las personas que viven en las cercanías de la mina no pueden consumir el pescado ni el agua de la zona. Para muchos se trata de la mayor catástrofe medioambiental ocurrida en los últimos años en Europa. El 17 de septiembre la empresa minera envió 400 toneladas de mineral de hierro a Finlandia para ser analizadas.

Del resultado de los análisis la compañía decidirá si continuar con la mina planeada. El gobierno ha instado al gobernador de la provincia Sven- Erik Österberg a iniciar reuniones para intentar alcanzar un consenso. Para los representantes sames no se trata de otra cosa que de un ”gesto de cara a la galería”.

other languages »